X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14193
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Konkurs afiszowy z cyklu "Łap punkty" pt.: "Wiem wszystko o bibliotece"

Konkurs afiszowy z cyklu „Łap punkty” pt.: „Wiem wszystko o bibliotece”

Regulamin konkursu:

1.Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów z klas IV – VI.
2.Trwać będzie przez cały rok szkolny, od września do czerwca.
3.Konkurs polega na uzyskaniu jak największej liczby punktów w roku szkolnym.
4.Co miesiąc możesz wziąć udział w konkursie i zdobyć punkty.
5.W każdy pierwszy czwartek miesiąca na planszy będą umieszczone zestawy pytań, na które należy odpowiedzieć.
6.Aby wziąć udział w konkursie należy uważnie przeczytać i odpowiedzieć na zamieszczone na planszy pytania.
7.Odpowiedzi na pytania (podpisane: imię, nazwisko, klasa) należy przynosić do biblioteki szkolnej.
8.Termin udzielania odpowiedzi mija ostatniego dnia każdego miesiąca.
9.Osoba, która uzyska największą liczbę punktów otrzyma na zakończenie roku szkolnego nagrodę - niespodziankę.

PYTANIA KONKURSOWE:

Wrzesień:
1.Kto może zostać czytelnikiem biblioteki szkolnej?
2.Twórca książki to ...?
3.Wykaz błędów dołączonych do książki to:
a)errata,
b)błędnik,
c)spis treści.
4.Na czym pisano przed wynalezieniem papieru?
5.Z czego składa się katalog biblioteczny?

Październik:
1.Jak nazywa się w bibliotece miejsce służące do czytania książek i czasopism?
2.Co to znaczy, że książka wydana jest anonimowo?
3.Pierwsza strona książki, zawierająca tytuł, nazwisko autora, ilustratora i inne dane to:
a)obwoluta,
b)strona tytułowa,
c)spis treści.
4.Piśmiennictwo na papirusowych zwojach rozwinęło się po raz pierwszy:
a)w Grecji,
b)w Starożytnym Egipcie,
c)w Mezopotamii.
5.Jakie katalogi znajdują się w bibliotece?

Listopad:
1.Czytelnia jest miejscem, w którym:
a)wypożyczamy książki,
b)kupujemy książki,
c)czytamy książki na miejscu.
2.Zmyślone nazwisko lub przezwisko, pod którym ukrywa się autor, to...?
3.Jakie informacje o książce można znaleźć na stronie tytułowej książki? Wymień co najmniej dwa elementy.
4.Które z podanych nazwisk jest nazwiskiem wynalazcy druku?
a)Jan Długosz,
b)Jan Gutenberg,
c)Jan Kochanowski.
5.W jakim katalogu będziesz szukać książki, gdy znasz nazwisko autora?

Grudzień:
1.Jak nazywają się meble, na których układa się książki w bibliotece?
2.Znany na całym świecie autor baśni to:
a)Andersen,
b)Mickiewicz,
c)Kipling.
3.Czy każda książka w bibliotece ma swoją kartę książki?
4.Jedna z muz, uważana za opiekunkę historii, przedstawiana z rozwiniętym zwojem papirusu to... ?
5.Książka ma więcej niż trzech autorów. Ty znasz jaj tytuł.W którym katalogu będziesz jej szukał?

Styczeń:
1.Jakim jednym słowem określa się wszystkie książki w bibliotece?
2.Obok autora współtworzą książkę:
a)redaktor, ilustrator,
b)reżyser, ilustrator,
c)aktor, tłumacz.
3.W książce są ponumerowane... ?
4.Które z podanych zdań nie jest początkiem baśni:
a)W wodach mórz, rzek i stawów żyją różne...
b)Działo się to w roku 1437...
c)Za górami, za lasami...
5.Książka została wydana anonimowo. Znasz jej tytuł. W którym katalogu będziesz jej szukać?

Luty:
1.W jakich godzinach biblioteka szkolna otwarta jest w czwartek?
2.Który z wymienionych pisarzy jest laureatem Nagrody Nobla:
a)Bolesław Prus,
b)Henryk Sienkiewicz,
c)Jan Brzechwa.
3.Jak nazywamy obrazki w książce?
4.Jedna z muz, pierwotnie opiekunka śpiewu i muzyki, później patronka tragedii, przedstawiana z maską tragediową w lewej ręce i maczugą na której opierała rękę prawą to... ?
5.Co oznacz skrót UKD?

Marzec:
1.Obwoluta to:
a)samodzielny rozdział książki,
b)pierwsza strona książki,
c)rodzaj okładki mającej charakter ochronny lub reklamowy.
2.Jak nazywa się przeniesienie utworu literackiego (np. powieści) na scenę w teatrze?
3.Na jakie dwa główne działy dzielimy książki?
4.Przyjrzyj się uważnie narysowanym znakom, które pojawiają się na ekranie telewizora podczas emisji niektórych programów. Napisz, co one oznaczają.
a)Ο ( w kolorze zielonym)
b)Δ ( w kolorze żółtym)
c)ڤ (kwadrat) ( w kolorze czerwonym)
5.Ile jest podstawowych działów w katalogu rzeczowym?

Kwiecień:
1.Sygnatura oznacza:
a)numer książki w czytelni,
b)miejsce książki na półce,
c)ilość egzemplarzy danej książki.
2.W jakim słowniku sprawdzisz pisownię wyrazu?
3.Do literatury pięknej zaliczamy:
a)encyklopedie, słowniki,
b)leksykony, słowniki,
c)powieści, opowiadania, wiersze.
4.Co oznacza termin MASS MEDIA?
5.Czy encyklopedię powszechną znajdziesz w katalogu pod nazwiskiem autora?

Maj:

1.Co to jest prasa?
2.W jakim porządku ułożone są hasła w encyklopediach?
3.Książka popularnonaukowa:
a)podaje informacje z różnych dziedzin wiedzy,
b)zawiera wątki fabularne,
c)opowiada jakąś historię fantastyczną.
4.Program komputerowy, który umożliwia rozmowę przez internet„na żywo” to...?
5.Szukając książek na temat historii Polski, skorzystam z katalogu:
a)alfabetycznego,
b)rzeczowego,
c)tytułowego.

Czerwiec:
1.Uzupełnij tekst.

„Dawno temu, w .................roku, bracia Lumiere nakręcili pierwszy w świecie film. Jednak za datę powstania kinematografii przyjęto ............. rok. Pierwsze filmy były nieme, ale rozwój techniki szybko to zmienił. W .................roku wyprodukowano pierwszy film dźwiękowy. Film kolorowy można było obejrzeć pięć lat później czyli w ............ roku.
Na początku lat osiemdziesiątych XX wieku wprowadzono na rynek filmy na kasetach...................... . Szybki rozwój techniki spowodował, że w .............. roku zaczęto produkować film na płytach .................. . Mają one najlepszą jakość obrazu i dźwięku, ponieważ są nagrane cyfrowo.
Obecnie filmy możemy oglądać w ............... , na kasetach ...................... i płytach .................... . „


PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI:

Wrzesień:
1.Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
2.Autor.
3.a) – errata.
4.Skały, skóry, kora drzew, gliniane tabliczki, papirus, pergamin.
5.Z kart katalogowych.

Październik:
1.Czytelnia.
2.Bezimiennie.
3.b) – strona tytułowa.
4.b) – w starożytnym Egipcie.
5.Alfabetyczny i rzeczowy, ewentualnie tytułowy.

Listopad:
1.c) – czytamy książki na miejscu.
2.Pseudonim.
3.Autor, tytuł, miejsce i rok wydania, wydawnictwo, nazwisko i lustratora, tłumacz.
4.b) – Gutenberg.
5.W katalogu alfabetycznym.

Grudzień:
1.Regały.
2.a) – Andersen.
3.Tak.
4.Klio.
5.W katalogu alfabetycznym.

Styczeń:
1.Księgozbiór.
2.a) – redaktor, ilustrator.
3.Strony.
4.b) – działo się to w roku 1437...
5.w katalogu alfabetycznym.

Luty:
1.Biblioteka w czwartek czynna jest od 7.55 do 14.00.
2.b) – H. Sienkiewicz.
3.Ilustracje.
4.Melopomena.
5.Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna.

Marzec:
1.c) – rodzaj okładki mającej charakter ochronny lub reklamowy.
2.Adaptacja.
3.1. Literatura piękna, 2. Literatura popularnonaukowa.
4.a) – programy dla dzieci
b) – programy dla dzieci za pozwoleniem dorosłych.
c) – programy dla dorosłych.
5.10, w tym jeden jest pusty.

Kwiecień:
1.b) – miejsce książki na półce.
2.W ortograficznym.
3.C) – powieści, opowiadania, wiersze, bajki, baśnie.
4.Mass media – środki masowego przekazu, głównie: prasa,
radio i telewizja; w szerszy znaczeniu: także film, plakat, kasety.
5.Nie, bo jest to dzieło zbiorowe, ma ponad 3 autorów.

Maj:
1.Prasa – ogół wydawnictw drukowanych periodycznie:
gazet i czasopism.
2.Alfabetycznie.
3.a) – podaje informacje z różnych dziedzin wiedzy.
4.„gadu – gadu”
5.b) – rzeczowego.

Czerwiec:
1. Uzupełnij tekst.

Dawno temu, w 1895 roku, bracia Lumiere nakręcili pierwszy w świecie film. Jednak za datę powstania kinematografii przyjęto
1896 rok. Pierwsze filmy były nieme, ale rozwój techniki szybko to zmienił. W 1927 roku wyprodukowano pierwszy film dźwiękowy. Film kolorowy można było obejrzeć pięć lat później czyli 1932 roku.
Na początku lat osiemdziesiątych XX wieku wprowadzono na rynek filmy na kasetach wideo. Szybki rozwój techniki spowodował, że w 1997 roku zaczęto produkować film na płytach DVD. Mają one najlepszą jakość obrazu i dźwięku, ponieważ są nagrane cyfrowo.
Obecnie filmy możemy oglądać w kinach, na kasetach wideo i płytach DVD .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.