X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15190
Przesłano:

Kontrakt z opiekunem stażu

KONTRAKT

Zawarty w dniu 1 września 2010 r. między:
Opiekunem stażu: mgr ........................................
– nauczycielem dyplomowanym Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie
a
mgr ........................................
– nauczycielem kontraktowym ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego.
Kontrakt dotyczy planowania działań w ramach współpracy między opiekunem stażu
a nauczycielem kontraktowym.
Celem współpracy jest wszechstronne współdziałanie w zakresie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
Kontrakt obowiązuje w całym okresie odbywania stażu tj.: od dnia 1 września 2010 r. do
31 maja 2013 r. oraz miesiąc po jego zakończeniu.
1. Nauczyciel kontraktowy, przy wsparciu opiekuna, opracowuje swój Plan Rozwoju Zawodowego, w którym uwzględnia specyfikę i potrzeby własnej placówki.
2. Opiekun zobowiązuje się do udzielania nauczycielowi pomocy w realizacji zadań określonych w Planie Rozwoju Zawodowego.
3. Obie strony na bieżąco kontrolują stopień realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
i w razie potrzeby dokonują niezbędnych modyfikacji.
4. Obie strony wspólnie ustalają sposób dokumentowania zadań realizowanych w okresie stażu.
5. Nauczyciel i opiekun biorą udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, dzielą się informacjami na temat odbytych szkoleń, kursów, warsztatów itp.
6. Nauczyciel i opiekun spotykają się raz w miesiącu w celu omówienia zadań na następny miesiąc, ustalenia sposobu ich realizacji. Spotkania odbywać się będą także poza ustalonymi terminami, zawsze gdy zajdzie taka potrzeba.
7. Opiekun wspiera nauczyciela kontraktowego w pracy z dziećmi, pomaga
w rozwiązywaniu napotkanych trudności oraz dzieli się swoim doświadczeniem
z pracy dydaktyczno – wychowawczej.
8. Wzajemna współpraca opiera się na życzliwości i otwartości.
9. W trakcie odbywania stażu zastrzega się prawo do uaktualnienia kontraktu.
Kontrakt sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Opiekun stażu Nauczyciel kontraktowy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.