X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15174
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Scenariusz z edukacji czytelniczej i medialnej: National Geographic - Twoje okno na świat - poznajemy polską edycję czasopisma

Temat lekcji : National Geographic – Twoje okno na świat – poznajemy polską edycję czasopisma.

I. Uczestnicy : 1 klasa szkoły ponadgimnazjalnej
II. Czas trwania lekcji : 45 minut
III. Forma realizacji : lekcja
IV. Cel ogólny lekcji :

- zapoznanie z historią i działalnością Towarzystwa National Geographic,
- przybliżenie polskiego wydania czasopisma National Geographic,
- kształcenie poczucia estetyki, uwrażliwienie na piękno poprzez pokazanie przykładów profesjonalnych fotografii.

V. Cele szczegółowe lekcji.

Po zakończeniu lekcji uczeń będzie posiadał wiedzę w zakresie:
1.Znajomości struktury czasopisma popularno – naukowego.
2.Historii i działalności Towarzystwa National Geographic.
3.Podstawy teorii i historii fotografii.

Po zakończeniu lekcji uczeń będzie posiadał umiejętności:

1.Sprawnego wyszukiwania informacji na określony temat z czasopisma popularno-naukowego.
2.Wyboru tematu do ciekawej fotografii.

VI. Metody : - pogadanka,
- pokaz multimedialny,
- praca indywidualna ucznia (wypełnianie kuponów konkursowych).

VII. Materiały dydaktyczne:

- wystawa reprodukcji fotografii(kalendarz”National Geographic „ 2007r.)
- egzemplarze czasopisma „National Geographic”( m.in. specjalne wydanie jubileuszowe – styczeń 2008),
- płyty CD-ROM.

VIII. Przebieg zajęć.

1. Przywitanie uczniów, przedstawienie tematu i celów lekcji.
2. Zapoznanie uczniów z działalnością Towarzystwa National Geographic.
3. Prezentacja czasopisma ,, National Geographic.”
4. Oglądanie reprodukcji fotografii.
5. Pokaz filmu.
5. Wypełnianie kuponów konkursowych.
6. Rozwiązanie konkursu.
7. Podsumowanie zajęć.

IX.Załączniki – materiały pomocnicze wykorzystywane podczas zajęć.

- wystawa reprodukcji fotografii,
- egzemplarze czasopisma ,
- płyty CD-ROM : Fotografia cyfrowa.Akademia fotografii National Geographic , Fotografia .Multimedialna szkoła fotografowania National Geographic( obie płyty załączone do magazynów National Geographic)

X.Ewaluacja – pytania konkursowe

Imię nazwisko..............................
Klasa.............

1.Charakterystyczną cechą czasopisma National Geographic jest:

a) zielona okładka
b) żółta obwódka
c) symbol smoka

2.Towarzystwo National Geographic powołano w celu:

a) rozwijania i rozpowszechniania wiedzy geograficznej
b) popularyzacji nauk matematycznych
c) popularyzacji osiągnięć medycyny

3.W którym kraju powstało Towarzystwo National Geographic :

a) Wielka Brytania
b) Francja
c) USA

4.Magazyn National Geographic jest znany z:

a) wywiadów z pisarzami
b) wysokiej jakości fotografii
c) czarno-białych rycin

5.Kto jest obecnym redaktorem naczelnym polskiej edycji czasopisma:

a) Martyna Wojciechowska
b) Dariusz Raczko
c) Jacek Żakowski

6.Jak nazywa się rubryka,wprowadzona do polskiej edycji, przedstawiająca polskie zbiory muzealne:

a) Wywiady
b) Polskie kolekcje
c) Polskie kamienie milowe

7.Podaj autora i tytuł wybranego artykułu dotyczącego Polski.


XI. Bibliografia:

1.National Geographic Polska.Red.Martyna Wojciechowska.Nr1(100), Warszawa: Wydawnictwo G+JRBA sp.z.oo&co. Spółka Komandytowa, 2008.

2. National Geographic Polska. Red.Martyna Wojciechowska. Nr1-12(111-123), Warszawa: Wydawnictwo G+JRBA sp.z.oo&co. Spółka Komandytowa, 2009.

3.Fotografia Multimedialna. Szkoła fotografowania National Geographic. Cz.1. Podstawy fotografii. Cz.2 Kompozycja zdjęcia.[CD-ROM].Warszawa: National Geographic Wydawnictwo G+JRBA sp.z.oo&co , 2003.

4.Akademia fotografii National Geographic. Fotografia cyfrowa. Tajemnice profesjonalnej fotografii. [CD-ROM. Hamburg:National Geographic Niemcy, 2004.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.