X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 15962
Dział: Przedszkole

"Barwne kwiaty". Scenariusz zajęć z edukacji plastycznej

Konspekt zajęć
z zakresu edukacji plastycznej w grupie dzieci 6 - letnich

Miejsce: Przedszkole nr 34
Prowadząca: mgr Ewelina Milańska
Grupa: 6 – latki
Temat: „Barwne kwiaty”
Zagadnienie: Wykorzystanie różnorodnych materiałów plastycznych.
Termin: Maj


Cel ogólny:
- Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej.

Cele pośrednie:
- Doskonalenie umiejętności plastyczno-technicznych – estetyczne wykonywanie pracy,
- Rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na wykonywanym zadaniu,
- Wyrabianie nawyku doprowadzania działań do końca,
- Doskonalenie sprawności manualnych,
- Pobudzanie i rozwijanie umiejętności wypowiadania swojego osobistego stosunku
do rzeczywistości za pomocą linii, plamy, barwy i kształtu,
- Rozwijanie aktywności myślowej,
- Pobudzanie wyobraźni i wyzwalanie inicjatywy twórczej,
- Kształtowanie osobowości oraz wzbogacanie przeżyć,
- Rozszerzanie horyzontów myślowych,
- Rozbudzanie potrzeby obcowania z dziełami sztuki,
- Doskonalenie umiejętności współdziałania z innymi dziećmi.

Cele szczegółowe – dziecko:
- Wykorzystuje różnorodne materiały plastyczne według własnej inwencji twórczej,
- Skupia uwagę na wykonywanym zadaniu,
- Doprowadza działanie do końca,
- Odczuwa radość płynącą, z wiary we własne możliwości,
- Zgodnie współpracuje w grupie.

Metody:
Metoda zadań inspirujących.

Formy:
- Praca z całą grupą,
- Praca indywidualna – swobodna działalność plastyczna.

Środki:
Proste: słowne (rozmowa, objaśnienie); wzrokowe – ilustracje dzieł sztuki, prace wykonane przez nauczyciela według określonego wzoru.

Techniki plastyczne – płaskie:
- Malowanie,
- Wydzieranie,
- Stemplowanie,
- Przyklejanie gotowych elementów (ziaren zbóż).

Materiały:
Blok techniczny biały formatu A-4, farby plakatowe, pędzle, kubeczki z czystą wodą, kolorowy papier, wycinanki, bibuła, blok techniczny kolorowy formatu A-4, kleje w sztyfcie, samodzielnie wykonane stemple kwiatów różnej wielkości ( wycięte kwiaty z bloku technicznego z umocowanymi chwytnikami wykonanymi z plasteliny), patyczki do malowania, ziarna zbóż (pszenica, ryż, jęczmień, owies) ziarna słonecznika, soczewicy, klej wikol, płyta CD z nagraniem muzyki klasycznej.


Przebieg zajęcia

I. Wprowadzenie (czas trwania 6 minut) – wywołanie zainteresowania:
- Prezentacja ilustracji dzieł sztuki (wystawka),
- Podanie tematu, instrukcji wykonania pracy,
- Zwrócenie uwagi na przygotowane narzędzia, materiały,
- Zgłaszanie przez dzieci planów, projektów prac.

Dzieci siadają na dywanie w półkolu po czym nauczyciel prezentuje dzieciom różne ilustracje dzieł sztuki słynnych malarzy w celu wywołania zainteresowania sztuką. Następnie podany zostaje temat pracy „Barwne kwiaty” i instrukcja wykonania pracy wybraną techniką (nauczyciel prezentuje przygotowane wzory):
1) Malowanie – na białej kartce bloku technicznego formatu A-4 należy namalować kwiat, po czym wypełnić farbą całą powierzchnię kartki tworząc tło;
2) Wydzieranie – na kolorowej kartce bloku technicznego formatu A-4 są wydrukowane szkice kwiatów, które należy wypełnić kolorowym papierem. W tym celu wydzieramy z kolorowego papieru, wycinanki lub bibuły odpowiedniej wielkości skrawek po czym przyklejamy go we właściwym miejscu. Ważne jest, aby papier nie wychodził poza obręb kwiatu;
3) Stemplowanie – na zielonej kartce bloku technicznego formatu A-4 należy odcisnąć różnej wielkości kwiaty za pomocą stempli, następnie za pomocą patyczka namalować trawę tworząc tym sposobem łąkę;
4) Przyklejanie ziaren zbóż, ziaren słonecznika itp. – na kolorowej kartce bloku technicznego formatu A-4 są wydrukowane kwiaty oraz ramka. Należy przyklejać nasiona tylko na linii kwiatu i ramki.

Każde dziecko wybiera miejsce pracy ( na każdym stole przygotowane są inne materiały plastyczne dostosowane do odpowiedniej techniki plastycznej – malowanie, wydzieranie, stemplowanie, przyklejanie).
Nauczyciel włącza nagranie z muzyką klasyczną w celu wprowadzenia dzieci w odpowiedni nastrój pogłębiający wrażliwość i rozbudzający wyobraźnię dzieci.

II. Praca dzieci (czas trwania 20 minut):
- Obserwacja działań dzieci,
- Nawiązywanie kontaktu słownego,
- Pomoc dzieciom słabiej radzącym sobie z tematem.

Nauczyciel obserwuje działania dzieci w celu kontrolowania czy dziecko dobrze zrozumiało polecenie, czy nie ma z czymś trudności oraz czy skupia swoją uwagę na wykonywanym zadaniu. Nauczyciel dopilnowuje, aby każde dziecko miało zapewnione właściwe warunki do pracy.

III. Zakończenie zajęcia (czas trwania 4 minuty):
- Porządkowanie stanowiska pracy,
- Odkładanie materiałów i narzędzi na wyznaczone miejsce,
- Mycie rąk,
- Ocena prac, urządzenie wystawy.

Nauczyciel powinien dopilnować, aby po zakończonej pracy każde dziecko pozostawiło porządek na stanowisku pracy (nic nie może leżeć pod stołem, wszystko musi się znajdować na swoim miejscu). Następnie każdy odkłada w wyznaczone miejsce zakończoną pracę i udaje się do toalety w celu umycia rąk. Na koniec nauczyciel dokonuje oceny prac i urządza razem z dziećmi wystawkę.

Oceniając rysunek nauczyciel kieruje się:
• tym, co na nim zostało przedstawione / temat/,
• tym, jak dziecko wykonało poszczególne przedmioty, czyli graficznym ukształtowaniem,
• budową danego motywu pod względem rozmieszczenia i powiązania jego elementów w jedną całość - kompozycją.

Wystawki umożliwiają dzieciom percepcję własnych dzieł oglądanych wspólnie z nauczycielami i rodzicami. Rozwija to ich wyobraźnię plastyczną, daje okazję do swobodnej wymiany wrażeń i rozmów na temat wykonywanych prac. Na wystawkach prace powinny być wyeksponowane w sposób estetyczny, odpowiednio rozmieszczone – ilość prac i odstępy między nimi powinny być dostosowane do płaszczyzny, na której są one eksponowane. Prace powinny być również prawidłowo opisane: imię i pierwsza litera nazwiska, temat pracy. Nauczyciel powinien zadbać o to, by na wystawkach dla rodziców umieszczona była każda praca dziecka.


Literatura
Dorance S.: „Zajęcia twórcze w przedszkolu. Przedmioty i obrazy”, Warszawa 1999
Burnford H.: „Każde dziecko to potrafi. Sto pomysłów na sztukę” , Warszawa 1996
Zborowski J. „Rozwijanie aktywności twórczej dzieci” Warszawa 1986.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.