X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 1488
Dział: Gimnazjum

Projekt edukacyjny realizowany w klasie II: "Krzyżami jest znaczona historii Polski - oblicza II wojny światowej"

ZADANIA:

a) gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie
informacji dotyczących II wojny światowej,
b) kształcenie umiejętności prezentacji zebranych
informacji,
c) budzenie szacunku dla bohaterskiej historii
naszego, narodu, dla wrażliwych, szlachetnych
jednostek walczących i ginących za ojczyznę,
d) budowanie świata wartości,
e) budzenie dumy narodowej,
f) kształcenie umiejętności pracy w grupie.

CELE:

UCZEŃ:

a) wyszukuje i selekcjonuje materiały,
b) operuje pojęciami: zagłada, holokaust, obóz
koncentracyjny,
c) podaje podstawowe informacje dotyczące II wojny
światowej,
d) przeprowadza wywiad,
e) prezentuje wyniki swojej pracy.

CZAS REALIZACJI: IX - XII 2007 r.

FORMY REALIZACJI:
• praca w grupach (podział klasy na grupy),
• prezentacje,
• indywidualna – karty pracy.

ZADANIA DLA GRUP:

1. Przedstaw informacje dotyczące II wojny światowej
(forma plakatu, albumu, projekcji multimedialnej):
a) data rozpoczęcia i zakończenia wojny,
b) przyczyny wybuchu II wojny światowej,
c) państwa uczestniczące w wojnie,
d) przebieg wojny,
e) najważniejsze wydarzenia.
2. Wyjaśnij pojęcia: Holokaust, obóz koncentracyjny,
zagłada, faszyzm.
3. Wskaż dzieła i autorów reprezentujących literaturę
wojny i okupacji.
4. Omów najciekawszą, Twoim zdaniem, pozycję –
prezentacja.
5. Przeprowadź wywiad ze świadkiem wydarzeń II wojny
światowej lub opracuj podobny wywiad w oparciu
o literaturę faktu.
6. Wyszukaj w najbliższej okolicy miejsca pamięci
narodowej związane z II wojną światową, opisz je
i zaznacz na mapie – folder.


KRYTERIA OCENY PROJEKTU:

• korzystanie z różnych źródeł informacji,
• wartość merytoryczna,
• estetyka wykonania prac,
• oryginalność ujęcia tematu,
• sposób prezentacji,
• właściwe wykorzystanie czasu prezentacji.

OCENA:

• grupowa – plakaty, albumy, foldery, wywiady,
• indywidualna – na podstawie karty pracy.

CZAS PREZENTACJI: 10 min.


KARTA PRACY


1. Podaj datę rozpoczęcia i zakończenia II wojny
światowej. ( 2 p.)


…………………………………………………………………………………………………

2. Podaj 3 przyczyny wybuchu II wojny
światowej.
(3 p.)

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Wymień państwa alianckie i „państwa osi”
uczestniczące w II wojnie światowej(po 3 przykłady)

(3 p.)

……………………………………………………………………………………………………………

3. Wyjaśnij pojęcia: holokaust, zagłada, obóz
koncentracyjny, faszyzm.
(4 p.)

……………………………………………………………………………………………………………

4. Podaj 4 dzieła i ich autorów literatury wojny i okupacji.
(4 p.)

……………………………………………………………………………………………………………

5. Wskaż miejsca pamięci narodowej związane z II
wojną światową znajdujące się na terenie Twojej
gminy.
(1 p.)

………………………………………………………………………………………………………………

PUNKTACJA

17 p. – 16 p. – celujący
15 p. – 14 p. – bardzo dobry
13 p. – 12 p. – dobry
11 p. – 9 p. – dostateczny
8 p. – 6 p. – dopuszczający
5 p. – 0 p. - niedostateczny

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.