X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14674
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko: Sylwia Stachniewicz
Opiekun stażu: .................
Miejsce pracy: .................
Rozpoczęcie stażu: 01.09.2011r.
Zakończenie stażu: 31.05.2012r.

1.Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela.

Analiza treści aktów i przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela:
- Karta Nauczyciela
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1.12.2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczyciela

Termin realizacji: 09-10.2011r
Sposób dokumentowania:
Znajomość aktów prawnych
Kopie przepisów
Plan rozwoju zawodowego.


2.Współpraca z opiekunem stażu.

Zapoznanie się z opiekunem stażu i rozmowa na temat:
- zasad współpracy przez okres stażu,
- zakresu obowiązków stażysty i opiekuna stażu
Zawarcie kontraktu.

Termin realizacji: 09.2011r.
Sposób dokumentowania
Plan współpracy
Kontrakt


3.Zapoznanie się organizacją i funkcjonowaniem przedszkola.

Zapoznanie się z przepisami oświatowymi:
-Ustawa o systemie oświaty,
-Karta Nauczyciela,
-rozporządzenia wykonawcze, szczegółowe.

Termin realizacji: 09-10.2011r.
Sposób dokumentowania
Znajomość organizacji, zadań i funkcjonowania przedszkola.


4.Zapoznanie się ze sposobem dokumentowania w przedszkolu.

Zapoznanie się z dokumentami:
- Statut przedszkola,
- System oceniania,
- Przepisy BHP.

termin realizacji: 09-10.2011r.
Sposób dokumentowania
Dzienniki lekcyjne
Protokoły zebrań Rady Pedagogicznej
Statut przedszkola
Plan pracy dydaktycznej i wychowawczej


5.Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań przedszkola.

-Przygotowanie scenariuszy zajęć.
-Przygotowanie pomocy do zajęć.
-Przeprowadzenie katechez otwartych w obecności opiekuna stażu bądź dyrektora przedszkola.
-Doskonalenie umiejętności.
-Omawianie przeprowadzonych zajęć.

Termin realizacji : Okres stażu.Raz w miesiącu przez okres stażu.
Sposób dokumentowania:
Konspekty
Konspekty potwierdzone przez osobę hospitującą
Notatki pohospitacyjne.


6.Uczestnictwo w roli obserwatora zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu bądź innych nauczycieli.

-Hospitacja zajęć.

Termin realizacji:Raz w miesiącu przez okres stażu.
Sposób dokumentowania:
Karty hospitacji potwierdzone przez nauczyciela prowadzącego lekcję.


7.Uczestniczenie w formach doskonalenia nauczycieli.

-Udział w zajęciach koleżeńskich.
-Poznanie warsztatu pracy nauczycieli podczas obserwowanych zajęć.
-Kursy i szkolenia organizowane przez MEN i ośrodki doskonalenia nauczycieli.
-Udział w Radach Pedagogicznych.
-Pogłębianie wiedzy i zapoznanie się z literaturą przedmiotu.
-Udział w parafialnych i diecezjalnych spotkaniach katechetów

Termin realizacji: cały okres stażu
Sposób dokumentowania:
Włączanie wniosków w planie rozwoju zawodowego
Konspekty lekcji i potwierdzenie opiekuna stażu
Zaświadczenia i dyplomy
Lista obecności na radach pedagogicznych
Notatki i uwagi własne.
Dokumentacja fotograficzna
Potwierdzenie Dyrektora Wydziału Katechetycznego, proboszcza.


8.Zdobywanie wiedzy z zakresu problemów środowiska uczniów.

-Zapoznanie się ze sposobem gromadzenia informacji o środowisku dziecka.
-Rozmowy indywidualne z dziećmi.
-Uczestnictwo w uroczystościach przedszkolnych.
-Opieka nad dziećmi podczas przedszkolnych imprez.
-Kontakt z rodzicami.

Termin realizacji:Okres stażu.
Sposób dokumentowania
Potwierdzenie opiekuna stażu
Notatki własne
Praca z dziećmi i współpraca z rodzicami
Sprawozdania ze spotkań.


9.Pomoc w rozwijaniu i kształtowaniu zainteresowań dzieci.

-Współpraca przy organizacji spotkania ze św. Mikołajem. Termin realizacji: 12.2011r.
-Pomoc w organizacji Jasełek bożonarodzeniowych.12.2011r.
-Pomoc w organizacji spotkania Wielkanocnego.04.2012r.
-Msza Święta z okazji zakończenia roku szkolnego grup dzieci sześcioletnich. 06.2012r.

Sposób dokumentowania
Scenariusze,
Potwierdzenie opiekuna stażu
Dokumentacja fotograficzna
Dyplomy,
Podziękowania za udział.

10. Szerzenie treści religijnych wśród nauczycieli i pracowników przedszkola.

-Oprawa liturgiczna Mszy Świętej z okazji Dnia Nauczyciela.10.2011r
-Pomoc w organizacji spotkania opłatkowego dla nauczycieli i pracowników placówki.12.2011r.
-Współpraca przy organizacji spotkania ze św. Mikołajem.12.2011r
-Pomoc w organizacji spotkania nauczycieli i pracowników placówki z okazji Świąt Wielkanocnych.04.2012r

Sposób dokumentowania:
Potwierdzenie proboszcza
Wzory zaproszeń
Dokumentacja fotograficzna
Potwierdzenie opiekuna stażu.


11.Propagowanie treści religijnych wśród rodziców.

-Przygotowywanie gazetki (ściennej) przedszkolnej o tematyce religijnej.
-Pozyskiwanie i ekspozycja plakatów z aktualnymi wydarzeniami z życia Kościoła.

Termin realizacji:Okres stażu
Sposób dokumentacji:
Dokumentacja fotograficzna


12. Przygotowanie sprawozdania.

-Zebranie materiałów z okresu stażu.

Termin realizacji:05.2012r.
Sposób realizacji:
Sprawozdanie z realizacji plany rozwojuPodpis i pieczęć Dyrektora przedszkola.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.