X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14215
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Scenariusz zajęcia diagnozującego umiejętności dzieci "Jestem mistrzem w rachowaniu i mówieniu, spostrzeganiu i słuchaniu"

Scenariusz zajęcia diagnozującego dojrzałość szkolną
w grupie dzieci 5 i 6 – letnich.
Opracowała: Iwona Spurek - Majka
Temat: „Jestem mistrzem w rachowaniu i mówieniu, spostrzeganiu i słuchaniu.”
Cele:
•Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia i doskonalenia sprawności umysłowych, spostrzegania, uwagi i pamięci;

•Sprawdzenie kompetencji dzieci w zakresie opanowania dodawania, odejmowania i rozwiązywania zadań z treścią;
- zna cyfry w zakresie 0 -10,
- dodaje i odejmuje w zakresie 0 -10,
- rozwiązuje proste działania matematyczne,
- wspiera koordynację wzrokowo – ruchową;

•Sprawdzenie kompetencji dzieci w zakresie analizy i syntezy słuchowej;
- wyróżnia sylaby i głoski w słowach,
- łączy słowa z sylab i głosek;

•Sprawdzenie kompetencji dzieci w zakresie analizy i syntezy wzrokowej oraz pamięci i spostrzegawczości;
- składa pocięty obrazek w całość,
- odgaduje brakujący element;

•Wprowadzenie dziecka w świat liter;
- nabywa umiejętności czytania globalnego;

•Rozwijanie aktywności twórczej u dzieci poprzez ekspresję ruchową;
- wdraża się do uważnego słuchania, poprawnego reagowania na polecenia;
- rozróżnia prawą i lewą stronę;

•Doskonalenie współdziałania w zespole;
•Wpajanie nawyku dbania o porządek w miejscu pracy.
Metody:
•słowna – oparta na poleceniach dla dzieci;
•oglądowa – oparta na obserwacji;
•czynna – działań stawianych do wykonania;
•elementy metody „Dziecięca matematyka” według E. Gruszczyk – Kolczyńskiej;
•metoda opowieści ruchowej C. Thulina.
Formy pracy:
•praca z całą grupą;
•praca indywidualna.
Środki dydaktyczne:
•kartki z imionami dzieci
•płyta CD z piosenką „Jedzie pociąg”
•balon z obrazkami
•mata z cyframi i znakami matematycznymi
•patyczki kolorowe
•zestawy obrazków do syntezy słuchowej
•obrazki do pocięcia i złożenia w całość
•zestaw przedmiotów potrzebnych do zabawy „Czego brakuje?”

Przebieg zajęcia:

1.Opowieść ruchowa „Wyprawa w świat liczenia i mówienia, spostrzegania i słuchania”.

2.Odszukaj swoje imię – zadaniem dzieci jest odszukanie swoich imion zapisanych na kartkach, rozłożonych na dywanie.

3.„Paczka” – odebranie paczki pozostawianej pod drzwiami klasy przez tajemniczą osobę. W paczce znajdują się zadania dla dzieci.
ZADANIA:
1.„Balon z obrazkami” – w napompowanym balonie znajdują się złożone w kostkę obrazki różnych przedmiotów. Zadaniem dzieci jest przebicie balonu, następnie każdy wybierze sobie jeden obrazek. Po kolei dzieci dzielą dany wyraz na sylaby, wyszczególniając też głoskę w nagłosie i w wygłosie. Chętne dzieci próbują głoskować.

2. „Jaki wyraz powiedziałam?” – Każde dziecko losuje jeden obrazek. Nauczyciel mówi wyrazy głoskami, zadaniem dziecka jest poprawne zsyntezowanie głosek i uniesienie obrazka.

3.„Dodawanie na dywanie” – zadaniem dzieci jest rozwiązanie prostych działań matematycznych, skacząc obunóż na dane pole, np. 3 + 4 = 7, nauczyciel mówi: 3 (dziecko odnajduje tę cyfrę na przygotowanej przez nauczyciela macie, skacząc na cyfrę obunóż), dodać (dziecko odnajduje znak + na macie, skacząc na niego obunóż), 4 (dziecko odnajduje tę cyfrę na macie, skacząc na cyfrę obunóż), równa się (dziecko odnajduje znak = , skacząc na niego obunóż), kończąc, dziecko skacze obunóż na poprawny wynik działania.

4.„Patyczki mam, dodaję i odejmuję sam” – zadania z treścią. Dzieci dokonują obliczeń na patyczkach i podają wynik .

•Pusty autobus wyjechał z zajezdni. Na pierwszym przystanku wsiadło 5 pasażerów. Na drugim przystanku wsiadło 3 pasażerów. Ilu pasażerów jedzie teraz autobusem?

•Na parkingu zaparkowanych jest 10 samochodów. 5 samochodów odjechało. Ile samochodów pozostało na parkingu?

•Zadanie złożone dla chętnych dzieci.

- Na łące pasły się 3 koniki, ale po chwili przygalopowały jeszcze 4 koniki. Przyszedł gospodarz i zabrał 7 koników. Ile koników pasie się teraz na łące?

5.Zabawa „Czego brakuje?” – wyznaczone dziecko odwraca się, a inne chowa jeden bądź dwa przedmioty leżące na materiale, zadaniem dziecka jest odgadnięcie brakującego elementu spośród rozłożonych przedmiotów.

6.„Wytnij i złóż w całość” – zadaniem dziecka jest wyciąć obrazek, a następnie scalić poszczególne jego części w całość.

7. Ewaluacja – „Słoneczka i chmurki w wagonach”. Zadaniem dzieci jest wyrazić swoje wrażenia po skończonych zajęciach, poprzez przyklejenie w pierwszym wagoniku słoneczek – jeśli zajęcia się spodobały, natomiast drugi wagonik posłuży do przyklejenia chmurek w przypadku gdy zajęcia nie spełniły oczekiwań dzieci.


Załączniki

1.Opowieść ruchowa „Wyprawa w świat liczenia i mówienia, spostrzegania i słuchania” .
Żeby zacząć już zabawę zapraszam na wyprawę w świat liczenia i mówienia, spostrzegania i słuchania. Kto chce ze mną tam wyruszyć do pociągu wsiadać musi. Ale zanim to zaczniemy, do wyprawy się przygotujemy. Zatem zaczynamy.
Za oknami słońce świeci do wyprawy przygotowują się dzieci. Musimy się ubrać. Zakładamy prawy but, zakładamy lewy but, czapkę z daszkiem, o już wszyscy gotowi w takim razie dobieramy się w pary i maszerujemy na stację gdzie czeka na nas pociąg. Idą dzieci drogą i między kamykami przejść nie mogą ...,a więc je przeskakują (hop, hop, hop). Aż tu nagle wiatr się zrywa i z głów dzieciom czapki porywa. Biegają dzieci biegają i swoje czapki chwytają. Raz skaczą do góry, raz się schylają, no proszę już wszyscy swoje czapki mają. O słychać nadjeżdżający pociąg. Proszę wsiadać miejsce zajmować, swoje imię odnajdywać. (Każdy stoi obok kartki ze swoim imieniem). Toczy się pociąg, toczy po torach, dzieci po prawej witają gąsiorka, po lewej zaś stronie wesołe zjawisko – to klaun skacze wysoko i nisko (dzieci w rytm muzyki poruszają się po sali).
Naszej podróży nadszedł już kres, każdy z nas w krainie liczenia i mówienia, spostrzegania i słuchania już jest. O, słyszę, że za drzwiami ktoś jest (słychać pukanie do drzwi, za drzwiami pozostawiona jest paczka, w której mieszczą się zadania do wykonania dla dzieci).

2.Karty pracy – „Wytnij i złóż w całość”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.