X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 15419

Plan pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012

Klasa II

LP. Tematyka Termin realizacji (Tabela - dpo. red.)
1 Opracowanie planu pracy.
Omówienie organizacji roku szkolnego 2011/2012. Wybór przewodniczącego zespołu. Określenie planu pracy zespołu w roku szkolnym 2011/2012. IX
2 Kształtowanie pozytywnego stosunku uczniów do nauki. na bieżąco

cały rok

3 Wymiana doświadczeń w zakresie
metodyki nauczania
• Wspólne omawianie i rozstrzyganie bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych.
Opracowanie KIPU
• Omawianie zagadnień, z opanowaniem których uczniowie mają trudności.
. Opracowanie WPD
• Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole.
• Obserwacja lekcji koleżeńskich.
• Wymiana testów, pomocy naukowych, informacji, zadań własnych oraz zawartych w literaturze fachowej itp.
• Wygłaszanie referatów związanych pracą dydaktyczno-wychowawczą.
na bieżąco
cały rok
do 30 IV 2012
do 30 IX 2011
na bieżąco

4 Analiza systemu oceniania
Zapoznanie rodziców z systemem oceniania postępów ucznia w nauce i zachowaniu, wymogami programowymi dla danej klasy w roku szkolnym 2011/2012

• Analiza systemu oceniania stosowanego dotychczas. IX-X
5 Stosowanie nauczania wspomaganego komputerowo
• Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej po ustaleniu z nauczycielem informatyki.

• Przygotowywanie pomocy, opracowywanie narzędzi pracy z wykorzystaniem komputera.

• Wyszukiwanie informacji na stronach internetowych.
na bieżąco
6 Działania na rzecz integracji ze środowiskiem lokalnym

• Przygotowywanie imprez i uroczystości szkolnych zgodnie z kalendarzem szkolnym:
Ślubowanie klas I,
Andrzejki,
Mikołajki,
zabawa choinkowa,
Powitanie Wiosny, Dzień Matki,
Dzień Dziecka.

• Współpraca z rodzicami:
diagnozowanie potrzeb, pedagogizacja.

• Współpraca z metodykiem:
rozmowy, udział w konferencjach metodycznych.
. Organizacja uroczystości z okazji Dnia matki i Festynu Rodzinnego, wycieczek szkolnych.
wg ustalonego harmonogramu
na bieżąco
cały rok
V

7 Konkursy
• Przeprowadzenie konkursów na szczeblu szkolnym:
Ortograficzny klas III ( etap szkolny i gminny )
Recytatorski (etap szkolny i gminny)
Czytelniczy
Plastyczny i innych.
cały rok

8 Rozwijanie czytelnictwa
• Współpraca z Biblioteką Szkolną,
Biblioteką Gminną. na bieżąco
cały rok

9 Analiza zintegrowanych testów osiągnięć uczniów klas II
• Opracowanie i omówienie wyników sprawdzianu za I semestr ucznia klasy II
• Analiza poziomów wymagań oraz kategorii w odniesieniu do każdego z zadań.
IV -VI

10 Analiza programów i podręczników zintegrowanej edukacji
• Analiza dostępnych na rynku wydawniczym podręczników szkolnych do edukacji wczesnoszkolnej, dokonanie wyboru książek na następny rok szkolny, przekazanie
informacji rodzicom. Ewaluacja i wnioski do dalszej pracy.
• Udział w spotkaniach z przedstawicielami wydawnictw podręczników.
V -VI
11 Podsumowanie całorocznej pracy zespołu
• Przygotowanie sprawozdania.
• Opracowanie wniosków do pracy w przyszłym roku szkolnym.
VI
Zespól nauczycieli uczących w klasie II

-
Omówienie organizacji roku szkolnego 2011/2012. Wybór przewodniczącego zespołu. Określenie planu pracy zespołu w roku szkolnym 2011/2012.
IX
przewodniczący

Opracowanie i omówienie wyników sprawdzianu za i semestr ucznia klasy II
II
przewodniczący
Organizacja uroczystości z okazji Dnia matki i Festynu Rodzinnego, wycieczek szkolnych.
V
Przewodniczący
Członkowie zespołu

Analiza dostępnych na rynku wydawniczym podręczników szkolnych do edukacji wczesnoszkolnej, dokonanie wyboru książek na następny rok szkolny, przekazanie informacji rodzicom. Ewaluacja i wnioski do dalszej pracy.
V- VI
Przewodniczący
Członkowie zespołu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.