X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 13868
Przesłano:

Plan terapii indywidualnej dla 5 latka

Wnioski z diagnozy:

Prawdopodobnymi przyczynami trudności dziecka są:
 zaburzona koordynacja wzrokowo-ruchowa
 zaburzona percepcja wzrokowa i słuchowa
 zaburzona pamięć słuchowa i wzrokowa
 obniżona sprawność manualna
 obniżone zdolności intelektualne w zakresie spostrzegania i logicznego myślenia
 niski poziom ogólnych wiadomości
 zaburzona mowa dziecka – nieprawidłowa, niewyraźna wymowa, błędy językowe
 zaburzenia w orientacji przestrzennej i schemacie ciała


Plan terapii indywidualnej z dzieckiem:

• Ćwiczenia usprawniające wymowę dziecka
- ćwiczenia oddechowe
- ćwiczenia artykulacyjne
- ćwiczenia ortofoniczne i dźwiękonaśladowcze
- ćwiczenia fonacyjne (mówienie i śpiewanie z różnym natężeniem)
• Ćwiczenia rozwijające słownik dziecka
- słuchanie nazw i wskazywanie odpowiadających im przedmiotów (części ciała, zabawek)
- wyszukiwanie przedmiotów znajdujących się w pobliżu dziecka
- oglądanie obrazków tematycznych
- samodzielne nazywanie przedmiotów, cech, czynności
- słuchanie prostych rymowanek uczących znaczenia słów
• Ćwiczenia rozwijające rozumienie prostych zdań, poleceń, czynności
- naśladowanie ruchów, prostych czynności
- słuchanie i rozumienie poleceń słownych
• Ćwiczenia w zakresie rozwijania umiejętności wypowiadania się na określony temat
- zabawy i ćwiczenia prowokujące do samodzielnego, samorzutnego wypowiadania się
- opisywanie treści obrazka (porównywanie obrazków, opisywanie czynności wykonanej
na obrazku)
• Ćwiczenia doskonalące wypowiedź pod względem gramatycznym
- ćwiczenia fleksyjne
- zabawy w pytania i odpowiedzi
- określanie miejsca przedmiotów w przestrzeni
• Ćwiczenia rozwijające mowę i logiczne myślenie
- poznawanie słów pozostających w relacjach nadrzędności – podrzędności
- poznawanie słów przeciwstawnych
- poznawanie słów bliskoznacznych
- słuchanie opowiadań, bajek z prostym morałem
- układanie prostych ciągów logicznych (2 obrazki)
- dobieranie obrazków do całości
- określanie związku przedmiotu z czynnością
- opowiadanie treści obrazków
- słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych
• Ćwiczenia rozwijające i usprawniające percepcję wzrokową i pamięć wzrokową
- wybieranie i odkładanie wskazanego przedmiotu na określone miejsce
- wskazywanie przedmiotów na obrazkach
- wyszukiwanie obrazka do przedmiotu wskazanego przez nauczyciela
- dobieranie takich samych przedmiotów
- porządkowanie przedmiotów według jednej cechy
- składanie obrazków z 3 lub 4 części
- wyszukiwanie (ukrytych figur, przedmiotów na obrazku, par obrazków, konturów, cieni, elementów składowych potrzebnych do ułożenia obrazka)
- układanie (takich samych obrazków, prostych ciągów rytmicznych, puzzli)
- porównywanie dwóch przedmiotów różniących się jedną cechą
- dopasowywanie przedmiotu do ramki
- dostrzeganie podobieństw i różnic między przedmiotami
- dostrzeganie przedmiotów niepasujących do całości
- uzupełnianie braków na obrazkach
- zgadywanie czego brakuje po krótkiej ekspozycji
- spostrzeganie zmian w układzie przedmiotów
 Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
- chwytanie drobnych przedmiotów
- nawlekanie korali
- wkładanie klocków według kształtów
- rysowanie i malowanie linii poziomych i pionowych, ukośnych, falowanych na wzorze
i bez wzoru
- wypełnianie prostych kształtów ograniczonych konturem
- odwzorowywanie prostych figur i szlaczków
- wodzenie i rysowanie po śladzie
- kopiowanie prostych elementów
 Ćwiczenia wrażliwości słuchowej
- wysłuchiwanie i rozpoznawanie dźwięków z najbliższego otoczenia,
przyporządkowanie ich do obrazków
- rozpoznawanie wytwarzanych dźwięków (klaskanie, darcie papieru,
lanie wody itp.)
- różnicowanie i naśladowanie głosów zwierząt, pojazdów, zjawisk atmosferycznych
- rozpoznawanie osób po głosie
- wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków ze względu na ich natężenie
• Ćwiczenia pamięci i spostrzegawczości oraz koordynacji słuchowo – ruchowej
- wyklaskiwanie, wystukiwanie prostego rytmu
- rozróżnianie wysokości dźwięków
- reagowanie ruchem na określenia słowne
- wykonywanie prostego rytmu do słyszanej muzyki
- ilustrowanie ruchem treści wiersza, piosenki
- odtwarzanie ruchem nastroju muzyki
- zapamiętywanie treści wierszy, bajek, opowiadań
- zapamiętywanie poleceń
• Ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny
- wyodrębnianie zdań w mowie
- wyodrębnianie wyrazów w zdaniu
- wyodrębnianie sylab w wyrazach (analiza i synteza sylabowa jakościowa i ilościowa)
- próby wyodrębnienia głoski w nagłosie wyrazu
 Ćwiczenia motoryki małej
- ćwiczenia ułatwiające opanowanie prawidłowego chwytu i sposobu trzymania narzędzia pisarskiego i nożyczek
- kształtowanie i doskonalenie chwytu
- ćwiczenie precyzyjnych ruchów dłoni i palców
- koordynacja obu rąk
- wyrabianie płynnych, rytmicznych ruchów dłoni, nadgarstka, przedramienia i ramienia
- wzmacnianie napięcia mięśniowego
- zapoznawanie z kierunkiem rysowania, malowania, łączenia
- wyrabianie koordynacji ruchów oczu i rąk
 Ćwiczenia kształtujące orientację w schemacie własnego ciała
- wyczuwanie poszczególnych części swojego ciała (pokazywanie, dotykanie, poruszanie)
- wskazywanie i nazywanie części ciała u siebie i u innych
- zapoznanie z umownymi oznaczeniami stron ciała (lewa, prawa)
- wyprowadzenie kierunków od osi własnego ciała (góra, dół, przód, bok, tył)
 Ćwiczenia w orientacji przestrzennej
- zapoznanie ze znaczeniem określeń: na, pod, za, obok, nad, wyżej, niżej
- określanie kierunków położenia przedmiotów w przestrzeni (góra, dół, bok, prawo, lewo, tył, przód)
- nazywanie miejsca położenia przedmiotów
- chodzenie po wyznaczonej trasie
- chodzenie z omijaniem przeszkód
 Rozbudzanie wiary we własne siły i możliwości
 Ośmielanie, podnoszenie poczucia własnej wartości

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.