X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 15942
Dział: Gimnazjum

Test z historii dla klasy III gimnazjum: Od kongresu wiedeńskiego do wojny krymskiej - zagadnienia społeczne i gospodarcze

Od kongresu wiedeńskiego do wojny krymskiej, gr. 1 /52pkt.

1. Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na pytania. /5pkt.
„(...)Opowiadali starsi, że czerniawa szła od wsi do wsi i wszędzie zabierała chłopów ze sobą, i w ten sposób stworzyła się coraz większa banda, a jakby nie chciał kto z nimi iść, to bili i zabijali. Ale w każdej wsi było dosyć takich, co chętnie do nich przystawali: jedni dla rabunku, inni chowali różne zemsty za pańszczyznę, a zresztą robiła swoje wódka, bo gdzie zdybali karczmę, to pili, co się dało, a czego nie wypili, to pijanemu rozbijali i wylewali”.
A. Jakie wydarzenie opisuje powyższy tekst?........................................
B. W którym roku miało miejsce to wydarzenie? ........................................
C. Podaj jego trzy przyczyny. ........................................
........................................
........................................
2. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. /5pkt.
Dowódcą wojsk polskich pod Stoczkiem był:
a) Chłopicki
b) Dwernicki
c) Radziwiłł
Bitwa pod Iganiami zakończyła się:
a) zwycięstwem Polaków i klęską Rosjan
b) zwycięstwem Rosjan i rozproszeniem wojsk polskich
c) była nierozstrzygnięta
Namiestnikiem cara w Królestwie Polskim został:
a) gen. Józef Zajączek
b) wielki książę Konstanty Romanow
c) książę Adam Czartoryski
Główną rolę w działalności Świętego Przymierza odegrały:
a) Anglia, Rosja, Prusy
b) Francja, Rosja, Austria
c) Prusy, Rosja, Austria
Na czele Komitetu Narodowego Polskiego utworzonego w Paryżu został:
a) Joachim Lelewel
b) Bonawentura Niemojowski
c) Adam Jerzy Czartoryski
3. Na podstawie poniższej mapy opisz zmiany gospodarcze w Królestwie Polskim. /4pkt.

Mapa gospodarcza – Królestwo Polskie w II połowie XIX wieku.


4. Podpisz podobizny twórców polskich na emigracji. Dopisz po 1 tytule z ich dzieł.
/6pkt.

Wybrane postaci.

5. Wyjaśnij pojęcia: /6pkt.
karbonariusze -

Wolnomularstwo Narodowe -
Gromady Ludu Polskiego -
rewolucja lipcowa -
legitymizm -
wojna krymska -

6. Wypisz 4 skutki upadku powstania listopadowego. /4pkt.

7. W czasie Wiosny Ludów wielu Polaków walczyło o „Wolność Waszą i naszą” w różnych krajach. Opisz krótko działalność jednego z nich. /2pkt.

8. Ułóż kalendarium najważniejszych wydarzeń podczas Wiosny Ludów we Francji.
/5pkt.

9. O kim mowa? /4pkt.
a. Jako dyktator powstania rozpoczął swoje rządy od próby zawarcia ugody z carem. Nie wierzył w zwycięstwo. Ale jako dowódca i żołnierz walczył dzielnie. ...................................
b. Sformowała na Litwie swój oddział powstańczy. W walkach wykazała się męstwem i odwagą. ........................................
c. Po śmierci cara Aleksandra I w 1825 r. wywołali w Petersburgu i na Krymie zbrojne powstanie. Ich bunt został szybko stłumiony a przesłuchania po aresztowaniach wykazały związki z Towarzystwem Patriotycznym. ........................................
d. Należeli do tzw. opozycji legalnej, protestującej na Sejmie przeciwko przejawom łamania konstytucji ........................................

10. Dopisz daty do wydarzeń lub wydarzenia do dat: /6pkt.
1815 r. -
1832 r. -
1828 r. -
założenie Uniwersytetu w Warszawie -
detronizacja cara Mikołaja I -
pokój w Paryżu po wojnie krymskiej -

11. Które zdania są prawdziwe, a które fałszywe? Dopisz obok P lub F. /3pkt.
W wojnie o niepodległość kolonii w Ameryce Płd. największą rolę odegrał Simon Boliwar. ........
W maju 1848 r. we Frankfurcie nad Menem zebrał się ogólnoniemiecki parlament. ............
W grudniu 1848 r. w powszechnych wyborach Francuzi wybrali na cesarza Ludwika Napoleona Bonaparte. ...................

12. Wybierz i opisz znaczenie 2 wynalazków , które Twoim zdaniem najbardziej zmieniły życie ludzi w I połowie XIX w. /4pkt.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.