X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 16066
Przesłano:

Małe Ekoludki - program zajęć dodatkowych edukacji wczesnoszkolnej

Małe Ekoludki – program autorski zajęć dodatkowych edukacji wczesnoszkolnej

Ideą programu jest rozwijanie aktywności w zakresie zdobywania wiedzy o elementach środowiska przyrodniczego i ekologicznego; kształtowanie samodzielności i aktywności uczniów; preferowanie poszukującego trybu pracy; korzystanie z form wycieczek o celach edukacyjnych, spacerów, zajęć terenowych.

1. Idea programu
Ideą wiodącą programu jest rozwijanie aktywności w zakresie zdobywania wiedzy o charakterystycznych elementach środowiska przyrodniczego i ekologicznego. Uczeń zamiast biernie spostrzegać fakty i zjawiska, będzie czynnie w nie wnikał, intensywnie analizował, samodzielnie i planowo je ujmował, aktywnie w nich uczestniczył.
Właściwe podejście do problemów ekologicznych w edukacji doprowadzi do pożądanych zachowań wobec przyrody, wpłynie na odmienną ocenę jej walorów estetycznych, pozwoli dostrzec swoisty urok natury, zmieni myślenie i wartościowanie. Ważne jest, aby poprzez aktywne wprowadzanie dzieci w świat przyrody ukształtować właściwy stosunek emocjonalny i poczucie odpowiedzialności za postępowanie wobec przyrody. Uświadamiając dzieciom fakt, że jesteśmy częścią świata przyrodniczego, uczymy odpowiedzialności za utrzymanie zieleni, czystych wód, lasów i pięknych krajobrazów.
Program ma charakter otwarty, można go zmieniać i modyfikować w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.

2. Cele programu
Nadrzędnym celem edukacji ekologicznej i przyrodniczej jest kształtowanie w uczniach poczucia interesowania się środowiskiem, poznawanie jego naturalnych walorów, wyposażenie uczniów w zasób wiedzy o nim, w powiązaniu z szerszą rzeczywistością, a także troska o życie w czystym, zdrowym, estetycznym środowisku.

Cele ogólne:
- podejmowanie działań zdrowotnych i ekologicznych w najbliższym otoczeniu
- prezentowanie postawy człowieka odpowiedzialnego za swoje zdrowie i za środowisko
- projektowanie i przeprowadzanie różnych badań
- przekazywanie pozytywnych ekologiczni-zdrowotnych wartości

3. Proponowane formy pracy:
- zajęcia z zastosowaniem aktywnych metod pracy
- zajęcia warsztatowe
- zajęcia w grupach
- gry i zabawy
- wycieczki tematyczne

4. Proponowane metody pracy:
- doświadczenia i eksperymenty
- obserwacje i pokazy
- spacery, zajęcia w terenie
- praca z książką, pogadanki
- wystawy, gry dydaktyczne
- „burza mózgów”

5. Formy pracy:
- praca z tekstem
- wykonywanie doświadczeń
- gromadzenie informacji

6. Środki dydaktyczne:
Wycinki prasowe, książki, albumy, atlasy, encyklopedie, słowniki, filmy na CD.

7. Ewaluacja
Narzędziami sprawdzającymi i badającymi zmiany między osiągnięciami końcowymi a początkowymi będą obserwacje dzieci, rozmowy, testy, analiza wytworów. Formami sprawdzania osiągnięć, umiejętności i wiadomości będą różne konkursy, quizy, testy, wystawy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.