X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 13975
Dział: Gimnazjum

Zanieczyszczenia powietrza. Konspekt lekcji chemii w klasie pierwszej gimnazjum

KONSPEKT LEKCJI CHEMII (2h) W KLASIE IE
-lekcja przeprowadzona w dniu 20 grudnia 2011r.

Temat: Zanieczyszczenia powietrza.

Treści:
1. źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza
2. skutki zanieczyszczenia powietrza
a. efekt cieplarniany
b. kwaśne deszcze
c. dziura ozonowa
d. smog
3. ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami

Cele operacyjne
Uczeń potrafi:
1. wymienia podstawowe źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza oraz skutki zanieczyszczenia powietrza (B);
2. podaje przykłady substancji szkodliwych dla środowiska (B);
3. wyjaśnia, co to jest efekt cieplarniany (B);
4. opisuje, na czym polega powstawanie dziury ozonowej i kwaśnych opadów (C);
5. wyjaśnia przyczyny powstawania kwaśnych opadów (C);
6. określa zagrożenia wynikające z efektu cieplarnianego, dziury ozonowej i kwaśnych opadów (C);
7. proponuje sposoby zapobiegania powiększaniu się dziury ozonowej
i ograniczenia czynników powodujących powstawanie kwaśnych opadów (D);
8. planuje postępowanie umożliwiające ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami (D);
9. wykazuje zależność między rozwojem cywilizacji a występowaniem zagrożeń, np. podaje przykład dziedziny życia, której rozwój powoduje negatywne skutki dla środowiska przyrodniczego (D).

Postawy:
1. wzbudzanie aktywności uczniów;
2. pobudzanie wyobraźni i świadomości konsekwencji zanieczyszczenia atmosfery;
3. kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji z podręcznika lub z obejrzanego filmu;
4. kształcenie umiejętności pracy w zespole;
5. kształcenie umiejętności wyciągania wniosków;
6. kształtowanie postawy proekologicznej.

Metody:
mapa mentalna - polega na opracowaniu problemu przy pomocy plakatu. Pozwala na tworzenie struktury wiedzy, ukazanie zależności między zjawiskami i pojęciami.

Środki dydaktyczne:
podręcznik do chemii, filmy, laptop, projektor, wydrukowane teksty pomocnicze;
duży arkusz papieru;
pisaki


Przebieg lekcji

Część nawiązująca:
Przypomnienie poznanych pojęć, substancji będących składnikami powietrza, właściwości fizycznych i chemicznych składników powietrza, przemian chemicznych.
I) Dokończ zdanie:
1. Powietrze jest... (pierwiastkiem, związkiem chemicznym, mieszaniną).
2. Najlżejszy składnik powietrza, to ... . Wykazuje on charakter chemiczny (jest metalem, jest niemetalem).
3. Najcięższy składnik powietrza będący związkiem chemicznym w stanie skupienia gazowym, to ... .
4. Tlenek węgla (IV) nazywany jest potocznie ... (czadem, dwutlenkiem węgla).
5. W procesie fotosyntezy tlen pełni funkcję ... (substratu reakcji, produktu reakcji), natomiast tlenek węgla (IV) jest ...(substratu reakcji, produktu reakcji).
6. Aby potwierdzić obecność tlenku węgla (IV) w powietrzu należy użyć (wody destylowanej, wody wapiennej, palącego łuczywka).
7. ... (tlen, azot, tlenek węgla(IV), wodór) spala się dając charakterystyczny trzask.

II) Określ, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe wpisując odpowiednio P-prawda, F-fałsz. Jeśli zdanie jest fałszywe, udziel poprawnej odpowiedzi.
1. Składnikiem powietrza powodującym korozję jest azot. ...
2. Tlen jest gazem palnym i podtrzymującym palenie. ...
3. Wysokie stężenie tlenku węgla (IV) w powietrzu ułatwia oddychanie. ...
4. Rdzewienie metalowych przedmiotów, to reakcja spalania... .
5. Spalanie to reakcja syntezy- gwałtowne utlenianie któremu towarzyszy wydzielanie się ciepła i światła. ...

III. Podanie celu lekcji i zapisanie tematu lekcji.

III. Realizacja tematu:
1. Sprawdzenie pracy domowej- przygotowania materiałów do prezentacji wiadomości na temat źródeł i skutków zanieczyszczenia powietrza. Prezentacja przygotowanych prac.
2. Określenie zasad pracy metodą mapy mentalnej, w celu zebrania najistotniejszych wiadomości o zanieczyszczeniach powietrza:
Nauczyciel wyświetla film, a uczniowie słuchając robią notatki, które wykorzystają do mapy mentalnej.

Podział zagadnień do wypełnienia mapy mentalnej:
• źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza
• skutki zanieczyszczenia powietrza
• efekt cieplarniany
• dziura ozonowa
• smog

IV. Analiza sposobu pracy w grupach lub w jednej grupie (zależy to od ilości uczniów w tym dniu);
Uczniowie omawiają, co było trudne. jak czuli się w grupie, jaką rolę pełnili w grupie, jakie wnioski wyciągają na przyszłość.

V. Nauczyciel dokonuje oceny pracy uczniów i zadaje pracę domową:
1. Zastanów się, jakimi hasłami chcesz uzupełnić wspólnie sporządzoną mapę mentalną.
2.W jaki sposób może człowiek przyczynić się do ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.