X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15336
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty (religia)

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Ewa Olbrych

Nazwa placówki: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 13 im. Janusza Korczaka
w Kędzierzynie-Koźlu

Nauczany przedmiot: Religia

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011

Data zakończenia stażu: 31.05.2012


ZADANIA:
1)Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

2)Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły

3)Zaznajomienie się ze środowiskiem uczniów, ich problemami oraz pozyskanie umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów

4)Umiejętność omawiania własnych lub obserwowanych zajęć

FORMY REALIZACJI:
1)
a) Poznanie procedur dotyczących awansu zawodowego – analiza przepisów oświatowych dotyczących awansu zawodowego.
b) Zapoznanie się z Kartą Nauczyciela, porozumieniem pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii.
c) Zapoznanie się z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.
d) Zapoznanie się z zasadami oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymsko-katolickiej w szkołach – opracowane przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.
e) Zapoznanie się z podstawą programową katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce.
f) Poznanie sposobu prowadzenia dziennika lekcyjnego i innej dokumentacji szkolnej.
g) Analiza statutu szkoły, programu rozwoju szkoły oraz WSO.
h) Poznanie przepisów BHP.
i) Zapoznanie się z planem lekcji oraz planem dyżurów nauczycielskich.
j) Zapoznanie się z zasadami dowozów dzieci do szkoły.
k) Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
l) Zaplanowanie drogi swojego rozwoju zawodowego.
m) Realizacja planu rozwoju zawodowego i gromadzenie dokumentacji.
n) Podsumowanie okresu stażu.

2)
a) Opracowanie wymagań edukacyjnych w klasach
I-IV oraz PSO.
b) Udział w pracach Rady Pedagogicznej.
c) Pomoc w organizacji imprez szkolnych oraz środowiskowych (jasełka, dyskoteki, dzień św. Marcina)
d) Doskonalenie warsztatu pracy katechetycznej, pedagogiczno-psychologicznej i pogłębianie wiedzy teologicznej:
- udział w diecezjalnych i rejonowych zjazdach katechetów
- udział w warsztatach i rekolekcjach dla katechetów
- lektura prasy katolickiej oraz pism „Katecheta”, „Wychowawca”, systematyczne korzystanie ze stron internetowych poświęconych katechizacji
- wymiana doświadczeń w ramach zespołu katechetów i innych nauczycieli zatrudnionych w szkole
e) Stosowanie metod aktywizujących (również metody audowizualne, eksponujące, dramy).
f) Wykorzystanie technologii komputerowej w swojej pracy.
g) Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizację konkursów.
h) Pomoc uczniom mającym trudności
w nauce.

3)
a) Konsultacja z wychowawcami klas na temat sytuacji rodzinnej i problemów. wychowawczych uczniów
b) Współpraca z pedagogiem szkolnym.
c) Współpraca z rodzicami; udział w spotkaniach z rodzicami.
d) Przygotowywanie uczniów klas II i III do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej.
e) Pomoc w animacji spotkań ministrantów w parafii oraz w organizacji mszy szkolnej.
f) Pomoc w organizacji rekolekcji; zachęcanie uczniów do udziału w rekolekcjach.
g) Tworzenie tematycznych gazetek ściennych.

4)
a) Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
b) Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.
c) Omawianie zajęć przeprowadzonych oraz obserwowanych.

DOWODY REALIZACJI:
1)- opracowanie i zatwierdzenie planu rozwojowego nauczyciela stażysty

- wpisy w dziennikach
- notatki własne
- zaświadczenie z kursu BHP
- kontrakt, bezpośrednia rozmowa
- plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
- teczka stażysty
- sprawozdanie z realizacji planu rozwojowego

2)
- notatki własne
- lista obecności na Radach Pedagogicznych, notatki
- zdjęcia
- zaświadczenia z kursów, notatki własne
- scenariusze lekcji
-scenariusze lekcji
- plakaty konkursowe
- scenariusze lekcji, dostosowanie wymagań

3)
- bezpośrednia rozmowa, notatki własne
- bezpośrednia rozmowa, notatki własne
- wpisy w dziennikach, bezpośrednia rozmowa, notatki własne
- potwierdzenie Proboszcza
- potwierdzenie Proboszcza
- zdjęcia
- zdjęcia

4)
- wpisy w dziennikach, notatki
- wpisy w dziennikach, scenariusze lekcji
-wnioski i notatki własne

TERMIN
(w zależności od czynności-wrzesień lub okres trwania stażu)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.