X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 14893
Przesłano:

Innowacja pedagogiczna: Plastyka w korelacji z historią

Opis zasad innowacji

Motto:
Powiedz mi a zapomnę.
Pokaż mi a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić a zrozumiem.
... Parafraza słów Konfucjusza

1. Motywacja opracowania innowacji pedagogicznej:

- wykorzystanie naturalnej aktywności twórczej, działalności plastycznej dzieci jako instrumentu do łatwego przyswajania wiedzy z zakresu dziejów sztuki i historii;
- wykorzystanie proces uczenia zachodzącego poprzez zmysły w celu korelacji przedmiotów plastyki i historii,
- edukacja ‘przez sztukę’ jako propozycja wypełnienia ‘luki edukacyjnej’: ukazanie uczniom wielopoziomowego rozwoju cywilizacji ze szczególnym uwzględnieniem kontekstów historycznych, warunków powstawania myśli filozoficznej, wytworów sztuki i rzemiosła w zakresie wykraczającym poza program nauczania plastyki z klasy V,
- edukacja estetyczna jako nurt rozwijający nowe myślenie edukacyjne

2. Cel ogólny a cele szczegółowe:
Jakość pracy ucznia a za tym jakość pracy szkoły zostaje podniesiona przez umiejętności dziecka, które przejawiają się w:
- zdolnościach łączenia zagadnień teoretycznych z praktycznym ich wykorzystaniem np. podawanie argumentów (historycznych, cywilizacyjnych, plastycznych w pracach pisemnych),
- kształceniu umiejętności rozwiązywania problemów w sposób twórczy; aktywność dziecka przezwycięża prymat nauczania podającego jest naturalnym sposobem przyswajania wiedzy,
- wykorzystanie sztuki jako ‘podręcznika życia’ wprowadza w umiejętności samodzielnego przeżywania i rozumienia losu własnego jak i losów innych ludzi; cywilizacji i kultur w trakcie periodyzacji dziejów,
- dyspozycje twórcze dziecka wykorzystane jako samowiedza własnego ‘ja’ w stosunku do człowieka historycznego stanowią bazę do rozbudzanie zainteresowań dziedzictwem kultury na jej tle historycznym
- rozwinięta wrażliwość estetyczna dziecka umożliwia poszukiwanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł; od uważnej percepcji przez zaciekawienie i wysiłek towarzyszący działalności artystycznej do poznania i wiedzy

3. Projekt ewaluacji.
W ramach ewaluacji zakłada się:
-przeprowadzenie lekcji otwartej dla nauczycieli
-roczne sprawozdania przedstawione Radzie Pedagogicznej
Przedmiotem ewaluacji będą:
- wyniki osiągnięte przez uczniów w zakresie odczytywania i interpretacji ikonograficznych tekstów kultury( test kompetencji)
Po okresie przeprowadzenia innowacji wyniki ewaluacji poddane będą szczegółowej analizie i ocenie pod względem użyteczności wprowadzonych zmian i przedstawione na Radzie Pedagogicznej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.