X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 14069
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Program koła strzeleckiego "Mauser"

1. Wstęp
Specyficzna dyscyplina, jaką jest strzelectwo sportowe kształci u młodych ludzi pożądane cechy charakteru, a mianowicie: wytrwałość, cierpliwość, współzawodnictwo sportowe, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, opanowanie, samokontrolę i rozwagę. Jej uprawianie daje niewątpliwie dużo satysfakcji. Ponadto może stanowić element przysposabiania młodzieży do odpowiedzialności za obronę państwa, stanowi korelację z edukacją dla bezpieczeństwa oraz jest wspaniałym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Strzelectwo sportowe pobudza młodych ludzi do rozwijania zainteresowań politechnicznych oraz może być metodą zwalczania patologii.
Zdaję sobie sprawę, że nie każda szkoła posiada własną strzelnicę sportową, jednakże we współpracy z Ligą Obrony Kraju istnieje możliwość powołania do działalności szkolnego koła strzeleckiego.

2. Cele
• Upowszechnianie znajomości broni strzeleckiej.
• Kształtowanie cech charakteru i postawy ucznia ściśle związanych z dyscypliną i samokontrolą.
• Kształtowanie zasad sportowej rywalizacji podczas treningów i zawodów.
• Udział w lokalnym życiu sportowym oraz działaniach popularyzujących strzelectwo.
• Stałe podnoszenie poziomu szkolenia strzeleckiego członków szkolnego koła.
• Kreowanie cech charakteru przeciwdziałających patologii (wytrwałość, cierpliwość, współzawodnictwo sportowe, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, opanowanie, samokontrola i rozwaga).
• Pogłębianie zainteresowań strzelectwem sportowym uczniów w ramach spędzania wolnego czasu.

3. Realizacja celów szkolnego koła strzeleckiego
• Organizowanie szkoleń i treningów dla młodzieży szkolnej.
• Organizowanie zawodów oraz imprez strzeleckich jak również udział w zawodach i imprezach organizowanych przez LOK w Wałczu.
• Stwarzanie odpowiednich warunków do uprawiania strzelectwa poprzez zapewnienie bezpieczeństwa na strzelnicy LOK w Wałczu, opieki instruktorskiej, dobór broni, urządzeń i materiałów szkoleniowych.
• Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i popularyzującej w zakresie strzelectwa sportowego.

4. Przygotowanie młodzieży do udziału w zawodach strzeleckich
I. Zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią.
• Warunki bezpieczeństwa podczas ćwiczeń z bronią oraz podczas strzelania.
II. Broń sportowa.
• Typy strzeleckiej broni sportowej.
• Przeznaczenie poszczególnych części karabinka sportowego (broń pneumatyczna otwarta i zamknięta).
III. Zjawisko strzału, trajektoria lotu pocisku.
• Opis zjawiska strzału i mechanizm jego powstawania.
• Trajektoria lotu pocisku.
• Wpływ warunków meteorologicznych na trajektorię lotu pocisku.
IV. Składanie się do strzału, celowanie i oddawanie strzału.
• Typy pozycji strzeleckich.
• Układ ciała i broni.
• Przyrządy celownicze i punkt celowania.
• Poprawne oddawanie strzału.
• Skupienie strzałów i korygowanie błędów. Błędy skupienia.
V. Zachowanie się na strzelnicy sportowej.
• Przygotowywanie stanowiska strzeleckiego.
• Zajmowanie stanowiska strzeleckiego.
• Zachowanie się na stanowisku strzeleckim.
• Załadunek broni.
• Oddawanie strzału.
• Kontrola wyników i analiza popełnionych błędów podczas strzelania.

5. Obszary ewaluacji osiągnięć uczniów
• Umiejętność wykorzystania znajomości przepisów bezpieczeństwa podczas zajęć praktycznych.
• Stosowanie teorii strzelania podczas treningów i zawodów strzeleckich.
• Stosowanie w praktyce zasad sportowej rywalizacji.
• Udział w zawodach strzeleckich.

6. Literatura
1. Gintowt Mirosław - Vademecum strzelectwa sportowego : materiały dydaktyczne dla nauczycieli "Przysposobienia obronnego", do realizacji działu "Strzelectwo sportowe"
w szkołach ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo Naukowe WSK 2004 r.
2. Czerwiński Marek – Broń sportowa i wyczynowa. Poradnik, Wydawnictwo Bellona, 2009 r.
3. http://pl.wikipedia.org/wiki/Strzelectwo

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.