X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 15112
Przesłano:

O sensie muzealniczej pracy człowieka (W.Szymborska "Muzeum"). Konspekt lekcji języka polskiego

Konspekt lekcji języka polskiego dla klasy szóstej

Temat: O sensie muzealniczej pracy człowieka (Wisława Szymborska „Muzeum”)

Cele
Uczeń:
- opisuje przedmiot
- potrafi wyszukać potrzebne informacje w tekście lirycznym
- posługuje się terminem „uosobienie”/„personifikacja”
- potrafi wskazać uosobienie w tekście lirycznym
- odczytuje sens utworu lirycznego (z pomocą nauczyciela)
- zna zasadę ortograficzną dotyczącą pisowni nazw instytucji (muzeum)
- poprawnie odmienia słowo „muzeum”

Metody i formy pracy
praca jednostkowa, praca z tekstem, heureza, drama

Środki dydaktyczne
katalogowe karty muzealne, tekst wiersza „Muzeum” W. Szymborskiej (podr. „Nowe To lubię!” kl. 6, kształcenie kulturowo-literackie s. 199), „eksponaty muzealne” oraz ich opisy

Tok lekcji:

1. Uczniowie (2-3 osoby) czytają przygotowane wcześniej opisy ulubionych przedmiotów.
2. Wypełnianie katalogowych kart muzealnych (opisy w kartach mają dotyczyć tych samych przedmiotów, o których uczniowie pisali w domu).
KATALOGOWA KARTA MUZEALNA
Nazwa:
Czas i miejsce powstania:
Wymiary:
Opis:
3. Rozmowa nt. różnic między opisami przygotowanymi w domu a opisami w kartach katalogowych. Czy uczniowie chcieliby, żeby ich ulubione przedmioty znalazły się w muzeum i założono im podobne karty katalogowe?
4. Zabawa w muzeum. Nauczyciel prezentuje „eksponaty”, układa je na stole, który ma przypominać muzealne gablotki. Obok przedmiotów kładzie ich opisy, np. „Porcelanowa filiżanka, z której każdego ranka królowa Marysieńka piła herbatę”. Co możemy powiedzieć nt. tych przedmiotów oraz ich opisów. A gdyby zabrać opisy? Jakie znaczenie wówczas będą miały te przedmioty?
5. Lektura wiersza.
6. Uzupełnianie tabelki na podstawie tekstu wiersza:

CO JEST W MUZEALNYCH GABLOTKACH? CZEGO W NICH NIE MA?
np. talerze, obrączki np.apetyt,
wzajemność (miłość)

7. Porównanie uzupełnionych kolumn. Jaki jest związek między lewą a prawą stroną? Dlaczego zostały w taki sposób zestawione? Co się dzieje z przedmiotami, jeśli nie łączą się one z tym, co wymieniono po prawej stronie? (są bezużyteczne, martwe)
8. Czy na pewno są one martwe? Jakie czasowniki łączą się z wymienionymi przedmiotami w strofie 4 i 5?
metale, glina, piórko tryumfują
szpilka chichocze
korona przeczekała
dłoń przegrała, czyli rękawica wygrała
but zwyciężył

Jaki środek poetyckiego wyrazu tutaj zastosowano? (uosobienie) Dlaczego? Jakie to ma znaczenie dla tych przedmiotów? (przedmioty żyją, zwyciężyły z człowiekiem).
9. Odczytanie i analiza ostatniej strofy wiersza. Kto z kim się ściga? O co rywalizują? W zawiązku z tym jakie jest przesłanie wiersza? O czym jest ten wiersz? Co próbuje nam powiedzieć podmiot liryczny o przedmiotach, o życiu człowieka? (przemijanie życia ludzkiego, trwałość przedmiotów w porównaniu z uczuciami, emocjami człowieka).
10. Tłem dla wiersza jest kartka z książki telefonicznej. Jak zapisujemy nazwy muzeów?
11. Odmiana wyrazu „muzeum”, uzupełnianie zdań z wyrazem „muzeum”.
W mojej rodzinnej miejscowości nie ma żadnego .......................
Lubię zwiedzać ........................ . (l.mn).
Raz w roku organizowana jest Noc ......................... . (l.mn.)
Słyszałem dzisiaj, jak dwoje młodych ludzi rozmawiało o poznańskim .................Sztuk Użytkowych.
Radni dyskutują o ......................... (l.mn)
Wielu ludzi zatrzymuje się i przygląda nowemu budynkowi naszego ...................... .
12. Zad. dom. Wypisać nazwy 5 poznańskich muzeów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.