X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 14993
Przesłano:

Kraina kwiatów - konspekt lekcji

Tematyka blokowa: Rośliny wokół nas.

Temat dnia: Kraina kwiatów.

Prowadząca: Sabina Kamińska

Klasa: III

Cel ogólny:
- poznawanie kwiatów rosnących w parku i w otoczeniu szkoły.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- słucha ze zrozumieniem wiersza,
- wie, jak należy zachować się w parku,
- potrafi wypowiadać się całymi zdaniami,
- utrwala dodawanie i odejmowanie w pamięci,
- doskonali umiejętność układania zadania do działania,
- rozwiązuje zadanie tekstowe kilkoma sposobami,
- śpiewa piosenkę z pamięci,
- rozwija wyobraźnię.

Metody:
- słowna,
- praktyczna,
- wycieczka.

Formy:
- indywidualna,
- binarna,
- grupowa,
- zbiorowa.

Środki dydaktyczne:
- lupy,
- wiersz Lucyny Krzemińskiej pt. „Kwietniowe wianki”,
- magnetofon z płytą CD,
- kartoniki,
- pióro,
- fartuch – strój ogrodniczki,
- koszyczek,
- szablony kwiatów,
- nożyczki,
- plastelina,
- klej,
- brystol.


Plan zajęć:

1. Przywitanie klasy, sprawdzenie obecności, przedstawienie planu dnia.
2. Krótka wycieczka do pobliskiego parku w celu obserwacji rosnących tam kwiatów.
3. Omówienie kwiatów zaobserwowanych na wycieczce.
4. Wysłuchanie wiersza pt. „Kwietniowe wianki” Lucyny Krzemińskiej. Porównanie kwiatów zauważonych w parku i w otoczeniu szkoły z występującymi w wierszu.
5. Zabawa ruchowa: „Budzenie się kwiatów”.
Każde dziecko znajduje miejsce dla siebie i przykuca. Gdy muzyka staje się coraz głośniejsza, uczeń powoli się podnosi i wyciąga ręce do góry machając. Następnie dzieci dobierają się w pary i powtarzają te same czynności z trzymaniem się za ręce. Ponownie dzieci szukają par i tak aż do momentu, gdy cała klasa będzie w jednym, dużym kręgu.
6. Rozwiązywanie działań matematycznych z kwiatkiem. Nauczycielka wskazuje wybrane płatki kwiatów z napisanymi liczbami oraz liście z znakami matematycznymi (+, -, =). Dzieci liczą w pamięci i podnoszą kartoniki z napisaną odpowiedzią.
7. Rozwiązywanie zadania tekstowego.
Zadaniem dzieci jest ułożenie zadania tekstowego z niewiadomą, aby jego treść dotyczyła kwiatów. Nauczycielka podaje działanie: x * 3 = 15. Uczniowie rozwiązują zadanie różnymi metodami.
8. Śpiewanie piosenki pt. „Kwiatki - bratki” Barbary Kolago. Jedno dziecko jest ogrodniczką i spaceruje w środku koła, które tworzy reszta klasy.
9. Wycięcie szablonu kwiatka zaobserwowanego w parku i wypełnienie go kulkami z plasteliny. Po wykonaniu pracy przyklejenie wszystkich kwiatków na brystol i zawieszenie na gazetce.
10. Podsumowanie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.