X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 15186
Przesłano:

Konspekt zajęć funkcjonowania w środowisku: Różnica pomiędzy zabawą a sportem

MIEJSCE: sala lekcyjna
CZAS TRWANIA: 45 minut

Temat tygodniowego ośrodka pracy: Zabawy i sporty zimowe
Temat dziennego ośrodka pracy: Różnica pomiędzy zabawą a sportem

Cel ogólny:
uświadomienie uczniom podstawowej różnicy pomiędzy zabawą a sportem

Cele szczegółowe:
poznawcze:
poszerzanie słownictwa czynnego i biernego uczniów o znajomość terminów „sport”, „zabawa”,”rywalizacja”,”indywidualnie”,„grupowo”; utrwalenie znajomości . nazw wybranych dyscyplin sportowych; doskonalenie umiejętnoci z zakresu technik szkolnych
wychowawcze:
współpraca i współdziałanie w grupie, pomoc słabszym kolegom; wdrażanie do zachowania dyscypliny i porządku podczas zajęć lekcyjnych
terapeutyczne:
rozwijanie wyobraźni, koncentracji uwagi, mowy i logicznego myślenia, rozwijanie, koordynacji wzrokowo – ruchowej, doskonalenie sprawności manualnej
praktyczne:
zapisywanie aktualnej daty i tematu zajęć,

Metody pracy: słowne – rozmowa kierowana, poglądowe – pokaz, ćwiczenia praktyczne
Formy pracy: indywidualna, binarna, grupowa
Środki dydaktyczne: schematyczne kliparty i barwne ilustracje z sylwetkami sportowców,
rozsypanki literowe wyrazów „sport” i „zabawa”, zagadki o zimie, krzyżówka, puzzle, szlaczki

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Zajęcia wstępne:
Przywitanie, sprawdzenie obecności, swobodna rozmowa
Zapoznanie uczniów z tematem tygodniowego ośrodka pracy i wprowadzenie do tematyki dziennego ośrodka.
Zapis stałych elementów w zeszycie: temat lekcji, dzień tygodnia, data, stan pogody.

Praca poznawcza:
- Rozmowa kierowana dotycząca ulubionych zabaw uczniów, znanych im dyscyplin sportowych; próba wspólnego zdefiniowania czym jest sport a czym zabawa.
- Wklejenie do zeszytu słów „sport”, „zabawa” ułożonych z rozsypanek wyrazowych i dopisanie do nich krótkich definicji: uprawianie sportu ma na celu zdobycie medalu, zabawa jest po to aby się zrelaksować
- Wykonywanie przez krótki czas ulubionych szkolnych zabaw uczniów: (W,J grają w kółko krzyżyk na tablicy lub na kartce, M robi telefon z pudełka, Mt odbija przy oknie sylwetkę sportowca, D wykonuje precyzyjny rysunek ze szlaczkami).
- Wspólne oglądanie ilustracji ze sportowcami, nazywanie poszczególnych dyscyplin i sportowców określanie czy są to sporty indywidualne czy zespołowe, popularne w Polsce czy nie
- Układanie puzzli w grupach (zróżnicowanie poziomu trudności), odpoznawanie imienia i nazwiska polskiego sportowca, który pojawi się po ułożeniu puzzli.
- Oglądanie obrazków-klipartów z wybranymi dyscyplinami sportowymi, nazywanie ich, szukanie wspólnych cech np. łyżwiarstwo szybkie, figurowe, hokej; budowanie zbiorów : sporty zimowe i inne np.tenis
- Dobieranie etykiet do obrazków i wklejanie ich do zeszytów
- Rozwiązywanie zagadki o medalu, oglądanie medalu i pucharu, rysowanie medalu.
- Rozwiązywanie zagadek o zimie.

Utrwalenie wiadomości: (weryfikacja osiągnięć)
Rozmowa podsumowująca: przypomnienie przez uczniów czym jest zabawa, czym jest sport z podaniem konkretnych przykładów

Zajęcia końcowe:
* Ocena zaangażowania uczniów
* Porządkowanie sali lekcyjnej

U W A G I:

Kolejność i zakres ćwiczeń dostosować do możliwości poszczególnych uczniów
Przerwa śródlekcyjna odbędzie się gdy nauczyciel zauważy oznaki znużenia u uczniów; zabawa w kalambury z nazwami dyscyplin sportowych; „skoki narciarskie” na odległość z miejsca, przed którymi jeden z uczniów „trener”przeprowadzi rozgrzewkę

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.