X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 15060
Przesłano:

Dzień Ziemi - dobra energia dla wszystkich. Scenariusz lekcji wychowawczej

Scenariusz lekcji wychowawczej kl. 4-6 Dzień Ziemi 2012.

Temat: Dzień Ziemi – dobra energia dla wszystkich.

Cele lekcji:
1. Przypomnienie historii Dnia Ziemi.
2. Kształtowanie postaw proekologicznych.
3. Znaczenie zrównoważonego wykorzystania energii przez człowieka.
4. Integracja zespołu.

Metody pracy:

Burza mózgu, praca w grupach, prezentacja zespołowa, wykład, dyskusja.

Pomoce :

Mazaki, papier szary, kartki, kredki.

Przebieg lekcji:

1. Wstęp:
Nauczyciel w formie wykładu przypomina uczniom historię Dnia Ziemi, określa hasło tegorocznej edycji i zapisuje na tablicy dużymi literami (załączniki).
Zadaje pytania uczniom co rozumieją przez pojęcie – energia odnawialna, zrównoważone wykorzystanie energii, skutki bezmyślnego korzystania z zasobów energii dla ziemi (burza mózgów)?

2. Rozwinięcie:
Nauczyciel dzieli klasę na 3 zespoły. Wspólnie uczniowie ustalają zasady pracy w grupach, zapisują na tablicy (burza mózgów).
Nauczyciel przekazuj zadania do wykonania dal grup:
Zadanie 1 – ułożyć hasła w formie rymów promujących zrównoważone wykorzystywanie energii w życiu codziennym.
(uczniowie rymy zapisują na kartkach, jedna osoba prezentuje hasło).

Zadanie 2 – każda grupa śpiewa razem fragment wybranej piosenki w której wystąpi słowo woda, wiatr, energia, słońce.
(wszyscy uczniowie śpiewają razem piosenkę).
Zadanie 3 – zaprojektujcie dom w którym oszczędza się energię (na szarych papierach narysujcie i opiszcie jak można zaoszczędzić energię w budowie domów, w korzystaniu ze sprzętu domowego, z wody, prądu, itd....

3. Wnioski i podsumowanie zajęć:
Z każdej grupy wybrany wcześniej obserwator podsumowuje pracę w grupie. Uczniowie na podsumowanie lekcji odpowiadają na pytania czy warto dbać o ziemię, czy ekologia w codziennych czynnościach jest możliwa, jakie są skutki marnotrawienia energii, kto ucierpi najbardziej jeśli nie będziemy ekologiczni?

Opracowała : Małgorzata Piwowarczyk


Załączniki:

"Dzień Ziemi to międzynarodowa akcja obchodzona w dniu równonocy wiosennej (20/21 marca) promująca postawę proekologicznych zachowań w społeczeństwie. Po raz pierwszy Dzień Ziemi obchodzono w 1970 roku w San Francisco. Miało to być święto "życia i piękna ziemi" połączone z propagowaniem ekologicznego trybu życia oraz zwracające uwagę na ekologiczne problemy Ziemi. Rok później ONZ proklamowało utworzenie Światowego Dnia Ziemi. Każdego roku 20 lub 21 marca w głównej siedzibie ONZ w Nowym Jorku rozbrzmiewa Dzwon Pokoju (ang. Peace Bell).
Szacuje się, że obecnie w obchodach dnia Ziemi bierze udział ok. 200 mln osób z ponad 140 krajów. Mimo, że ONZ oficjalnie obchodzi Dzień Ziemi w marcu, kwietniowe święto jest również wspierane przez tą organizację. Wiele krajów i miast na świecie przedłuża Dzień Ziemi na Tydzień Ziemi, który trwa zazwyczaj od 16 do 22 kwietnia."

Definicja zrównoważonej energii.
Energia zrównoważona jest to każdy rodzaj energii, którego produkcja i wykorzystanie nie wywiera wpływu na zdrowie ludzi, stan środowiska i funkcjonowanie globalnych i lokalnych systemów przyrodniczych, lub wpływ ten jest zminimalizowany (w porównaniu z energią z paliw kopalnych i energią nuklearną). Zrównoważone wykorzystanie energii osiąga się przez połączenie oszczędności energetycznych, efektywnych rozwiązań i technologii jak również zastosowania odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna (tak pasywna jak i aktywna, np. ogniwa fotowoltaiczne, ogrzewanie słoneczne), wiatr, biomasa, energy energia geotermalna, mini elektrownie wodne, energia fal i przypływów, systems i systemy hybrydowe. Celem zrównoważonej produkcji energii jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego (bezpiecznej, łatwo dostępnej energii w odpowiednich ilościach) dla obecnego i przyszłych pokoleń.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.