X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 16052
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie z realizacji programu profilaktycznego "Rosnę zdrowo" realizowanego w przedszkolu

Sprawozdanie z realizacji programu profilaktycznego „Rosnę zdrowo” realizowanego
w Przedszkolu Miejskim nr ....... w roku szkolnym 2011/2012

Zgodnie z założeniami programu celem programu profilaktycznego jest organizowanie warunków umożliwiających dzieciom nabywania wiedzy i umiejętności w zakresie dbałości o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych, rozwijanie sprawności fizycznej, która w dużym stopniu wpływa na stan zdrowia dziecka.
W naszej pracy starałyśmy się organizować warunki, które umożliwiały nabywanie przez dzieci pożądane postawy i zachowania w obliczu zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa.
Realizując program wykorzystywałyśmy różnorodne metody, aby umożliwić dzieciom doświadczenie i przeżywanie tego, co było przedmiotem zajęć. O celach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w zakresie realizacji programu mówiłyśmy na zebraniach z rodzicami, informowałyśmy o sposobach pracy, osiągnięciach dzieci na łamach gazetki dla dzieci i rodziców.
W programie profilaktyki realizowane były następujące zagadnienia:
1) Przestrzeganie higieny narządów zmysłów, higieny otoczenia i wypoczynku;
2) Kształtowanie czynnej postawy w zapobieganiu chorobom: higiena żywienia;
3) Kształtowanie czynnej postawy w zapobieganiu chorobom: czystość osobista;
4) Bezpieczeństwo własne i innych;
5) Aktywność ruchowa.

Ad.1)
Większość dzieci:
-rozróżnia sytuacje, w których można biegać i hałasować, oraz takie, kiedy należy zachować się spokojnie i cicho;
-rozumie zasady mówienia umiarkowanych głosem;
-rozumie konieczność zachowania porządku wokół siebie;
-rozumie konieczność odpoczynku w ciągu dnia;
-rozumie konieczność korzystania ze świeżego powietrza przy różnych warunkach pogodowych;
-potrafi wyrażać swoje emocje i uczucia w sposób społecznie akceptowany.
Ad. 2)
Wszystkie dzieci:
-posługują się sztućcami;
-myją ręce przed posiłkiem;
Większość dzieci:
-siedzi prawidłowo przy stole;
-zachowuje estetykę jedzenia podczas posiłku;
-stosuje zwroty grzecznościowe;
-spożywa składniki niezbędne dla zdrowia;
-przezwycięża niechęć do niektórych potraw i produktów;
-myje owoce i warzywa przed posiłkiem.
Ad. 3)
Większość dzieci :
-właściwie korzysta z toalety;
-dokładnie myje zęby, płucze usta;
-właściwie wyciera nos, używa chusteczek higienicznych;
-zostawia po sobie porządek w toalecie i łazience;
-rozumie zasadę nie korzystania z rzeczy osobistych, należących do innych;
-rozumie konieczność kontrolowania swojego wyglądu (obcinania paznokci, mycia włosów).
Ad. 4)
Większość dzieci:
-korzysta ze sprzętów i zabawek zgodnie z ich przeznaczeniem;
-rozumie znaczenie zakazu zabaw z prądem i zapałkami;
-rozumie niebezpieczeństwo ślizgania się po zamarzniętych akwenach, kąpieli w miejscach niedozwolonych;
-ma wpojoną ostrożność w kontaktach z osobami nieznajomymi;
-przestrzega zakazu włączania i manipulowania, bez z gody dorosłych, urządzeniami podłączonymi do prądu oraz zabawy zapałkami.
Ad. 5)
Wszystkie dzieci:
-korzystają ze świeżego powietrza;
-siadają w siadzie skrzyżnym.
Większość dzieci:
-nabyło wiedzę o prawidłowej postawie ciała;
-potrafi przegrywać i rozumie zasadę fair play.

W dalszym ciągu należy wzmacniać u dzieci wiarę we własne możliwości, na właściwe reagowanie w przypadku niepowodzenia, a także na odpowiednie wyrażanie emocji i uczuć.
W dalszym ciągu należy przeprowadzać pogadanki na temat zdrowego odżywiania się, zachęcać dzieci do spożywania warzyw i owoców.
Ważne jest też przeprowadzanie pogadanek na temat higieny osobistej, należy przypominać o właściwym korzystaniu z toalety, o dokładnym myciu zębów po jedzeniu, właściwym wycieraniu nosa, a także o zostawianiu po sobie porządku w toalecie.
Należy uświadamiać dzieci o zakazach zabaw prądem i zapałkami, uwrażliwiać na odpowiednie zachowanie się na przejściu dla pieszych, w pobliżu ulic-istotne jest wpajanie zasad ruchu drogowego. Konieczne jest przestrzeganie o zakazie włączania i manipulowania urządzeniami podłączonymi do prądu. Należy przestrzegać, aby dzieci nie zbliżały się do nieznanych zwierząt.
Istotne jest również informowanie o odpowiednim ubieraniu się stosownie do pory roku i temperatury.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.