X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14588
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Pasowanie na czytelnika: W bibliotece szkolnej, w poszukiwaniu legend Jarocina i okolic

PASOWANIE NA CZYTELNIKA
Temat: W bibliotece szkolnej, w poszukiwaniu legend Jarocina i okolic”

Cel ogólny zajęć:

zapoznanie uczniów z biblioteka szkolną, wdrażanie do właściwego zachowania się w bibliotece oraz prawidłowego obchodzenia się z książką

Cele operacyjne:

uczeń potrafi:
a) samodzielnie trafić do biblioteki
b) nazywać i wskazywać zasadnicze części biblioteki: wypożyczalnia, czytelnia
c) wypowiedzieć najważniejsze zasady zachowania się w bibliotece oraz obchodzenia się z książką
d) dokonać samodzielnego wypożyczenia książki

uczeń wie:
a) co to jest biblioteka, wypożyczalnia i czytelnia
b) gdzie znajdują się książki dla klasy pierwszej
c) jak prawidłowo wypożyczać książek
d) jak obchodzić się z książką

Metody pracy:
• Rozmowa kierowana,
• Pogadanka
• Zabawa ruchowa
• Pokaz
Formy pracy:
• Indywidualna
• Grupowa
• Zbiorowa

Środki dydaktyczna:
karteczki z nazwami owoców, tekst legend, wystawka zdjęć – legendarne miejsca, mapa fizyczna Polski x2, chorągiewki do zaznaczenia miejsc na mapie, album ze zdjęciami, prezentacja, PLAKAT do ewaluacji x 2, dyplomy dla uczniów i dla klasy, książka do pasowania, prośby książki, tablica (burza mózgów), napis: PRAWDA/ FAŁSZ lub szarfy w dwóch kolorach

PRZEBIEG SPOTKANIA:

1. POWITANIE – ISKIERKA PRZYJAŹNI
2. OKREŚL SWÓJ NASTRÓJ – plakat z buźkami
3. Zabawa ruchowa - „SAŁATKA OWOCOWA” – Dzieci otrzymują karteczkę z informacją jakim stały się owocem, następnie siadają na krzesełkach, które są ustawione w kręgu. Prowadzący jest w środku i stara się zająć jedno z krzeseł podczas zmiany miejsc tych samych „owoców”. Jeśli prowadzący lub inna osoba, która jest akurat wewnątrz koła krzyknie sałatka owocowa – wszyscy zmieniają miejsca.
4. Przybliżenie pojęć: baśń / legenda – burza mózgów (dzieci starają się odnaleźć różnicę między tymi elementami).
5. Uruchomienie DVD z fragmentem prezentacji dotyczącej Radlina (stanowi podkład podczas słuchania legendy).
6. WYSŁUCHANIE LEGENDY:
„O podziemnym tunelu i umowie z diabłem” („Legendy ziemi jarocińskiej” pod red. Laury Paluszkiewicz i Aleksandry Pilarczyk - s. 9 )
7. ZWIEDZANIE WYSTAWY / album ze zdjęciami przedstawiającymi legendarne miejsca – odszukanie miejsc, o których mówi legenda).
8. Mapa fizyczna Polski – Gdzie znajdują się miejsca, o których wspomina legenda (uczniowie oznaczają kolejne miejsca chorągiewkami):
• Jarocin
• Radlin
• Mieszków
• Wilkowya
• Żerków
• Radliniec

9. Zabawa ruchowa - „PRAWDA /FAŁSZ” - Uczniowie, którzy są za PRAWDĄ zakładają niebieskie szarfy, a ci co za FAŁSZEM – czerwone; można wykorzystać też np. papierowe czapeczki w dwóch kolorach albo karty z napisem PRAWDA/FAŁSZ. Zestaw pytań o poznanej legendzie:

- Akcja legendy „O podziemnym tunelu i umowie z diabłem” dzieje się w Wilkowyi/FAŁSZ
- Dzisiaj jest wiosna./FAŁSZ
- W Radlinie znajdują się ruiny zamku./PRAWDA
- Z radlińskiego zamku do jarocińskiego kościoła św. Marcina prowadziła podziemna droga./PRAWDA
- Ten, kto chciał przebyć podziemny tunel z Radlina do kościoła św. Marcina nie musiał zaprzedać diabłu duszy./FAŁSZ
- Zamek w Radlinie był własnością Sapiehy./PRAWDA
- Jeden z członków rodu Sapiehów zakochał się w pięknej służącej./FAŁSZ
- Sapieha zamordował męża swej ukochanej./PRAWDA
- Sapieha, po zamordowaniu hrabiego, wrócił szczęśliwie do domu./FAŁSZ
- W legendzie wszystko jest zmyślone./FAŁSZ
10. Przedstawienie REGULAMINU BIBLIOTEKI SZKOLNEJ, CZYTELNI i zasad korzystania z kącika komputerowego.

11. Zabawa „GORĄCA KSIĄŻKA” – uczniowie ustawiają się w kole, twarzami na zewnątrz. Jedna osoba na ochotnika będzie starała się dostać do osób tworzących kręg, ale warunkiem jest przejęcie książki, która w dużym tempie i ze zmiennym kierunkiem podawana jest przez kolejne dzieci.
12. Pogadanka o poszanowaniu książek i wspólne stworzenie „PRÓŹB KSIĄŻKI”
13. ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

My uczniowie książkom dziś przyrzekamy
Że przed czytaniem ręce umyjemy
I do czytania prosto usiądziemy.
Przy dobrym świetle czytać będziemy,
A przy czytaniu jedzenia nie skosztujemy!

My uczniowie książkom dziś obiecujemy
Że żadnej kartki z nich nie wyrwiemy,
Że z folii ich nie rozbierzemy,
Że rzucać nimi nie będziemy,
Że rogów żadnej nie zagniemy
I nic w nich nie nabazgrzemy!
My uczniowie obiecujemy!!!

14. PASOWANIE I WRĘCZANIE DYPLOMÓW
15. PAMIĄTKOWE ZDJĘCIE I WPIS DO KRONIKI SZKOLNEJ
16. Wypożyczenie przez uczniów pierwszej lub kolejnej już książki.
17. EWALUACJA -
• Plakat z BUŹKAMI wyrażającymi różne stany emocjonalne (smutek, zadowolenie,..)
18. ISKIERKA PRZYJAŹNI

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.