X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14419
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Zimą wkoło jest wesoło - ćwiczenia i zabawy przygotowujące do nauki czytania i pisania

Cele ogólne:
- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i logicznego myślenia
-kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej;
- doskonalenie umiejętności układania zdań i budowania dłuższych wypowiedzi.
-wyrabianie sprawności manualnej palców i dłoni podczas zadań manualnych
-uświadomienie dzieciom sytuacji i zachowań zagrażających ich zdrowiu i życiu podczas zabaw zimowych

Cele operacyjne ( dziecko):
- składa obrazek z części
-uzupełnia obrazek tematyczny o brakujące elementy
- łączy w pary takie same obrazki
- dopasowuje części obrazków do całości
- rozwiązuje zagadki słowne
- dostrzega związki przyczynowo-skutkowe miedzy kolejnymi obrazkami
- wyodrębnia pierwszą głoskę w nagłosie
- wyszukuje słowa na określoną samogłoskę,

- dobierze obrazki rozpoczynające się tą samą głoskę

- dokonuje syntezy sylabowej wybranego wyrazu
- dzieli wyraz na sylaby
- formułuje samodzielnie zdania na określony temat
- zna zasady doboru miejsc bezpiecznych do zabaw zimowych
-przewidywanie skutków oraz konsekwencji nierozsądnych zachowań
- wie, jakie są konsekwencje nieprzestrzegania. zasad bezpieczeństwa

- zgniata gazetę i formułuje z niej kulki
-kreśli wzory litero podobne poprzez łączenie kropek
METODY:
-słowne- rozmowa, instrukcje i objaśnienia;
- oglądowe- pokaz
- czynne – zadań stawianych dzieciom do wykonania;
-elementy pedagogiki zabawy
-elementy Kinezjologii Edukacyjnej

FORMY:
zbiorowa
indywidualna zróżnicowana

POMOCE DYDAKTYCZNE: płyta CD, karty zadaniowe zróżnicowane pod względem indywidualnych możliwości dzieci, piłka, rozsypanka sylabowa, obrazki, historyjka obrazkowa” Bezpieczna zabawa”, arkusze gazet, zagadki, kredki, karta ewaluacyjna „Termometr uczuć”


PRZEBIEG:

1.Zabawa na powitanie „Wszyscy są , witam was „-(melodia z pedagogiki zabawy KLANZA)
2.”Co robią dzieci zimą?” – opowiadanie treści historyjki obrazkowej nt „ Bezpieczna zabawa”- wspólne ustalenie kryteriów doboru miejsc bezpiecznych do zabaw na śniegu i lodzie
3.Taniec integracyjny :”Snieżek”( melodia z pedagogiki zabawy -KLANZA)
4. zabawa ruchowa :”Lepimy śnieżki”; zgniatanie gazety i formowanie kul śniegowych , wrzucanie ich do wyznaczonej obręczy.
5. Zabawa twórcza” Dokończ”- dzieci siedzą w kręgu , podają sobie „ Śnieżynkę” i kolejno kończą zdanie „ „ Gdy mówię zima ,to myślę o...”
6. Zabawa „Dokończ słowo”; nauczyciel mówi pierwszą sylabę słowa rzucając piłkę do dziecka, które musi dokończyć słowo.
7. Zabawa dydaktyczna „Zimowe zagadki ”; w różnych miejscach w sali na podłodze ,umieszczone są zimowe obrazki . Zadaniem dzieci jest znalezienie na sali dwóch takich samych i podanie rozwiązania zagadki słownej i wykonanie określonego zadania dostosowanego do indywidualnych możliwości dzieci (karty pracy)
- zadaniem dzieci jest ;
a) kolorowanie obrazków, które mają tyle samo sylab
b) znaleźć jak najwięcej obrazków rozpoczynających się tą samą głoską
c) grupowanie obrazków, które maja tyle samo głosek
d) łączenie w pary obrazki, których nazwy rymują się
8.. Zabawa „ Jaki to wyraz?” -Umieszczenie pod obrazkami na tablicy, kartoników z wyrazami do globalnego czytania (zima, sanki, narty, bałwan, Eskimos )
Głośne odczytanie podpisów.
9.Ćwiczenia ruchowo-graficzne ; „ Zimowy spacer”- słuchanie opowiadania nauczycielki połączone z wykonywaniem ćwiczeń ortofonicznych i grafomotorycznych. Kreślenie wzorów litero podobnych -( karta zadaniowa ) : zadanie dla dzieci : Dokończ rysowanie wzorów na czapce
10. Ćwiczenia z Kinezjologii Edukacyjnej „Kreślimy leniwą ósemkę” z wykorzystaniem wiersza I K. L. Zwoleńskich „Przepis na tańczącą ósemkę”
11. ćwiczenia graficzne do pracy indywidualnej przy stolikach; Zadania dostosowane do indywidualnych możliwości każdego dziecka ( karty pracy)
- połącz w pary takie same obrazki
-składanie w całość pociętego na fragmenty obrazka
-uzupełnianie brakujących elementów na obrazku
-dopasowywanie części obrazków do całości
12, Ewaluacja - ocena zajęć przez dzieci:
Zabawa „Termometr uczuć” - dzieci określają juk czuły się podczas zajęć, oznaczając własne odczucia na skali od 0 do 6.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.