X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 13984
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Scenariusz dnia otwartego dla klas szóstych

SCENARIUSZ DNIA OTWARTEGO DLA KLAS SZÓSTYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

CELEM akcji jest:
• zaproszenie uczniów klas szóstych do nauki w Gimnazjum nr 7
• zintegrowanie dzieci z różnych szkół,
• zainteresowanie uczniów środowiskiem przyrodniczym,
• wdrażanie uczniów do pracy metodami aktywnymi,
• kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

MIEJSCE SPOTKANIA – sala chemiczna Gimnazjum nr 7
PLAN DNIA:
1. Powitanie dzieci w holu szkoły przez wybranych uczniów i nauczycieli.
2. Podział dzieci na grupy kilkuosobowe i rozdanie kart pracy.
3. Przejście do klasy chemicznej, powitanie przez nauczyciela i krótkie zaprezentowania stanowisk pracy.
4. Na zakończenia dnia dzieci oddają swe karty pracy – najlepiej wykonane są nagrodzone upominkami.


STANOWISKA PRACY UCZNIÓW

UWAGA: WSZYSTKIE DOŚWIADCZENIA PRZEPROWADZANE PRZEZ GOŚCI ODBYWAJĄ SIĘ PRZY POMOCY I NADZORZE WYBRANEJ GRUPY UCZNIÓW GIMNAZJUM!!!

STANOWISKO 1. BADANIE WŁAŚCIWOŚCI SUBSTANCJI

Goście otrzymują w probówkach (pudełeczkach) próbki różnych substancji, które muszą rozpoznać wykonując proste doświadczenia.
Pomoce dydaktyczne ;
 substancje chemiczne: sól, cukier, mąka, kwasek cytrynowy, siarka, opiłki żelaza, miedź, olej jadalny, proszek do pieczenia, soda oczyszczona,nafta, woda
 sprzęt: probówki, statywy, bagietki

STANOWISKO 2. CZY TO KWAS CZY ZASADA?
Przeprowadzenie doświadczeń przy wykorzystaniu wskaźników oraz roztworów potrzebnych do wykonania reakcji strąceniowych w mikroskali.
Pomoce dydaktyczne: probówki, statywy, szkiełka zegarkowe, pipetki, bagietki, roztwory zawierające jony SO42-, PO43-, NO3-, Cl-, Cu2+, Ag+, Fe3+, Mg2+, Ca2+, Ba2+, Na+, tabela rozworów trudnorozpuszczalnych w wodzie.

STANOWISKO 3. BUDOWA SZKIELETÓW WĘGLOWODOROWYCH
Wykonanie modelowych szkieletów węglowodorowych na podstawie tabeli z podręcznika dla klas trzecich gimnazjum oraz rysunek tych modeli.
Pomoce dydaktyczne: kartki, kredki, modele węglowodorów.

STANOWISKO 4. MIESZANINY I ICH ROZDZIAŁ.
Uczeń losuje kartkę, na której jest napisane jaką mieszaninę ma sporządzić i w jaki sposób ma to wykonać. Otrzymuje również instrukcję jak dokonać rozdziału sporządzonej mieszaniny.
Pomoce dydaktyczne: zlewki, probówki, lejki, bibuła filtracyjna, bagietki, rozdzielacz, magnes, szkiełka zegarkowe, łapy drewniane, małe świeczki.

STANOWISKO 5. OTRZYMYWANIE GAZÓW I SPRAWDZANIE ICH PALNOŚCI.
Uczeń otrzymuje instrukcję wykonania doświadczenia, potrzebne substancje i sprzęt.
Pomoce dydaktyczne: drożdże, woda utleniona, kwas solny, węglan wapnia (bądź skorupki jajek), magnez, probówki, korki, łuczywka, zapałki, łapy drewniane.


KARTA PRACY

Imię i nazwisko: 1........................................
2........................................ 3........................................
4........................................

STANOWISKO 1. Za pomocą odpowiednich metod zbadaj właściwości substancji i uzupełnij tabelkę

Stan skupienia Barwa Zapach Rozpuszczalność w wodzie Smak (tylko za pozwoleniem osoby prowadzącej!!!) Inne cechy

Badana przeze mnie substancja to ............................

STANOWISKO 2. Przeczytaj uważnie instrukcję, którą otrzymasz . Wykonuj polecenia według zapisanych tam punktów i jednocześnie wypełniaj kartę pracy.

1. Czy to kwas czy zasada? (podkreśl prawidłową odpowiedź)

Barwa roztworu z fenoloftaleiną bezbarwna / malinowa
Barwa roztworu z oranżem metylowym żółta / czerwona
Mój roztwór to kwas / zasada

2. Wzór mojego kwasu / mojej zasady

Mój roztwór + jon ..................= barwa........................
Mój roztwór + jon ..................= barwa........................
Mój roztwór + jon ..................= barwa........................
Mój roztwór + jon ..................= barwa........................

W wyniku wykonanych doświadczeń wnioskuję, że wzór mojej substancji to:........................................


STANOWISKO 3

Narysowany model przedstawia cząsteczkę ........................................


STANOWISKO 4
Zmieszane przeze mnie substancje to ........................................ oraz........................................, otrzymana mieszanina jest mieszaniną........................................
Narysuj w jaki sposób dokonałeś rozdziału mieszaniny na składniki. Na rysunku zaznacz i nazwij sprzęt laboratoryjny jakiego użyłeś.


STANOWISKO 5
Przeczytaj uważnie instrukcję, którą otrzymasz . Wykonuj polecenia według zapisanych tam punktów a następnie uzupełnij zdania bądź zaznacz prawidłową według Ciebie odpowiedź

1. Po wprowadzeniu łuczywka do wlotu probówki, łuczywko........................................

2. Otrzymany gaz jest :
a.palny
b.nie jest palny
c.podtrzymuje palenie

3. Otrzymanym gazem jest:
A. tlen
B. dwutlenek węgla
C. wodór

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.