X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 14125
Przesłano:

Zabawy z rodzeństwem. Konspekt zajęć zintegrowanych

Konspekt zajęć zintegrowanych

Data: 26.09.2011 r.
Imię i nazwisko prowadzącego: Aleksandra Domin
Klasa: I B
Czas trwania: 45 min.

Temat bloku: Moja rodzina
Temat dnia: Zabawy z rodzeństwem

Cel główny:
- Uczeń zna zasady współpracy w grupie podczas zabawy
Cele operacyjne
Uczeń:
- zna litery A, M, T oraz O
- tworzy poprawnie wyraz z sylab MA i TA
- potrafi czytać krótkie teksty zawierające poznane litery oraz wyrazy
- potrafi komunikować się oraz współpracować w grupie

Metody: podająca, problemowa, praktyczna
Formy: w grupach, indywidualna

Środki dydaktyczne: karteczki z sylabami MA oraz TA (po 3 sztuki każdej sylaby dla jednej grupy), lista z pytaniami, podręcznik oraz ćwiczenia („Gra w kolory”)

Przebieg zajęć:
1. Przywitanie się z dziećmi oraz podanie tematu zajęć.
2. Przeprowadzenie konkursu z podziałem na 2 grupy – pytania dotyczące wiedzy zdobytej podczas minionych kilku dni. Podsumowanie oraz ogłoszenie wyników rywalizacji. (załącznik nr 1)
3. Układanie w grupach wyrazów z poznanych wcześniej sylab (mama, tata, mata, tama). (karteczki z sylabami)
4. Ćwiczenia śródlekcyjne.
5. Sprawdzenie poprawności i płynności czytania przez uczniów tekstów z podręcznika.
6. Wykonanie ćwiczenia – Ćw. 1, str. 25, ćw. 2 i 3.
7. Zadawanie pytań dotyczących wyrazów z głoską „O” na początku, w środku oraz
na końcu wyrazów.
8. Dzielenie wyrazów na sylaby. Ocena poprawności wykonania zadania.

Uwagi:........................................

Podpis osoby prowadzącej zajęcia:..................................
Podpis opiekuna stażu:........................................

Załącznik nr 1 – lista pytań:

1. Podziel na sylaby wyraz „lokomotywa”. Ile ten wyraz ma sylab?
2. Ile „o” jest w wyrazie „samolot”?
3. Ile wyrazów jest w zdaniu: „Moje auto jest czerwone.”?
4. Podaj dwie charakterystyczne cechy, żeby rozpoznać, że mamy zapisane zdanie.
5. Wymień, jakie do tej pory poznaliśmy litery.
6. Wymień przynajmniej trzy samogłoski.
7. Wymień cztery pory roku.
8. W którą stronę musimy się najpierw odwrócić, kiedy chcemy przejść przez jezdnię?
9. Jakie miasto jest stolicą Polski?
10. Jak się nazywa znak, który zapisujemy na końcu w pytaniu?
11. Podziel na sylaby wyraz „pomarańcze”.
12. Mamy liczby 6 i 8. Która jest mniejsza i o ile?
13. Jakie dwa słowa kończą się głoską „o”?
14. Wymieńcie pięć rzeczy, które najczęściej w domu wykonuje mama.
15. Wymień cztery instrumenty muzyczne.
16. Z jakich części składa się piosenka?
17. Jakim kolorem na mapie zaznaczone są niziny?
18. Jakim kolorem na mapie zaznaczone są rzeki?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.