X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 14953
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji języka angielskiego - Let's celebrate!

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W KLASIE I GIMNAZJUM

DATA: 14 listopad 2011
KLASA: Ia
TEMAT: Let's celebrate!
CZAS: 45 minut

CEL GŁÓWNY: Zapoznanie ze świętami i sposobami ich obchodzenia w różnych krajach na świecie
CELE OPERACYJNE:
Po lekcji uczeń :
- ma opanowane słownictwo związane ze świętami w różnych krajach, np. watch the fireworks, Bonfire Night, lanterns, full moon, etc.
- potrafi ze zrozumieniem przeczytać teksty na temat świętowania na świecie
- potrafi zdecydować, czy słuchane zdania dotyczące świąt są prawdziwe czy fałszywe
- ma utrwalone słownictwo dotyczące symboli i tradycji świątecznych na świecie
- potrafi w czasie Present Simple opowiedzieć o różnych sposobach świętowania
- potrafi przeprowadzić rozmowę na temat „How would you like to celebrate your 18th birthday?”

TECHNIKI PRACY NA LEKCJI:
a) praca grupowa :
- burza mózgów
- głośne powtarzanie
- głośne czytanie
- słuchanie szczegółowe
b) praca samodzielna :
- ciche czytanie wraz z odnajdywaniem informacji w tekście
- przygotowanie wypowiedzi ustnej

CZYNNOŚCI WSTĘPNE :
1. Przywitanie, sprawdzenie obecności.
2. Rozgrzewka językowa:
N : How are you today? Which celebrations do you like most?

PREZENTACJA NOWEGO MATERIAŁU :
1.GUESS: Uczniowie metodą „burzy mózgów” odpowiadają na pytania o dzień 5 listopada oraz o święto Pancake Day, a następnie łaczą nazwy świąt z odpowiadającymi im datami.
2.Krótka dyskusja nt. Obrazków. Uczniwoie w parach dopasowują czynności do obrazków. Potem wysłuchują nagrania i sprawdzają swoje odpowiedzi. Przy słuchaniu nagrania po raz kolejny powtarzają nowe zwroty.
3.Uczniowie w parach przygotowują zdania na temat sposobów spędzania następujących świąt w Polsce:
- Christmas Day
- New Year's Eve
-Valentine's Day
- Halloween.
Następnie wypowiadają się na forum, reszta klasy może dodać swoje pomysły.
4.Praca samodzielna.
Uczniowie samodzielnie uzupełniają tekst o świętowaniu 18 tych urodzin w Anglii podanymi czasownikami w odpowiedniej ich formie. Ochotnik czyta uzupełniony tekst na głos, reszta klasy oprawia go, jeśli zajdzie potrzeba.
5.Odpowiedź ustna. Uczniowie przygotowuję krótką wypowiedź nt. „ How would you like to spend your 18th birthday?”
Prezentacja kilku wypowiedz na forum.
6.Czytanie: Celebrations around the world-quiz
Uczniowie czytają tekst o 6 świętach w różnych krajach i rozwiązują quiz. Następnie słuchają nagrania i sprawdzają swoje odpowiedzi. Nauczyciel wyjaśnia nieznane słowa. W parach decydują czy podane poniżej zdania są prawdziwe czy fałszywe.
Uczniowie biorący aktywny udział w lekcji zostają nagrodzeni oceną pozytywną.
7.Zadanie domowe: Napisz informację, w jaki sposób spędza się w Polsce twoje ulubione święto.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.