X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 15634
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji języka angielskiego "Which animal has got eight legs? Które zwierzę ma osiem nóg?"

Scenariusz lekcji języka angielskiego

Przedmiot: język angielski
Nauczyciel: Barbara Potera-Szpak
Podręcznik: „New Friends 2”
Klasa: V
Temat lekcji: Which animal has got eight legs? Które zwierzę ma osiem nóg? Powtórzenie i utrwalenie wybranych nazw zwierząt i nazw części ciała oraz zasad tworzenia pytań z czasownikiem "have got".
Cele lekcji: - powtórzenie i utrwalenie nazw zwierząt i nazw części ciała
-powtórzenie i utrwalenie zdań pytających z czasownikiem have got
Metody pracy: indywidualna, nauczyciel-uczniowie
Środki dydaktyczne: podręcznik, zeszyt, obrazki ze zwierzętami, płyta CD

Przebieg lekcji:

Sprawdzenie listy obecności (1 min.)
1. Powtórzenie nazw zwierząt przy użyciu kart obrazkowych
a) powtórzenie nazw za nauczycielem (1 min.)
b) wskazywanie kart z określonym zwierzątkiem przez wybranych uczniów (karty obrazkowe są przypięte magnesami do tablicy)(4 min.)
c) zabawa „znikające obrazki” (uczniowie zamykają oczy, nauczyciel zabiera jeden obrazek z tablicy, uczniowie mają za zadanie odgadnąć, którego obrazka brakuje)(3 min.)
2)Zapisanie tematu lekcji. (1 min.)
3) Wykonanie ćwiczenia z podręcznika (str. 28 ćw. 1)(5 min.)
4) Wykonanie ćwiczenia z podręcznika (str. 28 ćw. 2)(5 min.)
5) Wykonanie ćwiczenia z podręcznika (str. 24 ćw. 4)(4 min.)
6) Zabawa z kartami obrazkowymi: „Co to za zwierzę?” (nauczyciel powoli odsłania kartę obrazkową, uczniowie muszą jak najszybciej odgadnąć jakie zwierzę znajduje się na karcie)(7 min.)
7)Zabawa „Co to jest?” (nauczyciel opisuje wybrane zwierzę używając konstrukcji: It’s got... It’s... It lives... It likes...; uczniowie mają za zadanie odgadnąć, o które zwierzę chodzi i wskazać właściwy obrazek; rolę nauczyciela przejmuje następnie wybrany uczeń) (3 min.)
8)Zabawa „Podwójny głuchy telefon” (uczniowie są podzieleni na dwie grupy; nauczyciel mówi na ucho przedstawicielowi każdej z grup nazwę zwierzątka- każda grupa otrzymuje inny wyraz-uczniowie szepczą sobie kolejno na ucho podany wyraz, ostatni uczeń z każdej z grup ma za zadanie wybrać spośród umieszczonych na tablicy obrazków ten przedstawiający właściwe zwierzątko oraz prawidłowo wymówić jego nazwę; wygrywa drużyna, która szybciej wykona poprawnie to zadanie) (4 min.)
9) Zabawa „Kalambury” (uczeń musi narysować lub przedstawić mimiką twarzy i ruchami zwierzę, które znajduje się na karcie obrazkowej wybranej przez nauczyciela, pozostali uczniowie mają za zadanie odgadnąć o jakie zwierzątko chodzi)(4 min.)
10)Zabawa ”Głosy” (wybrany uczeń stoi przy tablicy odwrócony tyłem do klasy; jeden z uczniów wymawia nazwę zwierzątka- może przy tym zmodyfikować i zmodulować swój głos; uczeń stojący przy tablicy musi odgadnąć kto to powiedział; jeżeli uczeń odgadnie następuje zmiana osoby odgadującej; uczeń może trzy razy próbować rozpoznać głos osoby mówiącej)(3 min.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.