X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14728
Przesłano:
Dział: Internat

Konspekt zajęć wychowawczych: Kartki z życzeniami z okazji "Dnia Kobiet"

Konspekt zajęć wychowawczych
Kartki z życzeniami z okazji „Dnia Kobiet”

Miejsce: Internat SOSW
Środowisko: grupa V
Czas trwania: 60 min.
Data:

Temat: Kartki z życzeniami z okazji „Dnia Kobiet”.

Cele wychowawcze:
•Kształtowanie u wychowanków szacunku dla kobiet;
•Rozwijanie zainteresowań twórczych i zdolności plastycznych;
•Rozwijanie umiejętności i wiary we własne siły;

Cele rewalidacyjne:
• podnoszenie poziomu sprawności manualnej;
• Rozwijanie wyobraźni plastycznej i myślenia twórczego;
• Ćwiczenie koncentracji uwagi;
• Rozwijanie umiejętności i wiary we własne umiejętności.

Cele operacyjne: wychowanek:
• potrafi estetycznie przykleić elementy ozdobne;
• Potrafi napisać życzenia( poziom A), odwzorować życzenia (poziom B), przekleić gotowy wzór życzeń ( poziom C)
• Dba o estetyczny wygląd swojej pracy;
• Odkrywa uroki tworzenia;
• Zna różne materiały plastyczne i odpadowe , potrafi je wykorzystać w procesie tworzenia.

Metody: według Cz. Kupisiewicza
- Obserwacja- (metoda oglądowa) - pokaz, prezentacja
- Werbalne -pogadanka, dyskusja, praca z tekstem
- Działalność praktyczna uczniów - praktyczne, metody zajęć praktycznych
- Gry dydaktyczne- burza mózgów

Formy: indywidualna, zbiorowa, jednolita i zróżnicowaną.

Zasady:
•Gruntownej znajomości wychowanka;
•Dostosowywania poczynań pedagogicznych do możliwości i potrzeb ucznia;
•Świadomego i aktywnego udziału ucznia w pracy pedagogicznej;
•Wszechstronnej poglądowości i przykładu;
•Zintegrowanego oddziaływania pedagogicznego.

Pomoce dydaktyczne: karta pracy z napisem 8 marzec, książki przedstawiające sposób wykonania kart, wzory gotowych kart wykonanych techniką nakrapiania, kserokopie wierszy.

Materiały: wycinki z gazet, makaron, groch i inne ziarna, wstążki, listki, gałązki, drut, klej, złoty i srebrny spray, brystol, itp.

Literatura:
• A. Arciszewska- Binnebesel, ARTETERAPIA - Szczęśliwy świat tworzenia, wyd. BEA-BLEJA, Toruń 2003.
• E. Łukomska, Rola plastyki w rewalidacji dzieci lekko upośledzonych umysłowo, „Szkoła Specjalna”, 1999 nr 1, s. 32.
• P. King, Robimy prezenty, wyd. WsiP, 1998.

Przebieg zajęć:

I. Zajęcia wstępne

1. Powitanie –s prawy organizacyjne, sprawdzenie obecności.
2. Wyrażenie swojego stanu emocjonalnego na początku zajęć, wychowankowie otrzymują kartkę z buzią wesołą i smutną. Przez odpowiednie ustawienia pokazują , czy są zadowolone czy smutne.
3. Rozbudzenie zainteresowań tematem i celem zajęć. Poproszenie wychowanków o wybranie wyrazów, które kojarzą się z datą 8 marca.
DZIEŃ MATKI, DZIEŃ BABCI, DZIEŃ DZIADKA, DZIEŃ KOBIET, DZIEŃ DZIECKA.
Poproszenie o wybranie i przystrojenie kartki z kalendarza obrazkami, kwiatami, wierszami wg upodobania. Przypomnienie,iż święto to powstało w Kopenhadze w 1910 r. Odczytanie wiersza przez chętnego wychowanka.

Ta, która śmieszne ma kucyki,
I ta, która ma koński ogon,
I ta, która ogonek ma mysi,
I ta, która ma dwa warkoczyki,
Czy kokardę ma z boku, czy z przodu,
Czy jej Kasia na imię, czy Ala,
Czy jest duża, średnia, czy mała.

Dziś swe święto obchodzi od rana
z babcią, ciocią, siostrą i kuzynką,
razem z naszą panią i mamą,
więc jej kwiatek się należy,
albo uśmiech, albo wierszyk,
albo kartka z serdecznymi życzeniami.

4. Zasugerowanie, iż paniom, dziewczynkom byłoby miło otrzymać od chłopców upominki.
PODANIE I OBJAŚNIENIE CELU I TEMATU ZAJĘĆ.

II. Zajęcia właściwe

1.Propozycja wykonania kart techniką nakrapiania z wykorzystaniem różnych materiałów np. makaronu, liści. Pokaz gotowych prac. Omówienie sposobu wykonania.
2.Samodzielna praca wychowanków
3.Zwrócenie uwagi na estetyczne wykonanie karty, porządek na stole, mycie rąk po klejeniu.
4.Pomoc wychowankom mającym trudności.
5.Odłożenie prac do wyschnięcia.
6.Zabawa z piłką. Gra w imiona.
7.Układanie i pisanie życzeń - POZIOM A
Odwzorowanie życzeń - POZIOM B
Wklejenie życzeń - POZIOM C
8.Nakrapianie kart złotą lub srebrną farbą w innym pomieszczeniu – wietrzenie pomieszczenia.

III. Zajęcia końcowe

1.Porządkowanie świetlicy.
2.Wyeksponowanie prac i omówienie efektów pracy z zaznaczeniem na zaangażowanie i indywidualne możliwości wychowanków.
3.Ewaluacja. Czy podobały ci się zajęcia? Poproszenie wychowanków o zaznaczenie na przygotowanych wcześniej kartkach buźki wesołej ( jeżeli zajęcia podobały się ) lub smutnej ( jeżeli zajęcia nie były ciekawe ).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.