X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 15585
Przesłano:

Umowne znaki i symbole. Konspekt lekcji matematyki w klasie IV

Konspekt lekcji matematyki w klasie IV

Temat: Umowne znaki i symbole.

Cele ogólne:
1. Uczeń wykorzystuje wiedzę w sytuacjach praktycznych.
2. Uczeń potrafi wyrazić własne opinie i uzasadnić swoje stanowisko.
3. Uczeń analizuje otrzymane wyniki i potrafi wyciągać wnioski.
4. Uczeń czyta tekst ze zrozumieniem.

Cele szczegółowe:
1. Uczeń potrafi odczytywać informacje z życia codziennego przedstawione w postaci graficznej.
2. Uczeń potrafi odczytać znaki graficzne występujące w różnych miejscach publicznych.
3. Uczeń zna niektóre znaki drogowe.
4. Uczeń zna algorytm mnożenia i dzielenia.

Metody:
pogadanka, praca z tekstem, ćwiczenia praktyczne

Formy:
praca w grupie, praca zbiorowa, praca indywidualna

Pomoce:
• kartki z poleceniami do pracy w grupach
• plansze ze znakami drogowymi
• plansze innych umownych znaków
• zestaw symboli


KARTA PRACY

GR. I
Zadanie 1

Działania pisemne wykonaj w zeszycie przedmiotowym. Uporządkuj otrzymane wyniki od najmniejszego do największego. Uzupełnij kartę pracy. Liczbie przyporządkuj odpowiednią literę.

354 + 648 = o 625 : 5 = m
2562 – 348 = n 2640 : 120 = U
326 • 4 = w
608 • 15 = e

liczby
litery


Temat:........................................

KARTA PRACY

GR. II
Zadanie 1

Działania pisemne wykonaj w zeszycie przedmiotowym. Uporządkuj otrzymane wyniki od najmniejszego do największego. Uzupełnij kartę pracy. Liczbie przyporządkuj odpowiednią literę.

354 + 648 = a 625 : 5 = n
2562 – 348 = i 2640 : 120 = z
326 • 4 = k
608 • 15 = i

liczby
litery


Temat:........................................

KARTA PRACY

GR. III
Zadanie 1

Działania pisemne wykonaj w zeszycie przedmiotowym. Uporządkuj otrzymane wyniki od najmniejszego do największego. Uzupełnij kartę pracy. Liczbie przyporządkuj odpowiednią literę.

354 + 648 = m 625 : 5 = y
2562 – 348 = o 2640 : 120 = s
326 • 4 = b 9867 – 589 = e
608 • 15 = l

liczby
litery


Temat:........................................

TOK LEKCJI

Czynności nauczyciela
Czynności ucznia

Czynności organizacyjne:
- sprawdzenie listy obecności,
- sprawdzenie pracy domowej,
- sprawdzenie przygotowania do lekcji.

Wprowadzenie do lekcji.
Po podzieleniu uczniów na grupy rozdanie kartek z zadaniami na wykonanie działań i odszyfrowanie zagadki. Każda grupa ma inną zagadkę - słowo, które razem tworzą temat dzisiejszej lekcji. Po odgadnięciu wspólne ułożenie tematu lekcji i zapisanie na tablicy – Umowne znaki i symbole.

Uczniowie w grupach wykonują działania w celu rozszyfrowania słów, które tworzą temat lekcji.(karta pracy)

Uczniowie piszą temat lekcji w zeszycie.

Pogadanka na temat jakie znaki i symbole uczniowie znają

Omówienie znaków znajdujących w warszawskich Łazienkach oraz w autobusie.(podręcznik srt 105)

Pokazanie podstawowych znaków drogowych.

Rozwiązanie zadania 1 w którym trzeba odgadnąć miejsce pobytu na podstawie znajdujących się tam znaków.

W zadaniu drugim trzeba wymienić dyscypliny sportowe przedstawione na specjalnych symbolach.

Do zadania następnego pokaz planszy z objaśnieniem znaków które są umieszczone na metkach ubrań.


Projektowanie znaków które mogłyby się przydać w naszej szkole.

Zadanie pracy domowej - poszukać wokół siebie podobnych znaków.
Uczniowie wymieniają znaki graficzne jakie znają z życia codziennego.

Dzieci bez problemu nazywają co oznaczają poszczególne znaki.

Uczniowie w miarę możliwości omawiają pokazane znaki.

Chętni uczniowie odpowiadają na pytania.

Kolarstwo, boks, piłka koszykowa, piłka siatkowa, szermierka, podnoszenie ciężarów, pchniecie kula, wspinaczka.

Uczniowie próbują przed pokazaniem planszy odgadnąć co one oznaczają

Rysują wymyślone przez siebie znaki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.