X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 14864
Przesłano:

Scenariusz lekcji języka polskiego w kl. V integracyjnej: Wyrazimy to mocniej. Stopniowanie przymiotników

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO
DLA KLASY V ( INTEGRACYJNEJ )

TEMAT: Wyrazimy to mocniej. Stopniowanie przymiotników.

CELE OPERACYJNE:
po zajęciach uczeń:
- wie, na jakie pytanie odpowiada przymiotnik,
- rozpoznaje przymiotniki,
- zna rodzaje stopniowania przymiotnika,
- stopniuje przymiotniki,
- wie, które przymiotniki się nie stopniują,
- wie, co to jest stopniowanie przymiotnika i w jakim celu go używamy.

Uczeń z niedosłuchem (uczeń I):
- wie, na jakie pytanie odpowiada przymiotnik,
- nazywa przymiotniki przedstawione za pomocą ilustracji,
- stopniuje przymiotniki według podanego wzoru.

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (uczeń II):
- wie, na jakie pytanie odpowiada przymiotnik,
- potrafi dobrać przykłady przymiotników opisujących dany rzeczownik,
- stopniuje przymiotniki według podanego wzoru.

METODY PRACY:
- poszukująca,
- podająca,
- ćwiczenia praktyczne,
- poglądowa,
- daktylografia (alfabet palcowy).

FORMA PRACY:
- indywidualna,
- jednolita,
- zróżnicowana

POMOCE DYDAKTYCZNE:
- tablica, marker,
- karta pracy,
- zeszyt ćwiczeń (Język polski kl.5. Zeszyt ćwiczeń. „Między nami”, GWO),
- obrazki
- etykiety z napisami
- magnesy

TOK LEKCJI:

I. Część wstępna.

1. Sprawdzenie pracy domowej.
2. (uczeń II) – wykonuje zadanie domowe na tablicy ( dopasuj etykiety z przymiotnikami do rzeczowników przedstawionych na obrazkach).

II. Temat właściwy.

1. Przypomnienie wiadomości o przymiotniku (na jakie pytania odpowiada przymiotnik, w jaki sposób się odmienia).
2. Rozdanie uczniom kart pracy.

a) Uczniowie wykonują ćwiczenie pierwsze z karty pracy.
(uczeń I) – ćwiczenie 1a i b z karty pracy A
(uczeń II) – ćwiczenie 1a i b z karty pracy B
Głośne przeczytanie wykonanego ćwiczenia. Ustalenie, która forma przymiotnika wyraża mocniej ocenę.

b) Uczniowie wykonują ćwiczenie drugie z karty pracy.
(uczeń I) – ćwiczenie 1c z karty pracy A
(uczeń II) – ćwiczenie 1c z karty pracy B
Głośne przeczytanie wykonanego ćwiczenia.

c) Uczniowie zapisują definicję: stopnie to formy przymiotnika wyrażające większe lub mniejsze natężenie cechy kogoś lub czegoś albo oceny kogoś lub czegoś.
Rodzaje stopniowania.
Uczniowie rysują tabelkę. Nauczyciel wprowadza pierwszy rodzaj stopniowania, nazywa stopnie. Uczniowie wpisują jeden z przymiotników z ćwiczenia 2.

rodzaj stopniowania stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy
proste ciekawe ciekawsze najciekawsze

Nauczyciel wspomagający zwraca uwagę uczennicy z niedosłuchem na charakterystyczne zakończenia lub przedrostki wyrazów.

d) Uczniowie wykonują ćwiczenie trzecie z karty pracy.
(uczeń I) – ćwiczenie 2 z karty pracy A
(uczeń II) – ćwiczenie 2 z karty pracy B
Głośne przeczytanie wykonanego ćwiczenia.
Ustalenie kolejnego rodzaju stopniowania (stopniowanie opisowe).
Uczniowie uzupełniają tabelę.

rodzaj stopniowania stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy
proste ciekawe ciekawsze najciekawsze
opisowe opalony bardziej opalony najbardziej opalony

e) Uczniowie wykonują ćwiczenie czwarte z karty pracy.
(uczeń I) - ćwiczenie 3 z karty pracy A
(uczeń II) - ćwiczenie 3 z karty pracy B
Wskazanie przymiotników, które stopniują się w inny sposób niż te dotychczas omawiane np. duży. Ustalenie kolejnego rodzaju stopniowania (stopniowanie nieregularne).
Uczniowie uzupełniają tabelkę. Nauczyciel podaje inne przymiotniki, które stopniują się w sposób nieregularny.

rodzaj stopniowania stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy
proste ciekawe ciekawsze najciekawsze
opisowe opalony bardziej opalony najbardziej opalony
nieregularne duży większy największy
mały mniejszy najmniejszy
dobry lepszy najlepszy
zły gorszy najgorszy

Wskazanie przymiotników, które się nie stopniują, np. drewniany.

Uczniowie zapisują w zeszytach: przymiotniki nazywające materiał, z którego coś jest zrobione lub oznaczające przynależność do kogoś (czegoś) albo oznaczające narodowość nie stopniują się np. jedwabny, królewska, polski.
Uczennica z niedosłuchem wkleja wydrukowaną notatkę do zeszytu.

f) Uczniowie wykonują ćwiczenie piąte z karty pracy.
(uczeń I) ćwiczenie 4 z karty pracy A
(uczeń II) ćwiczenie 4 z karty pracy B

III. Podsumowanie lekcji.

IV. Praca domowa.

Ćwiczenie 2 strona 108 z zeszytu ćwiczeń.
(uczeń I) ćwiczenia 5 i 6 z karty pracy A
(uczeń II) ćwiczenie 5 z karty pracy B


Opracowała i przeprowadziła Jolanta LESIECKA
Nauczyciel wspomagający: Marta CHADAMIK


Karta pracy

1.Wyodrębnij z tekstu przymiotniki. Zdecyduj, która forma wyraża mocniej ocenę.

- Spójrz, ojcze, jakie piękne kolczyki zrobili dla mnie.
- Przecież masz o wiele piękniejsze- zauważył ojciec.

2. Odpowiedz zdaniami na pytania.

Kto w klasie jest wysoki, kto wyższy, a kto najwyższy?
........................................

Który nauczyciel prowadzi ciekawe lekcje, który-ciekawsze, a który najciekawsze?
........................................

3. Odpowiedz zdaniami na pytania.

Kto przyjechał z wakacji opalony, kto był bardziej opalony, a kto najbardziej?

........................................

4. Podkreśl przymiotniki. Wskaż te, które nie stopniują się w sposób prosty i opisowy. Czy wszystkie przymiotniki możemy stopniować?

Zmęczone konie wychodziły z boru. We mgle ukazała się na skraju puszczy duża osada. Domy z grubych drewnianych bali miały trzcinowe dachy. Między chatami kręcili się ludzie w płóciennych okryciach. Przed jedną z nich stał starzec w białej koszuli. Marek z podziwem słuchał, jak ojciec rozmawia ze starcem w języku greckim.

5. Dokonaj stopniowania podanych przymiotników. Nazwij rodzaj stopniowania.
silny-........................................
życzliwy-........................................
zadowolony-........................................
krótki-........................................
płaski-........................................
zły-........................................
szczupły-........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.