X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 15313
Przesłano:

Czytanie z podziałem na role wiersza D. Ludwiczak "Leśne obrady". Układanie zdań na temat działań na rzecz ochrony środowiska

Scenariusz zajęć dla klasy II – kształcenie zintegrowane

Krąg tematyczny: Ziemia Błękitna Planeta
Temat : Czytanie z podziałem na role wiersza D. Ludwiczak „ Leśne obrady”. Układanie zdań na temat działań na rzecz ochrony środowiska.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
-potrafi wyszukać nazwy zwierząt w wierszu
-odpowiada na pytanie problemowe „Dlaczego Ziemie nazywamy Błękitna Planetą”
-potrafi objaśnić pojęcie „Błękitna Planeta”
- uświadamia sobie konieczność dbania o środowisko
-wskazuje zagrożenia dla środowiska
-wie, że nazwy planet piszemy wielką literą
-kształtowanie postaw proekologicznych
-wie, kiedy obchodzimy Światowy Dzień Ziemi
-rozwiązuje problem

Metody pracy:
-słowna
-czynnościowa (zadania do wykonania)
-aktywizujące (wizualizacja, metoda swot ,)
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, praca w grupach
Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna, globus, podręcznik „ Razem w szkole”, kartki samoprzylepne, szary papier

Przebieg zajęcia

1. Wprowadzenie do tematu lekcji: prezentacja globusa oraz planszy przedstawiającej układ słoneczny
- Odczytywanie nazw planet przez dzieci, utrwalenie zasad pisowni nazw planet wielką literą

2. Prezentacja multimedialna „Ziemia Błękitna Planeta” (satelitarne zdjęcia Ziemi)

3. Rozwiązanie problemu „ Dlaczego Ziemię nazywamy Błękitną Planetą”

4. Słuchanie wiersz D. Ludwiczak „ Leśne obrady”
-Pogadanka na temat treści czytanego wiersza
-praca z podręcznikiem, podkreślenie nazw zwierząt występujących w utworze „ Leśne obrady”
Praca w 2 grupach , które na przemian losują pytania, a członkowie grupy przeciwnej odpowiadają na nie – odczytując odpowiednie fragmenty wiersza
kartoniki z pytaniami np.: Jaki jest tytuł wiersza?
Kto jest autorem wiersza? Kto zwołał z zebranie?
Kto otworzył obrady? Co powiedział dzik? Jaką przygodę przeżyła sowa?
Jaką propozycję poddał borsuk? Do jakiego wniosku doszły zwierzęta?

5. Czytanie wiersza D . Ludwiczak „Leśne obrady” z podziałem na role ( uczniowie przydzielają sobie role: narratora, zająca, dzika, sowy, jeża, borsuka)

6. Rozwiązanie problemu” Nasze środowisko” podział klasy na cztery grupy, każda otrzymuje po dwie rozsypani wyrazowe:
- Nie zaśmiecajmy świata.
- Oszczędzajmy wodę
-Nie zanieczyszczajmy powietrza.
-Segregujmy śmieci.
-Nie zabijajmy zwierząt.
-Kupujemy produkty w szklanych i papierowych opakowaniach.
-Nie palimy plastiku.
-Chrońmy przyrodę wokół nas.

7. -Odczytanie haseł przez każdą z grup.

8 Wysłuchanie nagrania piosenki pt „Imieniny Ziemi”
Udzielenie odpowiedzi na pytanie- „ Kiedy obchodzimy Światowy Dzień Ziemi?”

9. –Podział klasy na cztery grupy, rozdanie karteczek samoprzylepnych w dwóch kolorach.
Zadaniem uczniów jest wypisanie na karteczkach różowych odpowiedzi na pytanie , co zagraża naszemu środowisku? , a na karteczkach zielonych co jest dobre dla naszego środowiska?

10. –Przyklejanie na przygotowanej tabeli na szarym papierze karteczek zapisanych przez uczniów.
-analiza zapisanych zdań i wklejanie w tabeli
Słabe strony Mocne strony
Karteczki różowe karteczki zielone
.................................... ........................................
.................................... ........................................
.................................... ........................................

11. Udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytanie „Co ty możesz zrobić, aby wokół nas było czysto i
przyjemnie?”.
12. Odczytanie pisemnych wypowiedzi i ocena.
Scenariusz zajęć opracowała mgr Maria Targosz.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.