X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 1523
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Wskazania do pracy z uczniem z dysfunkcjami - aneks do PSO

W przypadku osób z różnymi dysfunkcjami PSO uwzględnia możliwość odstępstwa od ustalonych wytycznych zarówno, co do formy prezentacji wyuczonych treści jak również czasu ich eksponowania. Jednakże należy pamiętać o tym, że takie odstępstwo nie zwalnia od obowiązku opanowania przez ucznia treści podstawowych a więc minimalnych określonych w planach wynikowych dla poszczególnych klas.


W przypadku oceniania ucznia charakteryzującego się zaburzeniami percepcji wzrokowej zwracać należy na:

-trudności z pisaniem pomimo dobrych wypowiedzi ustnych
-kłopoty z zapisem wyrazów w poprawnej formie gramatycznej
-wolne tempo czytania oraz problem zrozumienia czytanych tresci
-niechęć do czytania tekstów
-popełnianie błędów przy przepisywaniu tekstów
-mylenie liter podobnych
-opuszczanie znaków interpunkcyjnych]
-słaba pamięć wzrokowa
-liczne błędy ortograficzne

W przypadku oceniania ucznia charakteryzującego się zaburzeniami percepcji słuchowej zwracać należy na:

-trudności w uczeniu się pamięciowym: wiersze, ciągi słowne
-trudności z odróżnianiem podobnych słów
-nieprawidłowa wymowa
-trudności w rozumieniu tekstu
-trudności z przyswajaniem materiału gramatycznego

W przypadku oceniania ucznia charakteryzującego się zaburzeniami orientacji przestrzennej zwracać należy na:

-niewłaściwe określanie połażenia przedmiotów
-problemy z wykonywaniem tabel
-mylenie kierunku zapisu
-przestawianie liter
-przeskakiwanie kierunków
-trudności ze zrozumieniem treści dotyczących stosunków przestrzenno-czasowych

W przypadku oceniania ucznia charakteryzującego się zaburzeniami lateralizacji i rozwoju słuchowego zwracać należy na:

-trudne do odczytywania ręczne pismo
-wolne tempo pisania
-niestaranne zeszyty

W przypadku oceniania ucznia charakteryzującego się dysleksja rozwojową zwracać należy na:

-trudności z czytaniem tekstów i związanymi tym poleceniami
-pisaniu, dysgrafia. dysortografia

W przypadku oceniania ucznia charakteryzującego się ADHD zwracać należy na:

-odpowiednie warunki koncentracji ucznia: stwarzać należy sprzyjający klimat egzekwowania treści edukacyjnych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.