X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15702
Przesłano:
Dział: Artykuły

Metoda Dennisona

METODA DENNISONA

Metoda Dennisona, zwana kinezjologią edukacyjną, jest nauką o ruchu i możliwościach stymulacji różnych funkcji psychicznych, przy wykorzystaniu naturalnych ruchów całego ciała. Jest ona swoistą gimnastyką mózgu.
Paul Dennison uważał, że „ruch jest drzwiami do uczenia się”. W 1969 roku opracował więc metodę mającą na celu zintegrowanie pracy mózgu, a więc integracji prawej i lewej półkuli mózgowej.
Dennison wyszedł z założenia, że we wczesnych stadiach rozwoju dziecka, kiedy jest ono jeszcze malutkie tworzy się najwięcej połączeń między neuronami w mózgu. A jest to czas niezwykle intensywnych ćwiczeń ruchowych jak pełzanie, raczkowanie, bieganie itd.
Dlatego uznał, że można pomóc mózgowi w rozwoju tych połączeń poprzez skłonienie dziecka do specyficznych ćwiczeń, odpowiednich dla każdej kolejnej fazy rozwoju. Mają one sprzyjać lepszej komunikacji pomiędzy obiema półkulami mózgowymi, pomiędzy korą mózgową a głębszymi strukturami i pomiędzy płatami czołowymi a móżdżkiem
Metoda Dennisona składa się z prostych ćwiczeń ruchowych, które prowadzi się z dziećmi często w formie zabawy. Ćwiczenia te mają ułatwić wszelkiego rodzaju uczenie się. Ogólnie mówiąc każda część mózgu odpowiada za przebieg innego procesu np. tylna część za odbiór informacji a przednia część za ich "ekspresję" i nadawanie. Aby proces uczenia się był jak najbardziej efektywny konieczna jest integracja całego mózgu, której to właśnie służą ćwiczenia ruchowe. Poprzez odpowiednie wzorce ruchowe uaktywniane są określone obszary kory odpowiedzialne za dane procesy znacznie ułatwiające i przyśpieszające proces uczenia się, a także zwiększające energię.
Mózg jest narządem symetrycznym, a każda półkula ma inne zadania:
Prawa półkula mózgu jest nazywana artystyczną. Odpowiada za: syntezę (widzi cały obraz), uczucia, doświadczenie, prawdziwe wielowymiarowe uczenie się, podobieństwa, percepcję przestrzeni, pamięć długotrwałą, obraz, intuicję, spontaniczność, rytm, płynność, ukierunkowanie na chwilę obecną, emocje, znaczenie.
Lewa półkula mózgowa nazywana jest logiczną. Odpowiada za: myśli, analizę (widzi poszczególne części obrazu, przypisywanie faktów, widzenie szczegółów, percepcję czasu, kontrolę nad słowem, porozumiewanie się werbalne, pamięć krótką, analizę liniową, sekwencję (krok po kroku), różnicowanie, liczby, planowanie, litery, zdania.
Dzięki harmonijnej współpracy obu półkul mózgowych ludzie z łatwością przyswajają sobie nową wiedzę i umiejętności. Brak równowagi między półkulami prowadzi zdaniem Dennisona do powstawania różnego rodzaju zakłóceń. Twierdzi on, iż powstałe zaburzenia („blokady”) można zlikwidować właśnie poprzez ruch.
zlikwidować właśnie poprzez ruch.
ZAŁOŻENIA METODY:
1. Nauka jest naturalną, przyjemną sferą działalności kontynuowaną przez całe życie.
2. W naszym ciele ukryte są blokady, które utrudniają nam naukę, uniemożliwiają także łagodne przejście przez stresy.
3. Wszyscy, w pewnej mierze, mamy trudności w uczeniu się, lecz do tej pory nie czyniliśmy żadnych starań, aby je usunąć (te blokady mogą trwać przez całe życie, jeśli nie podejmiemy się zmiany tego stanu rzeczy). Właściwie rozpoznane blokady mogą zostać usunięte, pod warunkiem prawidłowo prowadzonego treningu.
Metodę stosuje się w pracy z:
• dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania;
• dziećmi niepełnosprawnymi oraz nadpobudliwymi lub mającymi problemy emocjonalne
Metoda Dennisona może dawać następujące efekty:
• pokonywać stresy i napięcia wynikające z trudności życia codziennego;
• komunikować się z innymi ludźmi, uczyć się i zdawać egzaminy;
• przezwyciężać trudności związane z dysleksją, dysgrafią i dysortografią;
• zrozumieć procesy neurofizjologiczne i ich rolę w procesie uczenia się;
• usuwać blokady ukryte w naszym ciele;
• wprowadzać ciało i umysł w stan optymalny do przyswajania wiedzy równoważąc wymiar lateralności, koncentracji, stabilności.
Zestaw ćwiczeń gimnastyki mózgu proponowany przez P. Dennisona można podzielić na:
I. Podstawowy schemat ćwiczeń wprowadzających.
II. Ćwiczenia na przekraczanie linii środka.
III. Ćwiczenia wydłużające i energetyzujące.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.