X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 16075
Przesłano:

Zabawy z ortografią - utrwalenie zasad pisowni trudnych wyrazów

Konspekt zajęć

Temat:
Zabawy z ortografią – utrwalenie zasad pisowni trudnych wyrazów

CEL GŁÓWNY:
Uczeń:
1. Zna zasady ortograficzne pisowni trudnych wyrazów.
2. Wie, jak napisać wyrazy z trudnością ortograficzną

CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
1. Potrafi rozpoznać, jaka zasada ortograficzna została użyta w wyrazie.
2. Wyszukuje i zapisuje poprawnie trudne wyrazy w ćwiczeniach
3. Umie posługiwać się tekstem z wyrazami trudnymi oraz słownikiem ortograficznym
4. Zapamiętuje trudne wyrazy i układa teksty ortograficzne

TYP ZAJĘĆ: Zajęcia jednorazowe

CZAS TRWANIA: 1 Godzina

POMOCE DYDAKTYCZNE:
- słowniki ortograficzne języka polskiego, plansze z zasadami ortograficznymi, samodzielnie wykonane plakaty ortograficzne
- kartoniki

METODY PRACY:
pogadanka, praca indywidualna, praca grupowa


PRZEBIEG:
1. Na początku prowadzący przypomina z uczniami zasady pisowni trudnych wyrazów. Można posługiwać się „Słownikiem ortograficznym”, planszami ortograficznymi.

2. Zabawa „Szalone dyktando”
Praca w parach, tekst dyktanda rozwieszony jest na ścianach klasy jedna osoba
biegnie do tekstu, wraca i dyktuje drugiej, następnie uczniowie sprawdzają tekst.

3. Zabawa ,,Gra’’
- uczniowie wybierają po kartoniku z wyrazami,
- wybrane wyrazy układają wg kolejności alfabetycznej,
- przepisują wyrazy na kartę pracy i do każdego dopisują przymiotnik określający daną rzecz: np. żółty ołówek

5. Uczniowie zostają podzieleni na 3 grupy. Każda z grup dostaje krzyżówkę do rozwiązania. Pierwsza grupa, która skończy odczytuje na głos hasło.

6. Grupy otrzymują po 4 wyrazy z lukami. W luki należy wpisać literę ó, u, ż, rz, h ,ch.
Uczniowie, korzystają ze słowników ortograficznych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.