X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 1515

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. Zadania tekstowe z niewiadomą. Konspekt dla klasy 1

Temat kompleksowy: Sposoby porozumiewania się

Temat dnia: Rozmawiamy z dorosłymi

Temat zajęcia: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. Zadania tekstowe z niewiadomą.

Cel ogólny:
- rozwiązywanie zadań tekstowych na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego

Cele operacyjne:
- zna strukturę zadania tekstowego
- rozumie treść podanego zadania tekstowego na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 i działania
- potrafi zapisać rozwiązanie zadań w postaci działań, drzewek, grafów
- umie rozwiązać zadanie z treścią różnymi sposobami
- umie obliczyć działanie matematyczne na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20
- umie obliczyć niewiadomą liczbę za pomocą grafu

Metody wg Czesława Kulisiewicza:
1. oglądowe: pokaz
2. słowne: praca z kartą pracy
3. działalności praktycznej: zajęcia praktyczne
4. gry dydaktyczne

Formy pracy:
- indywidualna jednolita
- zbiorowa jednolita

Środki i materiały dydaktyczne:
- wyniki działań, sylaby, karta pracy, kreda, zeszyty ćwiczeń, magnesy

Literatura:
1. Cz. Kulisiewicz: „Podstawy dydaktyki ogólnej”
2. E. Gruszczyk – Kolczyńska: „Dziecięca matematyka”
3. Z. Cydzik: „Matematyka 1” (przewodnik dla nauczyciela)


Plan i przebieg zajęć:

1. Powitanie. Czynności organizacyjno – porządkowe.

2. Rozwiązywanie działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego (praca indywidualna z kartą pracy).
a) wykonywanie działań przez dzieci na karcie pracy
b) porządkowanie wyników działań i wpisywanie ich kolejno przez dzieci na karcie pracy (20, 18, 16, 15, 12, 9, 7, 5, 2).
c) Sprawdzanie poprawności rozwiązanych działań i odpowiadających im sylab oraz wpisywanie sylab do pustych miejsc pod odpowiednią liczbę przez dzieci. Nauczyciel przypina odpowiednio sylaby na tablicy
5-3= mi.
13+7= Roz
9+6= my
20-4= wia
6+3= do
11+7= ma
19-7= z
15-10= ły
4+3= ros
Hasło: Rozmawiamy z dorosłymi.

3. Rozwiązywanie zadania tekstowego:
a) Podanie treści zadania: Mama upiekła 18 ciastek. Tata zjadł 5 ciastek. Ile ciastek zostało?
b) Analiza treści zadania: O czym jest zadanie? Co wiemy z treści zadania? Jakie jest pytanie?
c) Rozwiązanie zadania i podanie rozwiązania: jak rozwiążemy to zadanie?
18-5=13
d) Rozwiązanie zadania na osi liczbowej.
Jak można przedstawić to samo zadanie na osi liczbowej? (rysują)
Jak zapiszemy odpowiedź do zadania?
Odp. Zostało 13 ciastek.

4. Rozwiązywanie zadania tekstowego w zeszycie ćwiczeń.
a) Podanie treści zadania: Mama kupiła 16 jajek w dwóch pojemnikach. W drugim pojemniku jest 6 jajek. Ile jajek jest w pierwszym pojemniku?
b) Analiza treści zadania. O czym jest zadanie? Co wiemy z treści tego zadania? Jakie jest pytanie?
c) Rozwiązanie zadania i podanie rozwiązania: jak rozwiążemy to zadanie?
…+6=…
…=16-…
d) Rozwiązanie zadania na grafie. Jak można przedstawić to samo zadanie na grafie? Jak zapiszemy odpowiedź?

5. Przerwa śródlekcyjna.
Wstajemy. Wykonujemy 4 podskoki, 4 przysiady. Robimy pajacyka.

6. Rozwiązywanie zadania tekstowego:
a) podanie treści zadania. Kto chciałby przeczytać tekst drugiego zadania?
Marta pokolorowała 7 pisanek a Gosia pokolorowała kilka pisanek. Razem pokolorowały 15 pisanek. Ile pisanek pokolorowała Gosia?
b) Analiza treści zadania. Co wiemy z treści zadania? Czego nie wiemy? Jakie jest pytanie?
c) Rozwiązanie zadania i podanie rozwiązania. Jak rozwiążemy to zadanie? Mamy tam takie działania:

7 ….=
=15-
d) Rozwiązanie zadania na grafie. Jak można to samo zadanie przedstawić na grafie? Jak zapiszemy odpowiedź?
e) Rozwiązywanie działań na grafach: „Oblicz niewiadomą liczbę”.
x+6=15
x+5=11
x+8=15

7. Zakończenie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.