X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 14644
Przesłano:
Dział: Języki obce

Czas Future Simple - wprowadzenie. Konspekt lekcji dla klasy 6 do podręcznika New English Zone 3

Temat lekcji: : Czas Future Simple – wprowadzenie

1.Cele główne:
- poznanie czasu przyszłego Future Simple (użycie oraz sposób tworzenia zdań
- doskonalenie umiejętności językowych: mówienia oraz pisania
Cele operacyjne:
Uczeń:
- potrafi ułożyć przykłady zdań twierdzących w czasie przyszłym Future Simple
- zna skrót ‘ll i wie od czego on pochodzi.
- potrafi współpracować z kolegami/ koleżankami z klasy ( praca w parach)
2. Formy pracy: indywidualna, w parach
3. Metody pracy:
a) podające:
- rozmowa kierowana
- pogadanka
- wyjaśnienie
b) aktywizujące:
- burza mózgów
- praca w grupach
4. Środki dydaktyczne: kserokopie z okolicznikami czasu, podręcznik, zeszyt ćwiczeń.

Tok lekcji:

1. Sprawdzenie pracy domowej.
2. Zapisanie tematu lekcji na tablicy. Nauczyciel zaznajamia uczniów z tematyką i celami lekcji.
3. Nauczyciel czyta uczniom zdania po polsku. Zadaniem wybranych uczniów jest wskazanie czy przeczytane zdanie dotyczy teraźniejszości, przeszłości czy przyszłości. Następnie uczniowie podają własne przykłady zdań dotyczących przyszłości.
4. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że przyszłość należy wyrażać za pomocą czasu Future Simple. Uczniowie zapisują do zeszytów użycie tego czasu oraz jego budowę.
5. Uczniowie samodzielnie tworzą zdania na temat swojej przyszłości. Nauczyciel podaje pomocne zwroty i wyrażenia. Po skończonej pracy nauczyciel kontroluje poprawność wykonania zadania oraz nagradza ochotników plusami.
6. Praca w parach. Każda para losuje okolicznik czasu związany z przeszłością, teraźniejszością lub przyszłością. Zadaniem uczniów jest dobranie dopasowanie każdego okolicznika do odpowiedniej kategorii (okoliczniki związane z przeszłością i teraźniejszością uczniowie już znają). Po sprawdzeniu poprawności wykonania zadania, uczniowie przepisują do zeszytów podane okoliczniki wraz z tłumaczeniem.
7. Zapisanie i omówienie pracy domowej. Pracą domową jest ćw. 1 str. 40 z podręcznika oraz ćw. 1 str. 36 z zeszytu ćwiczeń.
8. Ewaluacja zajęć. Nauczyciel pyta uczniów co zapamiętali z lekcji. Następnie daje im do wypełnienia mini – ankietę dotyczącą przeprowadzonej lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.