X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 13898

Dlaczego hodujemy różne zwierzęta?

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
Temat: Dlaczego hodujemy różne zwierzęta?

Treści: Rozmowa na temat hodowli zwierząt przez człowieka i płynących z niej korzyści dla każdego z nas. Rozróżnianie ptaków i ssaków hodowanych w gospodarstwie wiejskim. Rozpoznawanie i wyszukiwanie rzeczowników, czasowników i przymiotników w zdaniach, zadaniach, kartach pracy – powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności – klasowy konkurs wiedzy.

Cele
Uczeń: - zna wybrane zwierzęta hodowlane i wskazuje korzyści płynące z ich hodowli,
- rozpoznaje wybrane ptaki i ssaki hodowane w gospodarstwie rolnym,
- rozpoznaje rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki,
- uzupełnia tekst z lukami,
- stara się brać aktywny udział w konkursie klasowym,
- współpracuje z grupą, dopinguje kolegów,
- wykorzystuje swoją wiedzę, umiejętności, doświadczenie w różnych sytuacjach zadaniowych.

Metody pracy: rozmowa, pogadanka, ćwiczeniowa, praktycznego działania,

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

Środki dydaktyczne: ilustracje różnych zwierząt, kartoniki z wyrazami, karty ze zdaniami, karty pracy, kostka gramatyczna, kontury postaci zwierząt hodowlanych


Przebieg zajęć

1. Wspólne rozwiązanie rebusu/ krzyżówki.

2. Rozmowa na temat zwierząt hodowanych przez człowieka w gospodarstwie rolnym i korzyści płynących z ich hodowli. Próba dokonania podziału zbioru zwierząt na podzbiory: ptaki i ssaki.

3. Praca w grupach – konkurs klasowy:
- zapoznanie z zasadami konkursu,
Przykładowe zadania:
- wpisywanie na czas w konturze zwierzęcia przymiotników opisujących go,
- porządkowanie kartoników z wyrazami wg części mowy,
- losowanie kartoników z wyrazami – określanie części mowy,
- dokonanie analizy zdania – określenie w zdaniu rzeczowników, czasowników, przymiotników,
- dopasowanie produktu pochodzenia zwierzęcego lub jego ilustracji do nazwy zwierzęcia, od którego pochodzi,
- dopisywanie w pionie wyrazów danej części mowy do zapisanego wyrazu – klucza,
- gra dydaktyczna z kostką gramatyczną – podawanie określonej liczby wyrazów danej części mowy,
- ułożenie wstęgi gramatycznej poprzez wpisywanie w jak najszybszym czasie na naklejanych paskach papieru jak największej liczby wyrazów danej części mowy,
- uzupełnianie tekstu z lukami, z wykorzystaniem podanych wyrazów,
Podsumowanie pracy w grupach – ogłoszenie wyników.

4. Zabawa ruchowa na dywanie.

5. Samodzielne uzupełnianie karty pracy – rozpoznawanie rzeczowników, czasowników, przymiotników.

6. Ocena własnej pracy przez uczniów. Uzupełnianie kart samooceny.

7. Podsumowanie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.