X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 1565
Dział: Gimnazjum

Scenariusz lekcji chemii "Przyczyny i skutki zanieczyszczeń powietrza"

Cele dydaktyczno-wychowawcze:
-kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji;
-kształcenie umiejętności pracy w zespole;
-kształcenie umiejętności wyciągania wniosków;
-wzbudzanie aktywności uczniów;
-pobudzanie wyobraźni;
-kształtowanie postawy proekologicznej.

Cele operacyjne-uczeń:
-zna przyczyny zanieczyszczeń powietrza;
-zna skutki zanieczyszczeń powietrza;
-zna związki i zależności między pojęciami dotyczącymi zanieczyszczeń powietrza.
-wie, jak można zapobiegać zanieczyszczeniom powietrza

Środki dydaktyczne:
-teksty źródłowe;
-duże arkusze papieru;
-pisaki

Metoda pracy:
-mapa mentalna., polega na opracowaniu problemu przy pomocy plakatu. Pozwala na tworzenie struktury
wiedzy, ukazanie zależności między zjawiskami i pojęciami

Forma pracy:
-praca w zespołach z wybranym liderem


Przebieg lekcji:

I. Sprawy organizacyjne.

II. Podanie celu lekcji i zapisanie tematu lekcji.

III. Realizacja tematu:

1.Przypomnienie poznanych pojęć:
a) Jakie są przyczyny zanieczyszczeń powietrza?
b) Jakie są skutki zanieczyszczeń powietrza?
c) Jak można zmniejszyć zanieczyszczenia powietrza?

2.Określenie zasad pracy metodą mapy mentalnej, w celu zebrania najistotniejszych wiadomości o zanieczyszczeniach powietrza:

a) Nauczyciel dzieli uczniów na grupy(4-6 osobowe).
b) Każda grupa na dużym arkuszu papieru zapisuje hasło”Zanieczyszczenia powietrza”.
c) Grupy wyszukują hasła i skojarzenia związane z tematem.
d) Grupy tworzą projekt plakatu, tzn. projektują mapę mentalną, wykorzystując do tego kolorowe pisaki.
e) Plakaty przekazywane są kolejno do następnej grupy tak, aby każdy zespół zapoznał się z wszystkimi plakatami.
f) Uczniowie analizują każdy plakat.
g) Liderzy grup prezentują bardzo krótko swoje mapy i wskazują, co grupa uznała za najważniejsze.
h) Nauczyciel czuwa nad merytoryczną poprawnością pracy uczniów.

IV. Analiza sposobu pracy w grupach;

Uczniowie omawiają, co było trudne. jak czuli się w grupie, jaką rolę pełnili w grupie, jakie wnioski
wyciągają na przyszłość.

V. Praca domowa:
Zastanów się, jakimi hasłami chcesz uzupełnić swój plakat.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.