X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15323
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Czasopismo fachowe jako źródło informacji. Konspekt lekcji

Czasopismo fachowe jako źródło informacji.

Jak przeprowadzić ciekawą i rzetelną lekcję przedmiotową z wykorzystaniem zasobów biblioteki szkolnej?
Proponuję scenariusz dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, dzięki któremu można przeprowadzić ciekawą lekcję zastępczą z wykorzystaniem czasopism fachowych.
Poniższy scenariusz dotyczy czasopism Przegląd Piekarski i Cukierniczy, Świat Fryzjerstwa, Mechanik, Auto Moto Serwis lub innych znajdujących się w bibliotece.

Cele:
Uczeń po zajęciach
• wie, co to jest czasopismo (wydawnictwo ciągłe ukazujące się nie częściej niż dwa razy w tygodniu, odznaczające się różnorodnością treści i autorów w obrębie zeszytów);
• umie uzyskać informacje z czasopisma na temat jego zawartości, odbiorcy, zespołu redakcyjnego, częstotliwości ukazywania się;
• zna rodzaje czasopism ze względu na częstotliwość ukazywania się;
• pamięta zasady ortografii obowiązujące w tytułach czasopism i cykli wydawniczych;
• potrafi znaleźć główne myśli zawarte w artykule w prasowym;
• potraf i poszerzyć wiedzę z zawodu w którym się kształci;
• lepiej się przygotować do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Przebieg lekcji

• Każdy uczeń otrzymuje egzemplarz czasopisma ( w zależności od zawodu w którym się kształci),powinny to być różne wydania tego samego periodyku.
• Na podstawie tytułu, podtytułu uczeń określa odbiorcę ( do kogo omawiane czasopisma są skierowane: do ogółu czytelników czy też odbiorcy wyspecjalizowanego) oraz jednocześnie zawartość ( ogólna czy specjalistyczna).
• Przy okazji nauczyciel przypomina regułę dotyczącą pisowni tytułów czasopism (na podstawie słownika ortograficznego).
• Uczniowie wyszukują informacje na temat redagowania pisma, korzystając ze stopki redakcyjnej ( skład redakcji, adres itp.)
• Każdy uczeń wybiera jeden artykuł o treści dotyczącej jego zawodu lub zagadnień z nim związanych ( czas na pracę indywidualną pracę – maksymalnie 15 minut).
• Każdy uczeń sporządza notatkę w formie pięciu punktów –ma to na celu precyzyjne redagowanie głównych myśli zawartych w artykule( zdolniejsi mogą zredagować punkty w formie pytań mających na celu ułatwienie streszczenia przeczytanej treści.
• Uczniowie przedstawiają rezultaty swojej pracy.

Podsumowanie:
Po co sięgamy do czasopism fachowych? Żeby poszerzyć wiedzę, dotrzeć do najbardziej aktualnych informacji itp.

Ewaluacja:
Uczeń w skali od 1do 5 określa swoje dotychczasowe kontakty z czasopismami fachowymi (1 znaczy najrzadszy, 5 najczęstszy). Pozyskane w ten sposób informacje pozwolą bibliotekarzowi poznać stan czytelnictwa czasopism wśród uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.