X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1511
Przesłano:
Dział: Artykuły

Edukacja ekologiczna w przedszkolu?

W ostatnich latach obserwujemy systematyczne niszczenie środowiska naturalnego przez człowieka. Ludzie zatruwają powietrze, wodę, niszczą lasy i glebę. Wobec takiego zagrożenia nie można pozostać obojętnym. Musimy powstrzymać tą dalszą dewastację przyrody i chronić istniejące zasoby. Dlatego potrzeba ochrony środowiska wymaga podejmowania działań edukacyjnych już na najniższym szczeblu kształcenia. Zasianie tego ekologicznego ziarenka należy właśnie do nauczycieli przedszkola. Musimy kształtować u dzieci poczucie odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej. Gdy człowiek już jako dziecko pozna problematykę gospodarki odpadami oraz jej znaczenie dla ekosystemu, to wówczas kształtuje się zupełnie inny stosunek do środowiska.Jednakże należy pamiętać, aby to nabywanie wiedzy o świecie przyrody musi dokonywać się poprzez ODKRYWANIE, POZNAWANIE I DZIAŁANIE W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU.

Cele takiej edukacji ekologicznej powinny obejmować:

-rozbudzanie zainteresowań najbliższym środowiskiem społeczno- przyrodniczym;
-poznanie piękna przyrody oraz jej wartości w życiu człowieka;
-wspólna dbałość o ochronę i estetykę naszego otoczenia;
-wdrażanie dzieci do zdrowego stylu życia wolnego od zagrożeń;
-pobudzanie do twórczego i kreatywnego działania poprzez ukazywanie bogactwa przyrody oraz korzyści jakie z niej wypływają;
-kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci poprzez stosowanie atrakcyjnych form edukacyjnych.

Wiele polskich przedszkoli podejmuje się zadań realizujących projekty edukacyjne, które poruszają problem ochrony przyrody. Zaangażowani są w nie nie tylko nauczyciele i ich wychowankowie, ale również rodzice, społeczność lokalna i organizacje ekologiczne.


Przykładowe zadania o treściach przyrodniczo- ekologicznych, które można realizować z dziećmi w wieku przedszkolnym:

-organizowanie zajęć proekologicznych i przyrodniczych;
-uczestniczenie w akcjach typu "Sprzątanie świata", "Dni ochrony przyrody", "Międzynarodowy Dzień Ziemi";
-uwiecznianie prowadzonych działań służących ochronie przyrody na zdjęciach oraz poprzez rysunki i prace plastyczne dzieci;
-gromadzenie materiałów do wykonania albumów i plakatów z określonego obszaru ekologicznego;
-wykonywanie przez dzieci wszelkich prac z materiałów przyrodniczych ( zielniki, prace przestrzenne i płaskie itp.);
-organizowanie konkursów ekologicznych i quizów sprawdzających wiedzę przyrodniczą;
-gromadzenie surowców wtórnych;
-utworzenie w salach przedszkolnych "biblioteczek przyrodniczych";
-przygotowanie przedstawienia ekologicznego z udziałem zaproszonych gości;
-umieszczanie na bieżąco informacji o realizacji treści ekologicznych w prasie i na stronach internetowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.