X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 15427

Scenariusz szkolnej imprezy promującej zdrowy styl życia pod hasłem: "Żyjmy zdrowo na sportowo"

Cele:
Uczeń:
- zna czynniki korzystnie wpływające na zdrowie człowieka;
- wie jak radzić sobie w trudnych sytuacjach;
- posiada informacje na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
- zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych;
- integruje się z dziećmi podczas zabawy.

Miejsce imprezy: szkolna sala gimnastyczna
Czas trwania: ok. 3 godz. lekcyjne
Uczestnicy: uczniowie klas 0 – III. W konkurencjach biorą udział 3 drużyny mieszane. Każda składa się z: 1 ucz. kl.0, 1ucz. kl.I,1 ucz. kl. II, 2 ucz. kl. III.

PRZEBIEG IMPREZY

1.Uroczyste otwarcie imprezy:
- powitanie zaproszonych gości i uczestników imprezy przez Dyrektora szkoły
- ślubowanie wszystkich uczestników imprezy:
„Biegaj, skacz i tym się ciesz, ze sportowców przykład bierz.
Czy zwyciężę czy też nie, udział w zabawie cieszy mnie”.

2.Rozwiązanie krzyżówki: Sport to .............(zdrowie).

Hasła:
1)Służą ci do gryzienia, myj je przynajmniej 2 razy dziennie.
2)..........buduje, niezgoda rujnuje.
3)Biały szkodliwy proszek, który zażywają młodzi ludzie.
4)Osoba nadużywająca alkoholu.
5)Dają dużo witamin, zawsze myj je przed jedzeniem.
6)Palenie .........jest szkodliwe.
7)Przychodzi nocą, gdy jesteśmy zmęczeni.

3.Nauka przyśpiewki: „ Zdrowie jedno masz”.
„Zdrowie jedno masz więc szanuj je zawsze i wszędzie,
Jeśli o nie dbasz zawsze dobrze w życiu ci będzie”.

4.Rozstrzygniecie konkursu plastycznego pt.: „Walczymy z nałogami”.
- wyczytanie przyznanych przez jury konkursu miejsc i wręczenie dzieciom nagród.

5.Podział zadań do wykonania na sali poszczególnym drużynom:
- Przedstawiciel każdej drużyny losuje zadanie .Drużyna wykonuje plakat wylosowanego sportowca z przygotowanych wcześniej materiałów (makulatura).

6.Piosenka o tematyce zdrowotnej- grupy: „0a”, „0b”.

7.Konkurencja sportowa – toczenie piłki slalomem.
Zawodnicy ustawieni w 3 rzędach. Na sygnał pierwszy toczy piłkę między 5 pachołkami. Na półmetku biegnie z piłką do mety i przekazuje ją następnej osobie.
Wygrywa drużyna, która pierwsza wykona zadanie.

8.Piosenka o tematyce zdrowotnej – klasy: „Ia”, „Ib”.

9.Konkurencja sportowa – skoki dodawane.
Zawodnicy ustawieni w 3 rzędach. Na sygnał pierwszy skacze obunóż w przód. Następny zawodnik staje na jego miejsce i skacze do przodu. Wygrywa drużyna, która skoczyła najdalej.

10.Scenka o nałogach- klasa: III

11.Układanie haseł antyalkoholowych i antynikotynowych przez poszczególne drużyny.
Drużyny otrzymują rozsypanki wyrazowe i układają z nich hasła:
1)Papierosy, alkohol precz, bo zdrowie to jest ważna rzecz.
2)Nałogom się nie damy, bo o zdrowie nasze dbamy.
3)Palisz płacisz, zdrowie tracisz.

12.Konkurencja sportowa – slalom gąsienicy.
Na mecie ustawiają się 3 drużyny 10 - osobowe. Zawodnicy w każdej drużynie trzymają się za barki. Na sygnał biegną slalomem w obie strony. Gąsienica nie może się rozerwać.

13.Piosenka o tematyce zdrowotnej – klasy: „IIa”, „IIb”.

14.Gra planszowa – bank pytań(pytania dotyczą radzenia sobie w trudnych sytuacjach)
Na środku sali rozłożona plansza gry. Obok 3 drużyny. Każdy zespół wybiera swojego reprezentanta, który będzie bezpośrednim uczestnikiem gry. Reprezentanci 3 zespołów ustawiają się na planszy w miejscu oznaczonym „start” – będą oni pełnić rolę pionków w grze. Następnie każdy zespół rzuca kolejno kostką, aby wylosować
rozpoczynającego grę. Jako pierwsza rozpocznie grę ta drużyna, która wyrzuci większą liczbę oczek. Każdy gracz przesuwa się po torze gry o tyle pól, ile zespół wyrzuci oczek. Każdy gracz po natrafieniu na dany numer pola otrzymuje pytanie dla drużyny.
Jeśli zespół odpowie prawidłowo, gracz jego drużyny przesuwa się o 1 pole do przodu. Jeśli odpowie źle, cofa się o 2 pola do tyłu. Wygrywa zespół, którego gracz pierwszy dojdzie do mety- „Brawo”.

15.Konkurencja sportowa – rzuty woreczkami do celu ruchomego.
W konkurencji biorą udział 3 drużyny. Zadanie wykonuje każda drużyna osobno. Zawodnicy pojedynczo rzucają woreczkami do toczącej się piłki. Wygrywa drużyna, która zdobędzie najwięcej trafień.

16.Scenka o przemocy w rodzinie - świetlica szkolna.

17.Prezentacja plakatów sportowca wykonanych przez drużyny.
Drużyny przedstawiają wykonane plakaty.

18.Konkurencja sportowa – skoki na piłkach „kangurkach”.
Drużyny ustawione w 3 rzędach. Na start zawodnik każdej z nich skacze na piłce do pachołka, okrąża go i wraca skacząc do mety.

19.Ewaluacja.
Zawodnicy ustawieni w rozkroku w 3 rzędach gęsiego jeden za drugim . Przed każdą drużyną znajduje się kosz z różnymi przedmiotami(butelka po mleku, chipsy, puszka po piwie, pudełko po papierosach, woreczek z owocami). Na sygnał pierwsza osoba wybiera przedmiot podaje go dołem pod nogami innym, ostatnia osoba wkłada go właściwego pojemnika (zdrowie lub choroba) i biegnie na początek swojego rzędu, wybiera kolejny przedmiot i podaje go dołem. Na koniec sprawdzenie poprawności wykonanego zadania przez gości.

20.Na zakończenie wręczenie upominków przedstawicielom klas przez dyrekcję i gości.

Opracowała: Barbara Bogusława Drozdowska
SP NR. 2 im. kpt. Wł. Wysockiego
w Bielsku Podlaskim

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.