X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 14593
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz zajęć z języka angielskiego "Do you like computer? Czy lubisz komputer?"

Scenariusz zajęć z języka angielskiego dla klasy IV

Prowadzący: Dawid Machowiak
Klasa: IVa, IVb, IVc, IVd Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie

Data: 25. 04. 2008 r., 21. 04. 2008 r., 24. 04. 2008 r., 23. 04. 2008 r.

Temat: Do you like computer? Czy lubisz komputer?

Cele ogólne:
• wprowadzenie czasownika „like” - lubić,
• wprowadzenie przeczenia od czasownika „like” – don’t / doesn’t like,
• wprowadzenie podstawowych zasad budowy zdań w czasie teraźniejszym prostym,
• wprowadzenie szyku pytającego,
• budowa krótkich odpowiedzi,
• doskonalenie wypowiadania się,
• utrwalenie przedstawienia się,
• doskonalenie słownictwa związanego z miejscowościami i nazwami ulic,
• tworzenie przyjaznej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa,
• utrwalenie nazw owoców
Cele szczegółowe:
Oczekuję, iż w efekcie moich zajęć uczeń:
Sfera poznawcze:
• wyjaśni zastosowanie czasownika „like”,
• powie, jak tworzyć przeczenia z czasownikiem „like”,
• wymieni zasady potrzebne do budowy poprawnych zdań w czasie teraźniejszym prostym,
• wymieni różnice między szykiem pytającym i oznajmującym,
• powie, jak krótko odpowiadać na pytania,
Sfera kształcąca:
• wysłucha rymowanek z czasownikiem „like”,
• przeczyta pytania, udzieli krótkich odpowiedzi ,
• wysłucha tekstu, zakreśli odpowiedzi,
• udzieli odpowiedzi na pytanie o wiek,
• opowie o tym, na jakiej ulicy mieszka i w jakiej miejscowości,
• nazwie owoce,
• dopasuje nazwę owocu do jego ilustracji
Sfera wychowawcza:
• wie, że należy szanować zainteresowania innych,
• zna wybrane zasady zachowania się i dostosowuje się do tych reguł
Formy pracy:
• zbiorowa,
• indywidualna,
• praca w parach
Środki dydaktyczne:
• podręcznik „Follow me”,
• zeszyt ćwiczeń do podręcznika,
• ilustracje owoców,
• podpisy do ilustracji

Przebieg zajęć:

1. Powitanie.
2. Czynności organizacyjno – porządkowe.
3. Zabawa grupowa integracyjna „ Przedstawiamy się”. Uczniowie siadają w kręgu. Nauczyciel przedstawia się w następujący sposób: Witam Was, mieszkam w ..., na ulicy... Uczniowie przedstawiają się w podobny sposób.
4. Wyjaśnienie znaczenia czasownika „like” na podstawie rymowanki.
5. Wysłuchanie tekstu, zakreślanie poprawnych odpowiedzi.
6. Odpowiadanie na pytania związane z tekstem.
7. Wyjaśnienie zasad budowy zdań w czasie teraźniejszym prostym.
8. Utrwalenie pytania o wiek oraz krótkiej i długiej odpowiedzi na nie.
9. Pogadanka nt. „O gustach się nie dyskutuje”.
10. Ocena pracy uczniów na zajęciach. Pochwała uczniów.
11. Zabawa „ Człowiek do człowieka”. Uczniowie dobierają się w pary. Jedna osoba pozostaje bez pary i mówi „Ramiona do ramion” w języku angielskim, wówczas partnerzy stykają się ramionami. Na hasło „człowiek do człowieka” wszyscy zmieniają swoich partnerów, ten kto zostanie bez pary wydaje polecenia.
12. Uczniowie zdolni otrzymują ilustracje przedstawiające owoce. Ich zadaniem jest dopasować do owoców ich nazwy.
13. Podsumowanie zajęć.
14. Zadanie pracy domowej.
15. Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.