X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14084
Przesłano:

Jak to napisać, czyli struktura autorskiego programu nauczania

Słowo "struktura" ma bardzo wiele znaczeń,termin ten jako definicja językowa oznacza:

1. układ części składowych oraz zespół związków między nimi właściwy dla danego systemu jako całości;
2. sam zespół tych związków lub sam układ elementów danej całości.
Nas bardziej dotyczy definicja druga, która bardziej akcentuje fakt, poprawnego układu elementów, w tym przypadku składowych programu nauczania jaki chcemy przygotować.

STRUKTURA AUTORSKIEGO PROGRAMU NAUCZANIA:

I. Wiadomości wstępne:
- tytuł
- przedmiot
- typ szkoły
- liczba godzin w cyklu kształcenia
- autor programu oraz jego współautorzy z uwzględnieniem ich doświadczenia zawodowego.

II. Wstęp:
- założenia metodyczne oraz dydaktyczno-wychowawcze programu (np.:nurt,teoria,na której opiera się struktura programu)
- charakterystyka odbiorcy - ucznia,do którego program jest adresowany
- niezbędne warunki realizacji programu (lokal,wyposazenie, pomoce dydaktyczne itp.)

III. Cele edukacyjne (nauczania)(po co?):
- cele ogólne zgodne z podstawą programową i misją szkoły
- cele szczegółowe
- cele uzupełniające czyli te,które nie wynikają z podstawy programowej,ale które chcemy realizować

IV. Treści nauczania (tematyka materiału edukacyjnego)(co?):
- treści podstawowe zgodne z podstawą programową
- treści uzupełniające spójne z podstawa programową

V. Procedury osiągania celów (wskazania metodyczne do realizacji, komentarz merytoryczny)(w jaki sposób?):
- metody pracy
- formy pracy
- indywidualizacja(wtedy,gdy program nie jest indywidualny)
- techniczne środki nauczania
- podręczniki,książki pomocnicze(te z których ma korzystać uczeń)

VI. Procedury ewaluacji:
- wymagania na oceny
- sposoby i metody ewaluacji
- przykłady ewaluacji (przykłady technik kontroli osiągnięć)
Jeśli jest to program terapeutyczny, gdzie nie ma skali ocen to należy określić jakie mogą być dokonania ucznia po realizacji programu.

VII. Inne:
Mogą być tu załączone materiały typu;
- scenariusze zajęć
- arkusze obserwacji
- wykazy literatury potrzebnej do realizowania programu itp.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.