X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15953
Przesłano:
Dział: Świetlica

Konspekt zajęć świetlicowych: "Mama - najpiękniejsze słowo na świecie"

Temat zajęć: „Mama – najpiękniejsze słowo na świecie”

Cel ogólny: Kształtowanie uczuć miłości i przywiązania do rodziców. Rozumienie roli matki w rodzinie.

Cele szczegółowe:

Uczeń potrafi:
• słuchać czytany tekst,
• wypowiadać się pełnymi zdaniami na dany temat,
• czytać wiersz ze zrozumieniem tekstu,
• wyróżniać w tekście czasowniki i stosować je w swoich wypowiedziach określających pomoc dla mamy,
• wyjaśnić wybrane znaczenia słowa „matka”,
• posługiwać się mapą świata, czytać mapę,
• ułożyć i zapisać kilka spójnych zdań o swojej mamie,
• wypowiadać się pisemnie z miłością, szacunkiem i podziwem o matce,
• projektować i wykonać pracę plastyczną na dany temat ( „Portret mojej mamy”),
• współdziałać w grupie,
Metody pracy:
• słowna - rozmowa kierowana, pogadanka, giełda pomysłów, niedokończone zdania;
• oglądowa – obserwacja, ilustracje, mapa świata;
• praktycznego działania – pisemne wypowiedzi na temat swojej mamy, portret mamy – praca plastyczna, odszukiwanie określonych regionów na mapie świata.
Formy pracy:
• indywidualna,
• grupowa,
• zbiorowa.

Środki dydaktyczne:
Tekst wiersza Ireny Landau: „Nasza kochana mama” ( duży format na tablicę – zał. nr1 i małe formaty dla każdego ucznia - zał. nr2, napisy z niedokończonymi zdaniami – zał. nr3, napisy z określeniami słowa „matka” - zał. nr4, napisy ze słowem: „matka” w różnych językach – zał. nr5, , ilustracje matek różnych stron świata – zał. nr6, mapa świata, arkusze szarego papieru dla dzieci młodszych, arkusze białego papieru dla dzieci starszych.

Przebieg zajęcia:
1. Wysłuchanie wiersza I. Landau pt: „Nasza kochana mama”. ( zał. nr1).
2. Krótka analiza treści wiersza – rozmowa kierowana z uczniami, wypowiedzi dzieci na temat pracy wykonywanej przez mamę w oparciu o wiersz.
3. Odczytanie tekstu wiersza przez uczniów z wyróżnieniem czasowników (zał. nr2).
4. Giełda pomysłów: „ Jak mogę pomóc mamie?”.
5. Dokańczanie przez uczniów zdań o mamie (zał. nr3).
6. Określanie znaczenia słowa: „matka” ( zał. nr4).
7. Poznawanie brzmienia słowa matka w różnych językach ( zał. nr5).
8. Odszukiwanie na mapie świata miejsc, gdzie zamieszkują wybrane nacje ludzi (zał. nr 6, mapa świata).
9. Rysowanie portretu mamy ( dzieci młodsze) i równolegle układanie zdań o mamie ( dzieci starsze).
10. Zakończenie zajęć – wystawka prac.Irena Landau (zal 1 i zał 2)
„ Nasza kochana Mama”
Nasza mama przyszła wczoraj zmordowana,
powiedziała, że wytrzymać już nie może,
że zmęczona jest i trochę źle się czuje,
i skończyła: – Chyba wcześniej się położę...
– Oczywiście, ukochana nasza mamo,
połóż się i wstań dopiero jutro rano!
No, więc mama tylko bluzki nam uprała,
nastawiła smak na zupę, posprzątała,
tylko z grubsza nasz pokoik odkurzyła,
do fartuszków trzy guziki nam przyszyła,
do wujaszka napisała pocztówkę,
rozmroziła i umyła lodówkę,
dokończyła dla Izuni szalik,
i co dalej, już nie wiemy, bośmy spały...
A ciekawe jesteśmy, swoją drogą,
Czemu mama dzisiaj wstała lewą nogą?

(zał 3 )
Karty ze zdaniami typu:
Kocham moją mamę bo.... itp
(zał 4)
Karta ze znaczeniami słowa matka typu:
Matka - Ziemia itp
(zał 5)
Napisy słów "matka" w różnych językach z flagami państw np:
mother – angielski + flaga Wielkiej Brytanii
(zał 6)
Ilustracje ( obrazki wielkości około 10cm x 10 cm) kobiet różnych nacji - przyklejanie je w odpowiednich miejscach na mapie świata

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.