X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14235
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej - zestawienie bibliograficzne w wyborze

Parlament Europejski oficjalnie ogłosił rok 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.
Celem projektu jest zwrócenie uwagi, iż osoby w podeszłym wieku nadal mogą brać czynnie udział w życiu codziennym w społecznościach lokalnych, dzielić się swoją wiedzą
i umiejętnościami. Ludzie starsi mają wiele do zaoferowania innym, także młodszym pokoleniom.Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej
zestawienie bibliograficzne w wyborze na podstawie zbiorów
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filii w Tychach
________________________________________

Książki:

1. Aktywność
Aktywność ludzi starszych na przykładzie polskich i francuskich stowarzyszeń społecznych / red. Małgorzata Dzięgielewska, Olga Czerniawska. - Łódź : Wydaw. WSE, 2000. - 159 s. ; 21 cm

2. Aktywność
Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów / red. nauk. Artur Fabiś. - Bielsko-Biała : Wydaw. WSA, 2008. - 158 s. : bibliogr. ; 24 cm. - (Biblioteka Gerontologii Społecznej)

3. Edukacja
Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych (diagnoza - potrzeby - prognozy) / red. Adam Horbowski, Jerzy Potoczny. - Rzeszów : Wydaw. URz., 2007. - 551, [1] s. : bibliogr. ; 24 cm

4. Gore, Irene
Wiek a aktywność życiowa / Irene Gore ; tłum. Henryk Wasylkiewicz. - Warszawa : PZWL, 1980. - 127, [1] s. ; 16 cm

5. Instytucjonalne
Instytucjonalne wsparcie seniorów - rozwiązania polskie i zagraniczne / red. Artur Fabiś. -Bielsko-Biała : Wydaw. WSA, 2007. - 219 s. ; 24 cm

6. Kempisty, Czesław
Geriorytm : gimnastyka dla seniorów / Czesław Kempisty, Maria Markowska. - Wrocław : KAW, 1987. - 130, [2] s. : rys. ; 20 cm

7. Kuński, Henryk
Elementy zdrowotne rekreacji fizycznej osób w wieku średnim / Henryk Kuński. – Warszawa : IWZZ., 1981. - 133, [2] s. : rys., bibliogr. ; 18 cm

8. Kuński, Henryk
Poradnik lekarski aktywności ruchowej osób w wieku średnim / Henryk Kuński, Mirosław Janiszewski. - Warszawa : PZWL, 1985. - 143, [1] s. : il., ind. ; 21 cm

9. Michalski, Andrzej
Rozmowy o przemijaniu : praktyczny przewodnik po wieku dojrzałym - rodzina, praca, seks, zdrowie / Andrzej Michalski, Irena Putek. - Poznań : Wydaw. Zysk i S-ka, 2004. - 220, [4] s. ; 21 cm

10. Mikulin, Aleksander A.
Aktywna długowieczność / Aleksander A. Mikulin. - Warszawa : Wydaw. Sport i Turystyka, 1984. - 118, [1] s. ; 19 cm

11. Niezabitowski, Marek
Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej : problemy uczestnictwa społecznego / Marek Niezabitowski. - Katowice : Wydaw. "Śląsk", 2007. - 187, [1] s. : bibliogr. ; 21 cm. -(Biblioteka Pracownika Socjalnego)

12. Rybczyńska, Irena
Jak być kochaną babcią? / Irena Rybczyńska. - Wyd.3. - Warszawa : Agencja Wydaw. J. Santorskiego, 1994. - 121,[2] s. : tabele, wykresy ; 23 cm

13. Seniorzy
Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie : wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii / red. nauk. Artur Fabiś. - Sosnowiec : Wydaw. WSZiM, 2005. - 208 s. : bibliogr. ; 24 cm

14. Sidorowicz, Wacław
Starość a sprawność / Wacław Sidorowicz. - Warszawa : Wydaw. Sport i Turystyka, 1974. -258, [1] s. : bibliogr., il. ; 17 cm

15. Społeczne
Społeczne wymiary starzenia się / red. Artur Fabiś, Marcin Muszyński. - Bielsko-Biała ; Łódź : Wydaw. WSA : UŁ, 2011. - 250 s. : ryc., rys., tablice, tabele; 24 cm. - (Biblioteka Gerontologii Społecznej ; t. 4). - Bibliogr. po rozdz..

16. Starsze
Starsze kobiety w kulturze i społeczeństwie / red. Edyta Zierkiewicz, współudział Alina Łysak. - Wrocław : MarMar, Marian Kaczorowski, 2005. - 268 s. : fot., bibliogr., ind. ; 23 cm

17. Style
Style życia w starości / pod red. Olgi Czerniawskiej. - Łódź : Wydaw. WSH-E, 1998. - 130 s. ; 20 cm

18. Szatur-Jaworska, Barbara
Podstawy gerontologii społecznej / Barbara Szatur-Jaworska, Piotr Błedowski, Małgorzata Dzięgielewska. - Warszawa : Wydaw. ASPRA-JR, 2006. - 322 s. : wykr., tabele, bibliogr. ; 24 cm

19. Wiśniewska-Roszkowska, Kinga
Starość jako zadanie / Kinga Wiśniewska-Roszkowska. - Warszawa : Inst. Wydaw. Pax, 1989. - 149 s. ; 19 cm

20. Wybrane
Wybrane obszary badawcze andragogiki / red.Barbara Juraś-Krawczyk. - Łódź : Wydaw. WSH-E, 2007. - 222 s. : bibliogr. ; 21 cm

21. Wybrane
Wybrane problemy osób starszych / red. Agnieszka Nowicka. - Kraków : IMPULS, 2006. - 298 s. ; 23 cm

22. Zawadzka, Anna
Oddziaływanie dziadków na wypoczynek wnuków / Anna Zawadzka. - Wrocław : Wydaw. UWr., 1999. - 171 s. : bibliogr. ; 24 cm. - (Prace Pedagogiczne UWr: nr CXXXI)

23. Zych, Adam A.
Człowiek wobec starości : szkice z gerontologii społecznej / Adam A. Zych. - Katowice : Wydaw. "Śląsk", 1999. - 163 s. : bibliogr. ; 21 cm. - (Biblioteka Pracownika Socjalnego)

Artykuły z czasopism:

1. Bieńko, Mariola
Znaczenie więzi wielopokoleniowych / Mariola Bieńko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 3-11

2. Bot, Jolanta
Babcia, dziadek i ja / Jolanta Bot // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 1, s. 43-45

3. Brzezińska, Małgorzata
Licealiści o osobach starszych / Małgorzata Brzezińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 2, s. 26-31

4. Dąbrowiecka, Hanna
Pomóc wyjść z cienia : uwagi o aktywności osób starszych / Hanna Dąbrowiecka // Niebieska Linia. - 2006, nr 6(47), s. 22-24

5. Dobrowolska, Mirosława
Seniorzy w warszawskich bibliotekach publicznych / Mirosława Dobrowolska // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 9, s.3-10

6. Kamień, Dorota
Nordic walking w nowej formie / Dorota Kamień // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. -2010, nr 8, s. 33-36

7. Król, Katarzyna
Aktywność ruchowa dojrzałych kobiet : moda czy konieczność / Katarzyna Król, Anna Maszorek-Szymala // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 1, s. 30-33

8. Muszyński, Marcin
Rozważania dotyczące aktywności seksualnej osób w trzecim wieku / Marcin Muszyński // Gerontologia Społeczna. - 2007, nr 1, s. 119-125

9. Orzechowska, Grażyna
Uniwersytet III wieku miejscem kontynuacji i wyzwalania działań na rzecz środowiska społecznego / Grażyna Orzechowska // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 2, s. 49-61

10. S., K.
O relacjach między wnukami i dziadkami / K. S. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -2008, nr 6, s. 37-39

11. Skura, Joanna
Dialog pokoleń / Joanna Skura // Wychowawca. - 2009, nr 12, s. 9-11

12. Sowa, Józef
Żyjemy dłużej - jak się zdrowo zestarzeć / Józef Sowa // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. -2011, nr 8, s. 4-9

13. Stefaniak, Monika
Nordic Walking w programowaniu aktywności fizycznej osób starszych / Monika Stefaniak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 11, s. 43-48

14. Sutor-Głodzik, Paulina
Obraz najstarszego pokolenia w percepcji małych dzieci / Paulina Sutor-Głodzik, Joanna A. Wnęk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 6, s. 33-37

15. Szarota, Zofia
Klub seniora jako instytucja kultury (na przykładzie Klubu Seniora "Zacisze" w Pile) / Zofia Szarota // Gerontologia Społeczna. - 2006, nr 1, s. 9-17

16. Szymańska, Marta
Senior w rodzinie / Marta Szymańska // Wychowawca. - 2009, nr 12, s. 12-14

17. Trafiałek, Elżbieta
Uniwersytety Trzeciego wieku w zapobieganiu marginalizacji społecznej ludzi starych / Elżbieta Trafiałek // Gerontologia Społeczna. - 2006, nr 1, s. 19-25

18. Wilgosiewicz-Begińska, Joanna
Twórczość ludzi w podeszłym wieku oraz jej pozytywny wpływ na starzenie się / Joanna Wilgosiewicz-Begińska, Justyna Chrobak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 1,
s. 38-45

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.