X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 14438

To, co najważniejsze z treści religii katolickiej - karta pracy - metoda niedokończonych zdań - szkoła podstawowa i gimnazjum

"To co najważniejsze z treści religii katolickiej" - karta pracy - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

Kościół inaczej to ......................................, najważniejszą osobą świętą jest ........................................ To On jest fundamentem k........................................ Najważniejszym i pierwszym sakramentem jest ........................................a dopełnieniem jego jest przyjęcie ........................................ św. Duch św. jest obecny w kościele i uświęca wszystkie sakramenty ...................................... w sposób szczególny jest obecny w sakramencie ........................................ Poprzez bierzmowanie otrzymujemy 7 ........................................ które to umacniają człowieka w ziemskim życiu. ........................................
Bóg – Ojciec stwarzając świat powołał do życia również ........................................ aby był obrazem Boga na ziemi. Historia stworzenia świata i powołania człowieka do życia i istnienia jest zapisana w księdze ........................................ czyli pierwszej księdze Starego Testamentu. Stary Testament opowiada o początkach świata i ludzkości, ale także o grzechu i odejściu od Boga zbuntowanych aniołów i człowieka. Aniołowie to Duchy czyste, mające inteligencje, nie posiadające ciała. Zbuntowani Aniołowie to inaczej złe ................................. lub ogólnie sz...........................lub d......................
........................................
Kiedy nadeszła pełnia czasu Bóg posłał anioła Gabryela do..................................., która stałą się Matką ........................................ Urodziła Jezusa położyła Go w...............................,gdyż nie było miejsca w gospodzie. Trzej królowie przynieśli małemu Jezusowi dary......................,......................,......................... Od czasu narodzin Jezusa Betlejem stało się historycznym miejscem pielgrzymek do ziemi........................................ Jezus wybrał na Apostołów........................................, aby byli świadkami Jego nauki, cudów i Zmartwychwstania. Zmartwychwstanie nastąpiło po ................dniach. Jezus wstąpił do nieba po ........................dniach. Zesłał Ducha św. na Apostołów i Maryję po ............................dniach. Maryja jest dla nas......................., pośredniczką łask Jezusa, pocieszycielka strapionych. Sanktuaria Maryjne to kościoły poświęcone Matce Boga, a są nimi:........................................,........................................,.....................................,............
........................................
Każdy praktykujący katolik chodzi co niedzielę do ........................................uczestnicząc w Niedzielnej........................................ Msza św. to liturgia na cześć Boga, która składa się z........................................i ........................................ Centrum Eucharystii jest komunia........................................, która jest przyjęciem ........................................Każdy z nas ma obowiązek uczestnictwa w największych uroczystościach kościelnych w roku liturgicznym którymi są:..(grudzień)........................................(styczeń)........................................(luty-marzec)........................................(wiosna)........................................(maj)........................................(czerwiec)........................................
........................................
Nauka religii katolickiej jest nauką o Objawiającym się ...................................w historii świata i człowieka, jest żywym uczestnictwem w treściach religijnych opowiadających i wspominających........................................i świętych........................................ Religia naprowadza człowieka na drogi wiary i zawierzenia Boga. Mówi co jest dobre a co.........................,uczy miłości wobec........................................a wzorem tej miłości osoba Jezusa Chrystusa.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.