X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13933
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Eliza Pietryka
Placówka oświatowa: Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Marii Konopnickiej w Brzozowie
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy (01.09.2011 r. – 31.05.2014 r.)

Kierunek rozwoju:
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§ 7. ust 2. pkt 1. )

Zadania:
1. Analiza dokumentacji związanej z zasadami ubiegania się o stopnie awansu zawodowego.

2. Udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych, szkoleniowych itp.

3. Współpraca z opiekunem stażu.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Zawarcie kontraktu.
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
- Prowadzenie zajęć w obecności opie¬kuna stażu lub innych nauczycieli - konsultacja, opracowanie konspektów zajęć,
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Stosowanie innowacyjnych metod w procesie dydaktycznym.
- Indywidualizacja procesu nauczania (praca indywidualna/wyrównawcza)
- Założenie i prowadzenie kółka „Zrób to sam” rozwijającego zdolności manualne dzieci
- Opracowanie pomocy dydaktycznych
- Projekt i wykonanie ozdób okolicznościowych na przedszkolne kiermasze.

5. Współpraca z innymi nauczycielami:
- Przygotowanie wystroju sali widowiskowej na uroczystości przedszkolne.
-„Nauczycielki dzieciom” wystawienie sztuki teatralnej w wykonaniu nauczycielek z okazji dnia dziecka.
- systematyczne dbanie o wystrój sali/ holu przedszkolnego
- Zorganizowanie kącika : „Doświadczam świat wszystkimi zmysłami w ramach realizacji Rocznego Planu Pracy Przedszkola.

6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.

7. Prowadzenie kroniki przedszkolnej.

8.Udział w zajęciach koleżeńskich dla nauczycieli i prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców w ramach doskonalenia własnego warsztatu pracy.

9. Udział w warsztatach / konferencjach metodycznych lub kursach kwalifikacyjnych.

Kierunek rozwoju:
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7. ust 2. pkt 2. )

Zadania:
1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków podczas obserwacji dzieci (rozmowy z wychowankami) oraz zebrań z rodzicami, spotkań indywidualnych wynikających z zainteresowania rodziców i potrzeb.
2. Współpraca z psychologiem i logopedą przedszkolnym (lub innymi poradniami specjalistycznymi) w celu rozwiązywania problemów wychowawczych.
3. Współorganizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: wyjścia do parku, do kina itp.

4.Współorganizacja uroczystości okolicznościowych oraz włączanie rodziców do czynnego uczestnictwa w życiu przedszkola.

5. Promowanie placówki przez przygotowanie i udział dzieci w konkursach organizowanych przez różne instytucje lub przedszkola.

6. Współpraca z instytucjami ZOZ, Policją,Mosir, Sanepid (współorganizowanie spotkania z lekarzem, policjantem, uczestnictwo w Olimpiadzie Przedszkolaków, udział w programie profilaktycznym).

Kierunek rozwoju:
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.(§ 7 ust 2. pkt 3 )

Zadania:
1. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www;

2. Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.

3. Opracowanie dokumentów, scenariuszy zajęć korzystając z komputera.

4. Wykorzystanie technologii komputerowej na zajęciach dydaktycznych (prezentacje/filmy/bajki).

Kierunek rozwoju:
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§ 7. ust 2. pkt 4.)

Zadania:
1. Analiza przypadku rozwoju psychofizycznego dziecka.
2. Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań prowadzących do ich rozwiązania w oparciu o studiowanie literatury fachowej oraz na podstawie własnych doświadczeń i współpracę z innymi doświadczonymi pedagogami.
3. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.
Kierunek rozwoju:
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 7. st 2. pkt 5. )

Zadania:
1. Udział w wewnątrzprzedszkolnych formach szkolenia.

2. Gromadzenie informacji na temat podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie oświaty w Polsce oraz zapoznanie z dokumentami wewnątrzprzedszkolnymi (Roczny Plan Pracy, Statut, Regulaminy, Program Wychowawczy).

3. Aktualizacja wiedzy w szczególności ewentualnych zmian w przepisach regulujących proces awansu zawodowego poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.

4. Aktywny udział w pracach zespołu: redagującego założenia Rocznego Planu Pracy Przedszkola.

5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przygotowanie projektu sprawozdania za okres stażu.


Brzozów, 01. 09. 2011r.

mgr Eliza Pietryka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.