X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 14218

Program adaptacji uczniów "Nie straszna nam IV klasa"

Autorski program
wychowawczo-dydaktyczny
„Nie straszna nam IV klasa”

Opracowała Żaneta Podlipniak
nauczyciel języka angielskiego
w Szkole Podstawowej
w Drawsku Pomorskim

Drawsko Pomorskie, rok szkolny 2010/2011


I. WSTĘP

Obawy dotyczące zmiany I etapu edukacyjnego na II dotyczą nie tylko samych uczniów, ale również ich Rodziców, a także nauczycieli klas IV-VI, w tym nowego wychowawcy.

Uczniowie rozstają się ze swoją ukochaną Panią, zmieniają swoją klasę, dobrze znane otoczenie. Staje przed nimi nie tylko nowy wychowawca, ale wielu nauczycieli różnych przedmiotów. Uczniowie gubią się w natłoku nowych nazwisk, wymagań, kryteriów oceniania.

Rodzice martwią się o swoje pociechy, o to, jak sobie poradzą na nowym – wymagającym etapie życia i nauki. Sami są również zagubieni, przyzwyczajeni do jednego nauczyciela, z którym kontaktowali się prawie codziennie; do systemu oceniania wiadomości i umiejętności oraz zachowania ich dzieci.

Nauczyciele klas IV-VI także mają obawy, jacy uczniowie przyjdą do klasy IV, czy szybko przyzwyczają się do nowych zmian, czy dadzą sobie radę z nowymi przedmiotami, co już potrafią, a z czym mają kłopoty.

Wreszcie, nowy wychowawca zastanawia się, z jakimi uczniami i Rodzicami przyjdzie mu współpracować przez 3 lata, czy uda im się nawiązać dobry kontakt, łagodnie rozwiązywać konflikty, doprowadzać do kompromisów.

Ten program jest napisany właśnie z myślą o nich – uczniach, Rodzicach, wychowawcy – nauczycielu języka angielskiego. Celem programu jest ułatwienie przejścia uczniów klasy III do klasy IV.


II. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU

Program ten będzie realizowany 2 razy w miesiącach kwietniu, maju i czerwcu z uczniami klasy III f oraz podczas spotkania z Rodzicami z nowym wychowawcą.


III. CELE

III.1. CELE OGÓLNE

Cele ogólne tego programu są zgodne z założeniami Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i zakładają:
1) respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń – szkoła – dom rodzinny;
2) kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości;
3) poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych warunków do nauki i zabawy; rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie.

III. 2. CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele szczegółowe zakładają pomoc w łagodnym przekroczeniu progu klasy III – IV poprzez:
1) integrację zespołu klasowego z nowym wychowawcą w klasie IV;
2) uświadomienie uczniom i rodzicom, jakie zmiany czekają ich w klasie IV;
3) rozmowy z rodzicami na temat jak pomóc dziecku przekraczającemu próg klasy III – IV;
4) zabawę językiem angielskim, mającą na celu integrację zespołu klasowego z nowym wychowawcą, a także poznanie sposobu i metod pracy na języku angielskim z nowym nauczycielem.


IV. TREŚCI

Treści programu skierowane do uczniów:
1) poznajemy się wzajemnie;
2) jakie zmiany czekają nas w klasie IV;
3) jak poradzić sobie ze stresem, kłopotami i nauką w klasie IV;
4) czego już nauczyliśmy się na języku angielskim, a czego jeszcze będziemy się uczyć (przedstawianie się, alfabet, liczby, części ciała, dom, pogoda, uczucia i stany, dni tygodnia, zwierzęta, godziny, czynności, święta)

Treści skierowane do Rodziców:
1) prawa rozwojowe dziecka dziesięcioletniego;
2) jakie zmiany czekają nas w klasie IV;
3) jak pomóc dziecku w klasie IV.


V. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Przewiduje się, iż uczniowie:
1) poznają bliżej nowego wychowawcę;
2) poznają zmiany czekające je w klasie IV;
3) powtórzą wiadomości z języka angielskiego zdobyte w klasie III;
4) dowiedzą się, czego nauczą się na języku angielskim w klasie IV;
5) bez obaw przekroczą próg z klasy III do IV.


VI. SPOSOBY REALIZACJI CELÓW

VI. 1. FORMY PRACY
• Praca z całym zespołem
• Praca w grupach
• Praca w parach
• Praca indywidualna

VI. 2. METODY
• Podająca
• Problemowa
• Aktywizujące

VI. 3. TECHNIKI
• gry i zabawy integrujące
• gry i zabawy językowe
• ankiety
• rozmowy
• dyskusje

VI. 4. POMOCE DYDAKTYCZNE
• tablica
• odtwarzacz CD
• karty pracy
• karty obrazkowe


VII. KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
Nowy wychowawca będzie obserwował uczniów pod względem zaangażowania w zabawy, dyskusje.


VIII. EWALUACJA PROGRAMU

Ewaluacji dokona się na podstawie:
1. Obserwacji uczniów podczas zajęć – pracy, zaangażowania, aktywności, osiągnięć.
2. Ankiety dla uczniów i Rodziców.
3. Refleksji nowego wychowawcy.


BIBLIOGRAFIA

Agencja Informacji użytkowej, „Jak żyć z ludźmi? – program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży”, 1989.

Ernst Ken, „Szkolne gry uczniów”, WSiP, 1991.

Jagiełła Jarosław, „Gry psychologiczne w szkole”, OWN, 2004.

Komorowska Hanna „O programach prawie wszystko”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.

Palomares Susanna, Schilling Dianne, Winch Kathy „Skrzynia skarbów – ćwiczenia grupowe”, Fraszka Edukacyjna, 2008.

Żebrowska Maria „Psychologia dzieci i młodzieży”, PWN 1980.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.