X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 15465
Przesłano:
Dział: Logopedia

Otwarte zajęcia logopedyczne: "Ślimak”- zajęcia utrwalające prawidłową artykulację głoski miękkiej ś

Renata Duch
SP nr 341 w Warszawie

OTWARTE ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

TEMAT: „Ślimak”- zajęcia utrwalające prawidłową artykulację głoski miękkiej na podstawie Ś

CELE:
● usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych ;
● wdrażanie do prawidłowej wymowy głoski miękkiej Ś
● usprawnianie percepcji słuchowej
● utrwalanie prawidłowego toru oddechowego ;

METODY I TECHNIKI :
● ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny
● zabawy rozwijające słuch fonemowy;
● gry i zabawy indywidualne i grupowe;
● gry , zabawy : artykulacyjne, słuchowe, oddechowe.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ :
○ 35 minut

POMOCE :
Obrazki, w nazwie których znajduję się głoska Ś ; nagranie z muzyką, tamburyn, papierowe ślimaki w ilości odpowiadającej liczbie dzieci, punkty – fasolki, zabawki

PRZEBIEG OTWARTYCH ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH „ ŚLIMAK ”

* Przywitanie się z dziećmi. Rozmowa na temat głoski Ś
Omówienie dzisiejszych zajęć. Jak wygląda ślimak, gdzie występuje. Nawiązanie do bezpośrednich doświadczeń dzieci. Rozwijanie mowy sytuacyjnej.
Omówienie i scharakteryzowanie spółgłoski Ś - jest to spółgłoska miękka, ustna, środkowojęzykowa, detalizowana. Prowadzący zwraca uwagę na prawidłowe ułożenie narządów artykulacyjnych podczas wymowy tej głoski.

* Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny :
Przykładowe ćwiczenia: usta wąskie i szerokie, pyszczek, całuski , parskanie, kląskanie, zwariowany język, opuszczanie języka na brodę i unoszenie języka ku górze oraz na boki, oblizywanie się, łopata- szpilka, malowanie sufitu, i ścian, witanie się z ząbkami, ziewanie z opuszczoną żuchwą, koci grzbiet, zamiatanie podłogi itp.

* Zabawa słuchowo - ruchowa - Ślimak
Prowadzący zaprasza uczniów do zabawy. Umawia się z nimi, że w trakcie muzyki poruszają się powoli jak ślimaki, gdy muzyka umilknie, zastygają bez ruchu. Zabawę należy powtórzyć kilka razy.

* Zabawa słuchowa
Prowadzący wymienia nazwy różnych przedmiotów. Umawia się z dziećmi, że kiedy w wymawianym słowie usłyszą głoskę ś podnoszą do góry swoje papierowe ślimaki.
Koza, lalka, siano, klocki, śliwka , Basia, Kasia, Marysia, mamusia, koło, sito, domek, miś, osioł, palec, zabawa, gęś, miś, łoś, tata, śliwka.

* Zabawa słuchowo - artykulacyjna
Prowadzący układa obrazki, w których nazwie zawarta jest głoska Ś, lub ub wymienia ich nazwy. Dzieci nazywają obrazki, i wyjaśniają co one oznaczają. Następnie logopeda prosi, aby dziecko określiło pozycję głoski w wyrazie ( nagłos, wygłos, śródgłos ) . Za prawidłową odpowiedź otrzymuje punkt – fasolkę.

Wyrazy : w nagłosie : siano, siatka, siodło, siekiera, sierpień, silnik, siła, siodełko, siostra, świerk, świnia, śpiewam, siódmy, siwy.
W śródgłosie: Kasia, Marysia, Zosia, jesień, mamusia, osioł, prosiak, misio, osiem
- na końcu wyrazu: gęś, tatuś, wieś, Adaś

* Zabawa oddechowa „Muszle ślimaków”
Dzieci stoją w rozsypce: Na „raz” rozchylają ręce i wdychają powietrze , na „dwa” – podczas długiego wydechu wymawiają głoskę śśśśśśśś....., jednoczesnie kucają, obejmujące rękoma kolana, jakby zamykały się w muszlach ślimaków. Cwiczenie powtarzamy kilka razy.

* Zakończenie zajęć
Nauczyciel dziękuje dzieciom za aktywny udział w zabawie. Następuje podliczenie zdobytych punktów i wyłonienie zwycięzcy

* Omówienie zajęć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.