X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 14382
Dział: Gimnazjum

Program koła fizycznego

Program koła fizycznego

Koło przeznaczone jest dla uczniów wszystkich klas gimnazjalnych prowadzone w wymiarze 1godz. tygodniowo

Cele ogólne:

1.Poszerzenie wiedzy zdobytej na lekcjach fizyki
2.Rozwijanie zainteresowania fizyką i astronomią
3.Rozwijanie logicznego myślenia
4.Kształtowanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zadań tekstowych i problemowych
5.Przygotowanie uczniów do konkursów fizycznych

Cele szczegółowe:

1.Umiejętność obserwacji i opisywania zjawisk fizycznych
2.Kształtowanie formułowania wniosków z zaobserwowanych działań
3.Rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych
4.Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
5.Kształtowanie samodzielnie podejmowanych trafnych decyzji
6.Kształtowanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy do wyjaśniania zjawisk zachodzących w życiu codziennym
7.Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy dla konkretnej sytuacji
8.Rozwijanie umiejętności planowania, działania i przewidywania
9.Kształtowanie umiejętności odczytywania danych zawartych w zadaniu i odpowiedniej ich interpretacji
10.Kształtowanie umiejętności zaprojektowania i przeprowadzenia doświadczenia
11.Kształtowanie umiejętności korygowania wyników
12.Rozwijanie umiejętności odczytywania potrzebnych informacji w rysunków, wykresów i diagramów
13.Kształtowanie cech osobowości niezbędnych do osiągnięcia sukcesów: systematyczność, wytrwałość, rzetelność
14.Rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań konkursowych

KLASA I

Właściwości i budowa materii
Tematy
1 Zmienność przyrody - fizyka wokół nas
2 Cząsteczkowa i atomowa budowa materii. Ruchy Browna
3 Wykresy przemian stanów skupienia
4 Rozszerzalność temperaturowa liniowa i objętościowa
Treści
-metody badawcze, -niepewność pomiarowa,-zjawiska fizyczne, -cząsteczkowa i atomowa budowa ciał, -budowa krystaliczna, oddziaływanie międzycząsteczkowe, -zmiany stanów skupienia na wykresie zależności temperatury od czasu, -współczynnik rozszerzalności temperaturowej

Ciężar ciała i gęstość substancji
Tematy
1 Zamiana jednostek złożonych
2 Przekształcenia wzorów o rozbudowanym zapisie
3 Gęstość substancji
4 Masa a ciężar
Treści
-zamiana jednostek typu kg/m3 km/h, -przekształcenia wzorów o złożonej budowie, -przyspieszenia grawitacyjne dla Ziemi, innych planet i Księżyca, -rozwiązywanie zadań tekstowych o podniesionym stopniu trudności z gęstości i ciężaru

Elementy hydrostatyki i aerodynamiki
Tematy
1 Ciśnienie atmosferyczne i hydrostatyczne
2 Prawo Pascala
3 Prawo Archimedesa
Treści
-parcie a ciśnienie, -zasada działania prasy hydraulicznej, -rozwiązywanie zadań tekstowych o podniesionym stopniu trudności z prawa Pascala i zadań z prawa Archimedesa dla ciał niejednorodnych

Kinematyka
Tematy
1 Prędkość jako wielkość wektorowa
2 Ruch jednostajnie zmienny: przyśpieszony i opóźniony
3 Ruch niejednostajnie zmienny – prędkość średnia
4 Droga w ruchu zmiennym
Treści
-zaznaczanie w układzie współrzędnym wielkości wektorowych, -prędkość a szybkość, -względność prędkości, -droga w ruchu jednostajnie zmiennym, o danej prędkości początkowej, -odczytywanie danych z wykresu, -tworzenie wykresów z danych, -obliczanie przebytej drogi po np. 5s i drogi w np.5s, -droga jako pole figury pod wykresem V(t), -rozwiązywanie zadań tekstowych o podniesionym stopniu trudności z kinematyki

Dynamika
Tematy
1 Składanie wektorów o różnych kierunkach
2 Zasada zachowania pędu
3 Trzy zasady dynamiki Newtona
4 Swobodny spadek ciała
Treści
-składnie wektorów,-pęd ciała, -zderzenia sprężyste i niesprężyste, -bezwładność ciał, -ruch ciała pod wpływem stałej i zmiennej siły, -swobodny i nieswobodny spadek ciała, -rozwiązywanie zadań tekstowych o podniesionym stopniu trudności z dynamiki

Ciążenie powszechne
Tematy
1 Układ Słoneczny
2 Prawo powszechnego ciążenia.
3 Elementy astronomii i kosmologii
Treści
-ruch po okręgu, -siły występujące w ruchu po okręgu, -prędkość liniowa i kątowa, -układ planet, -siła powszechnego ciążenia, -loty kosmiczne, - I i II prędkość kosmiczna, -gwiazdozbiory, czarne dziury, komety

Energia
Tematy
1 Praca, moc, energia mechaniczna
2 Przemiany energii i pracy
3 Maszyny proste: sprawność maszyn.
4 I zasada termodynamiki
5 Ciepło właściwe i ciepło topnienia
6 Bilans cieplny
Treści
-praca, gdzie siła jest zmienna lub ma inny kierunek niż przesuniecie, -energia kinetyczna, energia potencjalna ciężkości i energia potencjalna sprężystości, -zasada zachowania energii mechanicznej, -zmiana energii wewnętrznej, -energia potrzebna do zmiany temperatury i zmiany stanu skupienia, -zasada zachowania energii cieplnej dla ciał które jedno zmienia temperaturę, a drugie temperaturę i stan skupienia, -rozwiązywanie zadań tekstowych o podniesionym stopniu trudności z zakresu energii mechanicznej i cieplnej

Zadania konkursowe
Tematy
1 Rozwiązywanie zadań z konkursów fizycznych
Treści
-w zależności od potrzeby rozwiązywanie zadań z I, II i III etapu konkursu fizycznego oraz Polsko-Ukraińskiego Konkursu Fizycznego „Lwiątko”

KLASA II

1.Elektrostatyka
Tematy
1 Elektryzowanie ciał
2 Prawo Coulomba
3 Pole elektrostatyczne
Treści
-elektryzowanie przez tarcie, dotyk i indukcję, -dipol elektryczny, -siła wzajemnego oddziaływania ładunków elektrycznych, -pole centralne i pole jednorodne, -rozwiązywanie zadań problemowych z zakresu elektrostatyki

Prąd elektryczny
Tematy
1 Rozkład natężenia i napięcia w obwodach elektrycznych
2 Przepływ prądu elektrycznego przez ciecze i gazy
3 Prawo Ohma
4 I i II prawo Kirchhoffa
Treści
-umowny i rzeczywisty kierunek przepływu prądu, -natężenie i napięcie w łączeniu mieszanym,-napięcie jako różnica potencjałów, -chemiczne źródła energii elektrycznej, -elektrolity, -dysocjacja jonowa, -anoda, katoda, -zależność natężenia od napięcia w układzie współrzędnym, -rezystancja zastępcza w łączeniu mieszanym, -Kirchhoff „w węzłach” i „w oczkach”, -rozwiązywanie zadań tekstowych o podniesionym stopniu trudności z zakresu prądu elektrycznego

Elektromagnetyzm
Tematy
1 Siła magnetyczna
2 Indukcja elektromagnetyczna
3 Prąd przemienny
4 Prądnica prądu przemiennego
5 Transformator prądów przemiennych
Treści
-ilościowa zależność siły magnetycznej od B, I, l, -reguła lewej dłoni, -prąd indukcyjny, - zależność natężenia od czasu w prądzie przemiennym w układzie współrzędnym, -budowa i zasada działania prądnicy i transformatora, -przekładnia transformatora, -rozwiązywanie zadań tekstowych i problemowych z zakresu elektromagnetyzmu

Drgania i fale
Tematy
1 Zjawiska falowe
2 Rezonans mechaniczny
3 Rezonans akustyczny
4 Fale elektromagnetyczne
Treści
- rodzaje fal -fale poprzeczne i podłużne, -fale koliste i płaskie, -interferencja fal: wzmocnienie i wygaszanie, -dyfrakcja, -wzajemne pobudzanie się do drgań, -wykresy dźwięku na oscyloskopie, -radiolokacja, -fale radiowe, mikrofale, podczerwień, światło widzialne, nadfiolet, promieniowanie X, promieniowanie gamma, -rozwiązywanie zadań problemowych z zakresu fal

Optyka
Tematy
1 Zjawiska optyczne
2 Zwierciadła kuliste
3 Przyrządy optyczne
4 Zjawiska fotoelektryczne
Treści
-odbicie, rozproszenie, załamanie, rozszczepienie światła, -zaćmienie Słońca i Księżyca, -zjawisko dyfrakcji i interferencji światła, -zwierciadło kuliste i wklęsłe, -budowa i zasada działania lunety, lupy i mikroskopu, -zjawiska fotoelektryczne zewnętrzne i wewnętrzne, -pasma energetyczne, -fotoelektrony, fotojonizacja, - rozwiązywanie zadań problemowych z zakresu optyki

Fizyka jądrowa
Tematy
1 Promieniowanie jądrowe
2 Energia jądrowa
Treści
-rodzaje i zastosowanie promieniowania jądrowego, -energia wiązania jądra atomowego,-zastosowanie izotopów promieniotwórczych,-rozpad promieniotwórczy

Zadania konkursowe
Tematy
1 Rozwiązywanie zadań z konkursów fizycznych
Treści
-w zależności od potrzeby rozwiązywanie zadań z I, II i III etapu konkursu fizycznego oraz Polsko-Ukraińskiego Konkursu Fizycznego „Lwiątko”

KLASA III

Tematy
1 Rozwiązywanie zadań z konkursów fizycznych
Treści
-rozwiązywanie zadań z I, II i III etapu konkursu fizycznego oraz Polsko-Ukraińskiego Konkursu Fizycznego „Lwiątko” z zakresu treści koła fizycznego klas I i II

Pomoce dydaktyczne:

Zbiór zadań R.Subieta
Zbiór zadań dla gimnazjum L.Bober
Zbiór zadań z fizyki J.Jędrzejewski, W.Kruczek, A. Kujawski
Arkusze zadań z lat wcześniejszych z konkursów fizycznych
Programy multimedialne z fizyki
Edu- ROM Fizyka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.