X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 14524
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie z pracy w grupie 3-4-latków w I semestrze roku szk. 2011/2012

1. Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza i jej efekty
Grupa 3-4-latków liczy obecnie 21 osób (6 dziewczynek i 15 chłopców, a pod względem wieku 11 4-latków, 9 3-latków i 1 2-latka). Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmuje realizację treści zawartych w „Podstawie programowej wychowania przedszkolnego” oraz w programach:
- „Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci” (MAC Edukacja) w oparciu o pakiety „Przedszkole trzylatka” oraz „Przedszkole czterolatka”, z którego materiały, karty dobierane są zgodnie z potrzebami nauczyciela i możliwościami dzieci;
- Program wychowawczy Przedszkola Gminnego w Skawie;
- Program profilaktyki Przedszkola Gminnego w Skawie.
Programy powyższe są wzbogacane o tematy własne nauczyciela, wynikające z i dostosowane do potrzeb dzieci oraz czasu i miejsca pracy z dziećmi.
Głównym celem pracy na początku roku szkolnego było zaadaptowanie dzieci do środowiska przedszkolnego. W spokojnej, miłej i przyjaznej atmosferze prowadzone były zabawy i różne zajęcia mające na celu zintegrowanie dzieci, współdziałanie, wyrobienie poczucia współodpowiedzialności, próby oceniania zachowań swoich i innych dzieci, umiejętności doprowadzania zaczętych działań do końca. Ponadto szczególny nacisk położony był również na przestrzeganie ustalonych norm i zasad (dotyczących czasu zabawy i pracy, bezpieczeństwa w przedszkolu i w ogrodzie przedszkolnym, porządku i odpowiedniego zachowania się w sali w czasie zabawy i zajęć oraz w czasie spożywania posiłków), doskonalenie samoobsługi, ćwiczenie sprawności ruchowej i manualnej. Dzieci wdrażane były do aktywnego słuchania czytanych głośno opowiadań, bajek, wierszy i wypowiadania się na różne tematy, obserwowały i opisywały najbliższe otoczenie (dom, przedszkole), uczestniczyły też w częstych zajęciach z gimnastyki buzi i języka (ćwiczenia oddech., glos., narządów artykulac.).
Zatem z obszarów wymienionych w „Podstawie programowej...” szczególny nacisk położony był na kształtowanie umiejętności społ. (1), czynności samoobsług. (2), wspomaganie rozwoju mowy (3), wspieranie w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia (4), kształtowaniu sprawności fizycznej (5), wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo (6), wychowanie przez zabawę twórczą, zabawy rytmiczne (7,8) oraz ćwiczenie podstawowej sprawności manualnej oraz umiejętności słuchania (14).
W październiku została przeprowadzona wstępna obserwacja dzieci z pomocą Arkusza obserwacji cech rozwojowych dziecka 3- i 4-letniego. Wyniki tej obserwacji zostały przedstawione rodzicom na zebraniu 3 listopada 2011r. Pod koniec miesiąca ruszyły zajęcia w ramach pracy wspomagającej rozwój dziecka z zakresu rozwijania percepcji wzrokowej, słuchowej, mowy i myślenia oraz sprawności manualnej. Obserwacja dzieci pod koniec I semestru wykazała, że podjęte działania wychowawczo-dydaktyczne w grupie przynoszą pozytywne efekty, ale wciąż jeszcze praca wyrównawcza jest potrzebna i wskazana.
Pracę w grupie planowana i realizowana była również w oparciu o „Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej”, który zakłada współpracę z rodzicami, różnymi instytucjami, szkołami i innymi przedszkolami.

2. Współpraca z rodzicami, instytucjami, szkołami i innymi przedszkolami.
W holu przedszkola umieszczona została tablica z Kącikiem dla Rodziców, na której umieszczane są wszelkie informacje dotyczące działalności przedszkola, planowanych spotkań, uroczystości i imprez organizowanych w przedszkolu. Na bieżąco też, w czasie przyprowadzania i odbierania dziecka, przekazywane były informacje dotyczące postępów dziecka bądź problemów związanych z jego funkcjonowaniem w grupie. Rodzice mieli możliwość obserwowania zajęć i imprez organizowanych dla dzieci w przedszkolu w ramach dnia otwartego pt. „Jesienne malowanie” oraz w czasie spotkania mikołajkowego, wigilijnego i zabawy karnawałowej. Służyli nam pomocą w zorganizowaniu dla dzieci „mikołajek”, zabawy andrzejkowej i karnawałowej, w czasie wyjazdów na mikołajkowe występy do Raby Wyżnej oraz na Przegląd Kolęd i Pastorałek do Sieniawy, w przygotowaniu plac plastycznych na kiermasz, z którego dochód przeznaczony został potrzeby przedszkola.
W ramach współpracy z szeroko rozumianym środowiskiem (poza rodzicami) odbyły się:
- Spotkanie ze strażakami z OSP Skawa
- Spotkanie z policjantką
- Wyjazd dzieci na mikołajkowe występy do Raby Wyżnej
- Spotkanie z teatrem Bajdurka z Rabki
- Spotkanie z teatrem lalkowym „Pinokio”
- Spotkanie z Baśniową Kapelą

3. Imprezy i uroczystości przedszkolne, jakie odbyły się w I semestrze w przedszkolu:
- Zabawa andrzejkowa
- Spotkanie z Mikołajem
- Świąteczne śniadanie (spotkanie wigilijne)
- Dzień Babci i Dziadka
- Zabawa karnawałowa – bal przebierańców

4. Organizacja konkursów i udział w konkursach
W naszym przedszkolu zostały zorganizowane dotychczas dwa konkursy plastyczne dla dzieci i ich rodziców, „Ruch to zdrowie – każde dziecko to powie” oraz „Moje ferie zimowe”, w ramach zacieśniania więzi rodzinnych oraz zachęcania dzieci i rodziców do wspólnych zabaw twórczych, do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu. W tym czasie też dzieci naszego przedszkola brały udział w dwóch konkursach międzyprzedszkolnych, w olimpiadzie sportowej w Spytkowicach oraz Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Sieniawie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.